© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 20.2.2006

Red. prof. Dr. Božidar Slapšak

tel:[01] 241 15 60
email:bozidar.slapsak@ff.uni-lj.si

Diplomiral in doktoriral je iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot raziskovalec se posveča proučevanju arheoloških sledov poselitve in rabe prostora, arheoloških naselbinskih in krajinskih struktur, posebno v antiki. Redno sodeluje v mednarodnih raziskovalnih projektih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Grčiji (sodelovanje z univerzami v Birminghamu, Leidnu in Leuvenu). Od leta 1972 je zaposlen na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje rimsko arheologijo in epigrafiko.

Izbrana bibliografija