Department Faculty of Arts University of Ljubljana

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 20.2.2006

Assist. prof. Dr. Predrag Novaković

tel: +386 1 241 15 66
email:predrag.novakovic@ff.uni-lj.si