Back to top

Postopek prijave zagovora diplomskega dela:

 

1. Mentor v tajništvo po e-pošti sporoči, da je diplomsko delo vsebinsko in tehnično ustrezno ter primerno za zagovor.

2. V tajništvo sporočite, da se želite prijaviti na zagovor. Tajništvo preveri izpolnjevanje pogojev za pristop k zagovoru diplomskega dela.

3. Sledi oddaja diplomskega dela v VIS in preverjanje podobnosti vsebine diplomskega dela.

4. Ko mentor v VISu odobri ustreznost diplomske naloge, morate v tajništvo prinesti obrazce številka 2, 3 in 4 (izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela, prijava zagovora diplomskega dela, izjava ob oddaji zaključnega dela).

5. Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se začne postopek organizacije zagovora (določitev termina zagovora, sestava komisije za zagovor).

 

POMEMBNO:

- Zadnji rok za prijavo zagovora diplomskega dela v tekočem študijskem letu je 7. 9. oz. naslednji delovni dan. Za prijavo zagovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji: opravljene vse izpitne obveznosti, s strani mentorja pregledano in potrjeno diplomsko delo, opravljen pregled podobnost vsebine, oddana naloga v oddelčni knjižnici, oddana dokumentacija v oddelčnem tajništvu.

- Prijave zagovorov zaključnih del potekajo skozi celo leto (razen v mesecu avgustu), in sicer od 1. do 7. v mesecu.

- Rok za oddajo diplomskega dela v prvo branje je do 15. 6. v tekočem letu, v kolikor želi študent diplomirati do izteka tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 7 dni pred zagovorom.