Arheološka keramologija

Arheološka keramologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Vinazza Manca, doc. dr. Žibrat Gašparič Andreja, red. prof. dr. Budja Mihael

Vsebina

- Osnovna priprava najdb in dokumentacije za analizo (sortiranje, označevanje, grafična obdelava podatkov).
- Natančno spoznavanje keramičnih surovin, tehnik oblikovanja keramičnih izdelkov in njihove površinske dodelave, krasilnih tehnik in tehnologije žganja.
- Tipologija keramike in merila za klasifikacijo.
- Organizacija predmetnega in podatkovnega keramičnega arhiva.
- Standardizirano beleženje podatkov.
- Statistično vrednotenje podatkov.
- Priprava pridobljenih rezultatov za objavo.