© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana;

Založniška dejavnost Oddelka za arheologijo

Oddelek za arheologijo izdaja dve serijski publikaciji, Documenta praehistorica, posvečena neolitskim študijam Evrazije in Archaeologia Historica Slovenica, ki prinaša prispevke o arheologiji mlajših obdobij.

Oddelek za arheologijo je tudi založnik monografskih publikacij, katerih avtorji so sodelavci oddelka: