COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMagistrska in diplomska dela - jesen 2018

1.

BASAR, Petra
    Geofizikalne raziskave prazgodovinskih najdišč z nizkofrekvenčno elektromagnetno metodo CMD Mini-Explorer : magistrsko delo / Petra Basar. - Ljubljana : [P. Basar], 2018. - 162 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104893. - Mentor Branko Mušič, somentor Matija Črešnar. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 125-135. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 67958882

2.

DRVARIČ, Urša, 1993-
    Poskus ponovne analize žarnega grobišča Pobrežje pri Mariboru : diplomsko delo / Urša Drvarič. - Ljubljana : [U. Drvarič], 2018. - 57, [2] str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104887. - Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 55-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67978594

3.

FORTIČ, Nik, 1991-
    Novci v arheološkem kontekstu : primer analize novčnih najdb z arheološkega najdišča Mariborska cesta - III. etapa : magistrsko delo / Nik Fortič. - Ljubljana : [N. Fortič], 2018. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104897. - Mentor Andrej Gaspari, somentorica Alenka Miškec. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 76-83. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 67960418

4.

HLUPIĆ, Blažka
    Uporaba orodij pri opicah in zgodnjih ljudeh : diplomsko delo / Blažka Hlupić. - Ljubljana : [B. Hlupić], 2018. - 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104840. - Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 56-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67976290

5.

JAKIČIČ, Nino
    Šamanske prakse v prazgodovini : diplomsko delo / Nino Jakičič. - Ljubljana : [N. Jakičič], 2018. - IX, 84 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104847. - Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 82-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67978082

6.

JENKO, Matjaž, 1990-
    Pomožne enote rimske vojske v jugovzhodnem prostoru med pozno republiko in zgodnjim cesarstvom : magistrsko delo / Matjaž Jenko. - Ljubljana : [M. Jenko], 2018. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104892. - Mentor Andrej Gaspari. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 61-69. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 67941986

7.

LESJAK, Katja
    Sistem utrdb med Kotljami in Ravnami na Koroškem : diplomsko delo / Katja Lesjak. - Ljubljana : [K. Lesjak], 2018. - 68 f. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104885. - Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"

COBISS.SI-ID 67973474

8.

MATKO, Nina
    Arheologija krajev : diplomsko delo / Nina Matko. - Ljubljana : [N. Matko], 2018. - 41 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104848. - Mentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 38-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 67898722

9.

MITROVA, Danica
    Zasavje v rimskem obdobju : zaščitna izkopavanja v Zagorju - ploščad (2015) : diplomsko delo / Danica Mitrova. - Ljubljana : [D. Mitrova], 2018. - 104 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 66-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67978850

10.

PAVLETIČ, Kaja
    Preučevanje družbene strukture na podlagi poznoantičnih grobišč : magistrsko delo / Kaja Pavletič. - Ljubljana : [K. Pavletič], 2018. - 174 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104890. - Mentorica Tina Milavec. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 158-172. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"

COBISS.SI-ID 67941218

11.

POLLAK, Jon Nikolaj
    Raba jam v prazgodovini : jama kot prizorišče rituala : diplomsko delo / Jon Nikolaj Pollak. - Ljubljana : [J. N. Pollak], 2018. - 75 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104841. - Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 62-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67977058

12.

POPIČ, Zala
    Srednjeveške utrdbe v okolici Raduš : diplomsko delo / Zala Popič. - Ljubljana : [Z. Popič], 2018. - 79 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104884. - Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"

COBISS.SI-ID 67972962

13.

PRUNK, Špela
    Arheologija jam : primeri jam s Sežansko-Komenskega in Divaškega Krasa : magistrsko delo / Špela Prunk. - Ljubljana : [Š. Prunk], 2018. - VI, 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104895. - Mentor Dimitrij Mlekuž. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 119-128. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67899234

14.

RATEJ, Rok
    Poznoantično grobišče "Celeiapark" : magistrsko delo / Rok Ratej. - Ljubljana : [R. Ratej], 2018. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104891. - Mentorica Tina Milavec. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 78-87. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"

COBISS.SI-ID 67957346

15.

SLOKAN, Borut, 1987-
    Analiza najdiščnih zajetij epigravettienskih najdišč Slovenije : magistrsko delo / Borut Slokan. - Ljubljana : [B. Slokan], 2018. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104898. - Mentor Dimitrij Mlekuž, somentorica Simona Petru. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 56-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67857250

16.

STRNAD, Marko, 1987-
    Glažute na Kozjanskem : prostorsko arheološka študija : diplomsko delo / Marko Strnad. - Ljubljana : [M. Strnad], 2018. - 86 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104883. - Mentorica Katarina Katja Predovnik; somentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"

COBISS.SI-ID 67898978

17.

VERDEV, Katja
    Rimske državne ceste v Sloveniji : magistrsko delo / Katja Verdev. - Ljubljana : [K. Verdev], 2018. - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104896. - Mentor Milan Lovenjak. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 137-146. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 67959394

18.

VIDOJEVIĆ, Tanja
    Dolina reke Reke v prazgodovini : analiza prostora in materialne kulture : magistrsko delo / Tanja Vidojević. - Ilirska Bistrica : [T. Vidojević], 2018. - VI, 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104889. - Mentorica Biba Teržan, somentor Matija Črešnar. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: str. 102-109. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902

COBISS.SI-ID 67960930

19.

VIŠNAR, Lan
    Rimski akvedukti med severovzhodno Italijo in Makedonijo : pregled arheološke evidence in izbrani primeri vodovodnih mest in naselij X. regije, Norika, Panonije, Dalmacije in Mezije : diplomsko delo / Lan Višnar. - Ljubljana : [L. Višnar], 2018. - 82 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104886. - Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 75-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"652"

COBISS.SI-ID 67975778

20.

ZGAGA, Blaž, 1995-
    Poznomezolitske pokopne prakse v severni Evropi : diplomsko delo / Blaž Zgaga. - Ljubljana : [B. Zgaga], 2018. - 82 f. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104888. - Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 76-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903

COBISS.SI-ID 67976802

21.

ZUPAN, Matic, 1993-
    Stari grad Češnjevec : GIS študija srednjeveške mote in njenega krajinskega konteksta : magistrsko delo / Matic Zupan. - Ljubljana : [M. Zupan], 2018. - 118 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104894. - Mentorica Katarina Katja Predovnik; somentor Dimitrij Mlekuž. - Izvleček; Abstract. - Bibliografija: f. 100-109. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"

COBISS.SI-ID 67899490
Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 15. 10. 2018