Back to top

Zaključek prvostopenjskega študija arheologije

 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Arheologija zaključite s pisnim diplomskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice in ga obvezno tudi javno predstavite.

 

Mentorja in temo diplomskega dela morate izbrati najkasneje v 5. semestru študija. Za prijavo teme izpolnite poseben obrazec, ki ga podpišeta tudi mentor in morebitni somentor diplomskega dela in ga oddate v oddelčno tajništvo.

 

Interni rok za prijavo diplomske teme je 30. november oz. prvi naslednji delovni dan v študijskem letu, ko ste vpisani v 3. letnik študija.

 

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

 

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. Pri izdelavi diplomskega dela obvezno upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.

 

POMEMBNO:

Če ima diplomsko delo podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico.

 

 

Dne 18. 11. 2019 je bil organiziran sestanek glede postopka prijave teme, zaključka študija, tehničnih navodil za izdelavo zaključnega dela in stopnje izobrazbe, ki se zahteva za posamezna delovna mesta (priloga).