COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti dec. 2016- jan. 2017


1.
        ANATOLIA Antiqua = Eskï Anadolu : Recueil de travaux publiés par l'Institut Français d'Études Anatoliennes Georges Dumézil Istanbul / édité par Aksel Tibet. XXIV. - Istanbul : Institut Français d'Etudes Anatoliennes Georges Dumezil, 2016. - 457 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Anatolia Antiqua ; XXIV)

Bibliografija ob koncu prispevkov

ISBN 978-2-36245-064-8

902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-TR 1/24
COBISS.SI-ID 63098978

2.
        BOJNÁ. 2, Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk / [autori] Karol Pieta, Zbigniew Robak [editori] ... [et al.]. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - 383 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Archaeologica Slovaca monographiae. Fontes ; t. 20)

Na nasl. str. tudi: Vybrané príspevky vznikli v rámci projektu APVV-0553-10 Medzi starovekom a novovekom. - Bibliografija. str. 347-380. - Kazalo. - Izvleček v angl., povzetek v nem. ali angl.

ISBN 978-80-89315-60-4

904(437.6)"04/14":728.81
FRASCATI: 6-103
ARH 015 114,3
COBISS.SI-ID 40594989

3.
CALAON, Diego
        Ko je bil Torcello naseljen / Diego Calaon ; [prevod Studio Moretto Group ; fotografski material Archivio di Stato di Venezia ... et al.]. - [Venezia] : Regione del Veneto, 2013. - 120 str. : ilustr. ; 23 cm. - ([Tematski vodniki po arheoloških muzejih Veneta] ; 6)

Dostopno tudi na: http://www.regione.veneto.it/web/cultura/ue-per-la-cultura. - Podatek o zbirki povzet po katalogu SBN. - Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. - Naš izvod nima podatka o zbirki, ima štetje, št. 6 z nasl. Torcello, po katalogu SBN je pa št. 4.

ISBN 88-7541-363-0

903/904(450Benetke)
ARH 017-I 121 ZGO D 8889/6 94(450) CALAON D. Ko je bil Torcello

COBISS.SI-ID 15126577

4.
        CENTENARY of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014) / Jaromír Kovárník et al. - 1st ed. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, Philosophical Faculty ; Ústí nad Orlicí : Oftis, 2016 . - 414 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Prispevki v angl. ali nem. jeziku. - Bibliografija na koncu prispevkov.

ISBN 978-80-7405-396-2
ISBN 80-7405-396-2

902
FRASCATI: 6-103
ARH 06 140,1
COBISS.SI-ID 63097954

5.
COLLOQUIUM Bedaium (2016 ; Seebruck)
        Römische vici und Verkehrsinfrastruktur in Raetien und Noricum : Colloquium Bedaium, Seebruck, 26. - 28. März 2015 / [redaktion Doris Ebner, Astrid Hansen, Martin Pietsch]. - München : Volk Verlag, 2016. - 232 str. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86222-227-8

902
FRASCATI: 6-103
ARH 04 210
COBISS.SI-ID 63071074

6.
FESTVERANSTALTUNG "Ratifizierung der Konventionen von Valetta und Faro durch Österreich" (2015 ; Wien)
        Festveranstaltung "Ratifizierung der Konventionen von Valetta und Faro durch Österreich", 26. November 2015, Wien / Bernhard Hebert und Nikolaus Hofer (Hrsg.). - Horn : Ferdinand Berger & Söhne, 2016. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fundberichte aus Österreich. Tagungsbände : FÖTag / herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Wien, ISSN 2410-9193 ; Bd. 5)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

902(436):338.48-611
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-A 30/5
COBISS.SI-ID 40128813

7.
GAMBACURTA, Giovanna
        Adria : Narodni arheološki muzej Adria / [besedila Giovana Gambacurta, Loretta Zega ; uredila[a] Giovana Gambacurta ; prevod Studio Moretto Group ; fotografski material Archivio Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ... et al.]. - Venezia : Regione del Veneto, cop. 2013. - 107 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Tematski vodniki po arheoloških muzejih Veneta / zbirko uredil Vincenzo Tiné ; 1)

Besedilo v slov., prevod v nem. na str. 97-107. - Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. - Na ov. tudi: Vodeni tematski ogled = Themenführer. - Bibliografija: str. 96

ISBN 88-7541-348-8 !

ARH 017-I 121 ZGO D 8889/1 94(3) GAMBACURTA G. Adria
COBISS.SI-ID 9291616

8.
GǍZDAC, Cristian
        Drobeta : the never abandoned city of Roman Dacia / Cristian Gǎzdac ... [et al.]. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2015. - 280 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Coins from Roman sites and collections of Roman coins from Romania / editor, Cristian Gazdac ; IX)

Bibliografija: str. 31-36

ISBN 978-606-543-617-6
ISBN 606-543-617-8

737:902
FRASCATI: 6-103
ARH 025 35,6
COBISS.SI-ID 62903650

9.
        IULIA Concordia : Narodni muzej Concordia v Portogruaru / [uredila[a] Federica Rinaldi ; besedila in urejanje Marta Conventi, Federica Rinaldi con la collaborazione di Gaia Brugnolo ; prevod Studio Moretto Group ; fotografski material Archivio Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto ... et al.]. - [Venezia] : Regione del Veneto, 2013. - 107 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Tematski vodniki po arheoloških muzejih Veneta / zbirko uredil Vincenzo Tiné ; 3)

Dostopno tudi na: http://www.regione.veneto.it/web/cultura/ue-per-la-cultura. - Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. - Bibliografija: str. 96. - Kratka vsebina v nemščini: str. 97-107

ISBN 88-7541-363-0

903/904(450Portogruaro)
ARH 017-I 121
COBISS.SI-ID 15127089

10.
JANŽEKOVIČ, Izidor
        Staroslovansko svetišče ali srednjeveški stolp na zahodnem platoju ptujskega gradu : magistrsko delo / Izidor Janžekovič. - Ptuj ; Ljubljana ; London : [I. Janžekovič], 2016. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Izvleček; Abstract. - Summary: str. 108-111. - Bibliografija: str. 112-126. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"(043.2)
ARH 029 Mr 53
COBISS.SI-ID 63229538

11.
KERMAN, Branko
        Kelti so tüdi tü : sledovi keltske poselitve v Prekmurju = traces of Celtic settlement in the Prekmurje region / [avtor teksta Branko Kerman ; fotografija Tomaž Lauko ... [et al.] ; ilustracije Maja B. Jančič ; angleški prevod Miha Kunstelj]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2016 (Ljubljana : Studio Graffit). - 63 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv. - Keltska časovnica = Celtic timeline: str. 4. - Bibliografija: str. 63

ISBN 978-961-6579-35-3
ISBN 978-961-6579-15-5 !

903(497.411)"638"(083.824) 94(364)(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH 017-SLO 178,1
COBISS.SI-ID 9366880

12.
MILOGLAV, Ina
        Keramika u arheologiji : lončarstvo vučedolske kulture na Vinkovačkom području = Ceramics in archaeology : pottery of the Vučedol culture in the Vinkovci region / Ina Miloglav ; [prijevod na engleski jezik = translation into English Tamara Levak Potrebica]. - Vinkovci : Gradski muzej ; Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016 (Vinkovci : Zebra). - 373 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Acta Musei Cibalensis ; 7. Nova serija ; #br. #5)

O autorici = About the author: str. 331-332. - Bibliografija: str. 313-330

ISBN 978-953-7008-36-9 (GMV)
ISBN 978-953-175-619-8 (FF, karton)

903"636/637":738
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-HR 2/7 (n.s. 5)
COBISS.SI-ID 527924119

13.
NAUČNI skup Niš i Vizantija (14 ; 2015 ; Niš)
        Niš i Vizantija : zbornik radova. 14 / Četrnaesti naučni skup ["Niš i Vizantija"], Niš, 3-5. jun 2015. [u okviru proslave] Dani Sv. cara Konstantina i carice Jelene ; urednik Miša Rakocija ; [prevod sa engleskog Jasmina Ćirić, Ana Mišić]. - 1. izd. - Niš : Grad Niš : Univerzitet : Pravoslavna eparhija niška : Niški kulturni centar, 2016 ([Niš] : Pergament print). - 673 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Na vzpor. nasl. str.: Niš and Byzantium. - Del besedil vzpor. v angl. in srb. jeziku. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-86-6101-119-1 (NKC; broš.)

930.85(497)(082) 94(495.02)(082)
FRASCATI: 6-302
ARH 04-SRB 2/14
COBISS.SI-ID 223832588

14.
        NEOLITHIC human burial practices : the interpretation of funerary behaviors at Bronocice, Poland / Sarunas Milisauskas ... [et al.]. - Kraków : Centre for Mountains and Uplands Archaeology, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, 2016. - 317 str., pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 255-274 in pri dodanih dveh prispevkih

ISBN 978-83-935130-5-5

903.5(438)"634":393
FRASCATI: 6-103
COBISS.SI-ID 40637741

15.
        NORDIC Middle Ages-Artefacts, Landscapes and Society : Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday / Eds. Irene Baug, Janicke Larsen and Sigrid Samset Mygland. - Bergen : University of Bergen, 2015. - 341 str. : ilustr. ; 25 cm. - (UBAS University of Bergen Archaeological Series ; No. 8, ISSN 0809-6058)

Udgivet i anledning af professor Ingvild Øyes 70 års fødselsdag 26. august 2015. - Med forord

ISBN 978-82-90273-89-2
ISBN 82-90273-89-4

902
ARH 015 II 9,1
COBISS.SI-ID 63344738

16.
        OD Atinianuma do Vodnjana = Da Atinianum a Dignano / [autorice tekstova, autrici dei testi Giulia Codacci-Terlević ... [et al.] ; urednica kataloga, redattrice del catalogo Giulia Codacci-Terlević ; prijevodi, traduzioni Elis Barbalich-Geromella, Atinianum]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria, 2016. - 158 str. : ilustr. ; 16 x 25 cm. - (Katalozi Edukacijskog odjela = Cataloghi del Dipartimento didattico ; 16)

Besedilo v hrv. in vzpor. it. prevod. - 700 izv. - Bibliografija: str. 154-157

ISBN 978-953-8082-02-3

903/904:069(497.5Vodnjan) 37.01:069(497.5Vodnjan)
ARH 017-HR 164/16 UMZG R/Cod/8 ZGO ZD 1568/16 94(497.1) OD Atinianuma
COBISS.SI-ID 62802018

17.
        The OXFORD handbook of the archaeology and anthropology of hunter-gatherers / edited by Vicki Cummings, Peter Jordan, and Marek Zvelebil. - 1st. ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XXVIII, 1330 str. ; 26 cm : ilustr. - ([Oxford handbooks])

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1503/2014933502-t.html - Kazalo vsebine. - Kazalo. - Kazalo

ISBN 978-0-19-955122-4
ISBN 0-19-955122-7

902
ARH 020-I 126,1
COBISS.SI-ID 62876514

18.
PERIĆ, Slaviša
        Lepenski Vir : Stratigraphy, chronology and periodization : excavations 1966 / Slaviša Perić, Dubravka Nikolić ; [translated by Marin Markoš ; pottery photographs Velimir Pilipović]. - Belgrade : Institute of Archaelogy, 2016 (Belgrade : Alta Nova). - 260 str. : Ilustr. ; 30 cm. - (Cahiers des portes de fer. Monographies / Institute of Archaelogy, Belgrade ; 6)

Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 141-146.

ISBN 978-86-6439-001-9

902.62"633/634"(497.11) 903(497.11)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-SRB 8/6
COBISS.SI-ID 225147148

19.
        PREHISTORIA y cómic / coordinación Helena Bonet Rosado y Álvaro Pons Moreno ; [autores de los artículos Helena Bonet Rosado ... [et al.] ; traducción al valenciano y corrección Unitat de Normalizació Lingüística de la Diputació de València]. - València : Diputació de València, Àrea de Cultura : Museu de Prehistòria, cop. 2016. - 246 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - "Este libro se editó con motivo de la exposición temporal "Prehistoria y Cómic", inaugurada en junio de 2016" --> hrbet nasl. str. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-84-7795-762-1 (Museu de Prehistòria, València)

741.52:903
FRASCATI: 6-302
ARH 018 101
COBISS.SI-ID 40803629

20.
PREMIÈRES Rencontres Nord-Sud de Préhistoire récente (5 ; 2012 ; Marseille)
        Méthodologie des recherches de terrain sur la Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux outils, 1987-2012 : actes des Premières Rencontres Nord/Sud de Préhistoire récente : rencontres méridionales de Préhistoire récente internéo, Marseille, mai 2012 / [organisées par les associations] Rencontres méridionales de Préhistoire récente [et] InterNéo ; sous la direction de Ingrid Sénépart ... [et al.]. - Toulouse : Archives d'écologie préhistorique, 2014. - 482 str. : ilustr. ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44285833d - Notice et cote du catalogue de la Bibliothèque nationale de France. - Povzetki v franc. in angl. jeziku

ISBN 2-3584-2014-X
ISBN 978-2-3584-2014-3

902
FRASCATI: 6-103
ARH 04-F 21
COBISS.SI-ID 63110754

21.
        PRESES petites i grups humans en el passat : II Jornades d'arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València / Alfred Sanchis i Joseph L. Pascual (editors). - [València] : Museu de Prehistòria de València : Diputació de València, 2015. - XI, 305 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Papers presented at the first session (December 12, 2013) of the II Jornades d'arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València, held December 12-13, 2013. (Prefaci and conference website). - Prispevki v katalon. ali špan. jeziku. - Povzetki v angl. jeziku

ISBN 978-84-7795-734-8
ISBN 84-7795-734-7

902
FRASCATI: 6-103
ARH 04-E 6
COBISS.SI-ID 63111266

22.
RADOJČIĆ, Nenad
        Zlatica u Omoljici i Najeva Ciglana u Vojlovici kod Pančeva : keramički nalazi bronzanog doba / Nenad Radojčić ; [fotografije Nebojša Borić ; crteži Nenad Lazarević]. - Beograd : Narodni muzej, 2013 (Beograd : Publikum). - 78 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Praistorija / Narodni muzej, Beograd ; 4)

Cir. - Bibliografija: str. 77-78. - Summary

ISBN 978-86-7269-140-5

903.23"636"(497.11)(083.822)
FRASCATI: 6-103
COBISS.SI-ID 196932620

23.
        RATOWNICZE badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie : (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations on site 1, 2 in Zgórze, district of Kutno, province of Łódź : (the line of freeway A-1) / Błażej Muzolf ... [et al.]. - Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiego : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2015. - 292 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 zganj. f. pril. + 1 optični disk (CD-ROM) + 1 optični disk (CD-ROM). - (Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego ; nr. 18) (Via archaeologica Lodziensis ; t. 5)

Bibliografija: str. 244-249. - Summary

ISBN 978-83-932039-5-6 (FBA)

903/904(438)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-PL 7/18
COBISS.SI-ID 40665133

24.
        ROMANISING oriental gods? : religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period : new finds and novel perspectives = Romaniziranje na orientalni bogovi? : religiski transformacii vo balkanskite provincii vo rimski period : novi naodi i perspektivi = Romanisation des dieux orientaux? : transformations religieuses dans les provinces balkaniques à l'époque romaine : nouvelles découvertes et perspectives : proceedings of the international simposium, Skopje, 18-21 September, 2013 / [editorial advisory board Vera Bitrakova Grozdanova, Laurent Bricault, Miguel John Versluys = urednički odbor Vera Bitrakova Grozdanova, Laurent Bricault, Miguel John Versluys ; editors Aleksandra Nikoloska & Sander Müskens = prireduvači Aleksandra Nikoloska, Sander Müskens]. - Skopje : Macedonian Academy of sciences and arts = Makedonska akademija na naukite i umetnostite : University of Leiden = Universiteit Leiden, 2015 (Skopje : Grafički centar = Skopje : Graphic centre). - 435 str. : ilustr. ; 29 cm

Preface / Vera Bitrakova Grozdanova ; Predgovor / Vera Bitrakova Grozdanova: str. [9]-15. - Prispevki v angl., maked. in franc. jeziku. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-608-203-154-5

2:903.26(37) 903.26(37)
FRASCATI: 6-103
ARH 010 70,2
COBISS.SI-ID 99704074

25.
SAPAČ, Igor
        Freudenberg, Lušperk, Jamnik : zreški gradovi med včeraj, danes in jutri / [avtor besedila], uredil Igor Sapač ; [risbe in fotografije Igor Sapač ... et al.]. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Oddelek za arhitekturo ; Zreče : Občina, 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 76-77

ISBN 978-961-248-522-1 (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)

728.81(497.4Zreče)
ARH 020-III 39,4 UMZG T/svn/Zre/1
COBISS.SI-ID 88682497

26.
SCHUMANN, Robert, 1983-
        Ein metallzeitlicher Siedlungsplatz bei Gilgenberg-Bierberg : zur bronze- und eisenzeitlichen Besiedlung im Bezirk Braunau am Inn (Oberösterreich) / Robert Schumann ; mit einem Beiträgen von Manfred Schmitzberger. - Horn : F. Berger & Söhne, 2016. - 262 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm. - (Fundberichte aus Österreich. Materialhefte. Reihe A / herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Wien, ISSN 1993-1255 ; Bd. 23)

Na dnu nasl. str.: Sigel: FÖMat A 23, 2016. - V kolofonu e-ISBN: 978-3-85028-777-7. - Bibliografija: str. 147-152. - Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-3-85028-777-7

903.4(436.9)"637/638"
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-A 25/23
COBISS.SI-ID 40129069

27.
SIJARIĆ, Mirsad
        Mačevi : 10. - 15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine / Mirsad Sijarić. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2004. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-105. - Summary

ISBN 9958-502-01-1

902
FRASCATI: 6-103
ARH 015 III 7
COBISS.SI-ID 5058144

28.
ŠALKOVSKÝ, Peter
        Hrady západných Slovanov / Peter Šalkovský ; [nemecký preklad Ĺubomír Novotný ; kresby Silvia Ptáčková (digitalizácia plánov), Žaneta Nagyová (úpravy rekonštrukcií)]. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - 185 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Archaeologica Slovaca monographiae. Fontes ; t. 19)

Na nasl. str. tudi: Publikácia vznikla s podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (projekt VEGA 2/0050/12). - Bibliografija. str. 137-162. - Zusammenfassung

ISBN 978-80-89315-95-6

904(437.6)"653":623.1
FRASCATI: 6-103
ARH 015 233,2
COBISS.SI-ID 40595501

29.
        VANDALEN, Burgunden & Co. : Germanen in der Lausitz : Begleitband zur Sonderausstellung vom 29. November 2014 bis 25. Oktober 2015 Elementarium, Pulsnitzer Str. 16, Kamenz / Herausgegeben von Friederike Koch-Heinrichs. - Kamenz : Museum der Westlausitz, 2014. - 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 333-334. - Kazala

ISBN 978-3-910018-68-6

902
FRASCATI: 6-103
ARH 017-D 91
COBISS.SI-ID 9055328

30.
        VERÖFFENTLICHUNGEN des Museums der Westlausitz Kamenz . - Kamenz : Museum der Westlausitz, [1977]-

ARH Per 02 D 64
H. 31 2013
COBISS.SI-ID 3806048

31.
VIERTAUSEND
        4.000 Jahre Pfahlbauten / herausgegeben vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg und dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ; [Übersetzungen Katja Hald, Peter Kleinhempel, Monika Küble]. - Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, cop. 2016. - 448 str. : ilustr. ; 31 cm

Na hrbtu nasl. str.: Begleitband zur Großen Landesuasstellung Baden-Württemberg. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-7995-0676-2

903.3(4)"63"(082)
ARH 020-VI 26,9
COBISS.SI-ID 40076589

32.
        Die WELT der Kelten : Zentren der Macht - Kostabarkeiten der Kunst / herausgegeben vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg, dem Landesmuseum Württemberg und dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ; [Redaktion Ralph Röber ... et al.]. - Stuttgart : J. Thorbecke, 2012. - 552 str. : ilustr. ; 31 cm

"15. September 2012 bis 17. Februar 2013. Eine Austellung des Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg und des Landesmuseum Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart und dem Historischen Museum Bern" --> kolofon. - Bibliografija: str. 526-535

ISBN 978-3-7995-0752-3

903
ARH 012 396
COBISS.SI-ID 8310112

33.
ZANINOVIĆ, Marin, 1930-
        Ilirski ratovi / Marin Zaninović ; [izrada zemljovida Tomislav Kaniški ; slikovni materijal Marin Zaninović, Pinakoteka Školske knjige]. - Zagreb : Školska knjiga, 2015. - 495 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

O autoru: str. 494-495. - Bibliografija: str. 476-492

ISBN 978-953-0-60940-2

94(3:497.5)
FRASCATI: 6-100
ARH 08 285,1
COBISS.SI-ID 38591789


PREDMETNO KAZALO