Back to top

Zaključek prvostopenjskega študija arheologije

 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Arheologija zaključite s pisnim diplomskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice in ga obvezno tudi javno predstavite.

 

Mentorja in temo diplomskega dela morate izbrati najkasneje v 5. semestru študija. Za prijavo teme izpolnite poseben obrazec, ki ga podpišeta tudi mentor in morebitni somentor diplomskega dela in ga oddate v oddelčno tajništvo.

 

Interni rok za prijavo diplomske teme je 30. november oz. prvi naslednji delovni dan v študijskem letu, ko ste vpisani v 3. letnik študija.

 

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

 

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v internih Navodilih za zaključek študija na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Arheologija in fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. Pri izdelavi diplomskega dela obvezno upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.