© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 20.2.2006

Pred. Milena Horvat

tel: [01] 241 15 52
email:milena.horvat@ff.uni-lj.si

Diplomirala je iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za arheologijo), kjer je od leta 1977 tudi zaposlena. Raziskovalno se posveča arheološkim postopkom tipološke in tehnološke obravnave in vrednotenja keramičnih najdb, posebno lončenine. Za večletno vodenje izkopavanj neolitskega najdišča Ajdovska jama in javno predstavitev raziskovalnih rezultatov je leta 1993 prejela Valvazorjevo priznanje Občine Krško. Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani poučuje metode obravnave arheoloških gradiv v sklopu predmetaArheološka metodologija.

Izbrana bibliografija