Back to top

Srednjeevropski program študijskih izmenjav CEEPUS

Koordinator mreže / Departmental Coordinator

red. prof. dr. Predrag Novaković

E-pošta: predrag.novakovic@ff.uni-lj.si

Telefon: +386 1 24 11 566

 

Rok za prijavo za izmenjavo preko CEEPUS mrež je vsako leto 15. junij (za zimski semester naslednjega študijskega leta) in 30. oktober (za letni semester naslednjega študijskega leta).

Za več splošnih informacij si oglejte spletne strani:

 

http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/mednarodna_dejavnost/mobilnost/ceepus

 

https://www.ceepus.info

 

 

CEEPUS mreža Arheoped

Oddelek za arheologijo od študijskega leta 2006/07 koordinira študijske izmenjave v mreži Arheoped. Trenutno so v mrežo vključeni oddelki za arheologijo, zgodovino in dediščinske študije s petnajstih univerz (Ljubljana, Koper, Zagreb, Zadar, Split, Pula, Beograd, Skopje, Sarajevo, Mostar, Nitra, Bratislava, Cluj, Poznan). Dosedaj je bilo v tej mreži podeljenih že več kot 500 mesecev študijskih štipendij.

 

Študijski programi partnerjev v mreži Arheoped:

 

Univerza v Splitu: BA in MA (Umetnostna zgodovina)

Univerza v Zadru: BA in MA (Arheologija)

Univerza v Nitri: BA (Arheologija)MA (Arheologija)

Univerza v Bratislavi: BA (Arheologija)MA (Arheologija)

Univerza v Ljubljani: BA (Arheologija), MA (Arheologija)