Back to top

Postopek prijave zagovora magistrskega dela:

 

1. Mentor v tajništvo po e-pošti sporoči, da je magistrsko delo vsebinsko in tehnično ustrezno ter primerno za zagovor.

2. V tajništvo sporočite, da se želite prijaviti na zagovor. Tajništvo preveri izpolnjevanje pogojev za pristop k zagovoru magistrskega dela.

3. Sledi oddaja magistrskega dela v VIS in preverjanje podobnosti vsebine.

4. Ko mentor v VISu odobri ustreznost magistrske naloge, morate v tajništvo prinesti obrazce številka 1, 2 in 3 (prijava zagovora, izjava mentorja o vsebinski ustreznosti, izjava študenta o oddaji). Na obrazcu št. 1 potrebujete zaznamek oddelčne knjižnice o številu oddanih izvodov.

5. Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se začne postopek organizacije zagovora (določitev termina zagovora, sestava komisije za zagovor).

 

POMEMBNO:

- Zadnji rok za prijavo zagovora zaključnega dela v tekočem študijskem letu je 7. 9. oz. naslednji delovni dan. Za prijavo zagovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji: opravljene vse izpitne obveznosti, s strani mentorja pregledano in potrjeno magistrsko delo, opravljen pregled podobnost vsebine, oddana naloga v oddelčni knjižnici, oddana dokumentacija v oddelčnem tajništvu.

- Prijave zagovorov zaključnih del potekajo skozi celo leto, in sicer od 1. do 7. v mesecu (razen v mesecu avgustu).

- Rok za oddajo magistrskega dela v prvo branje je do 15. 6. v tekočem letu, v kolikor želi študent zaključiti študij do izteka tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne verzije magistrskega dela je 7 dni pred zagovorom.