Sprememba GU Konstantina Tsiami

V letnem semestru: po dogovoru, v kabinetu 328, e-pošta: tsiami.konstantina@ff.uni-lj.si

asist. Konstantina Tsiami

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Dean's Office

Change of Office Hours Matej Petrič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar