Pogoji za vpis

Pogoj za vpis na univerzitetni študijski program arheologije je a) uspešno opravljeno srednješolsko izobraževanje z maturo ali b) končan katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. VI. 1995. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati in kandidatke iz točke a) izbrani glede na:

kandidati in kandidatke iz točke b) pa glede na:

Število vpisnih mest je 33 za redni študij in 5 za izredni.

V študijskem letu 2009/2010 bomo začeli izvajati nov, bolonjski, prvostipenjski program študija Arheologije.

Harwa, Egipt

Študenti in študentke Oddelka za arheologijo na terenski praksi v Egiptu