Studijski programi prve stopnje

Oddelek za arheologijo

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Arheologija

Oddelek za arheologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Arheologija. Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.

Content

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja s področja arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature.

Z osvojenim znanjem je diplomant oz. diplomantka prvostopenjskega študijskega programa Arheologija usposobljen oz. usposobljena za opravljanje pomožnih in strokovno tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za varstvo kulturne dediščine pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter gospodarskih družbah na področju kulture, dediščine, turizma in prostorskega planiranja. Osnovno poznavanje in obvladovanje metod in tehnik arheološkega terenskega, poterenskega in laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov mu oz. ji omogoča, da uspešno sodeluje kot tehnični sodelavec oz. sodelavka pri terenskih in poterenskih arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine.

Prvostopenjski študijski program Arheologija študente in študentke pripravlja na nadaljevanje študija arheologije na drugi stopnji. Posebej smiselno se povezuje z drugostopenjskim magistrskim študijskim programom Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, saj sta zasnovana tako, da skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov, kar najbolje usposobljenih za delo v arheoloških institucijah. Gre za študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega pomena je usposabljanje za izvajanje primarnih, terenskih in drugih, raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot in je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Ancient Greek and Roman History 60 0 0 0 5 zimski
Bronze and Iron Age Archaeology 1 60 0 0 0 5 letni
Archaeology of Later Periods 1 60 0 0 0 5 zimski
Archaeology of Neolithic and Eneolithic in Europe and Asia 60 0 0 0 5 letni
Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 1 60 0 0 0 5 zimski
Early Medieval Archaeology 1 60 0 0 0 5 zimski
Archaeological Methodology 1 15 0 60 80 6 letni
Classical Archaeology 1 60 0 0 0 5 letni
Latin 1 0 0 60 0 5 zimski
Latin 2 0 0 60 0 5 letni
Roman Archaeology 1 60 0 0 0 5 zimski
Outside elective subjects 4
2. Year P S V D KT Semester
Ancient Numismatics 15 0 15 0 3 zimski
Archaeological Methodology 2 15 0 75 120 8 letni
Elective subjects 1 20
Elective subjects 2 24
Elective subjects 3 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Bronze and Iron Age Archaeology 2 30 30 0 0 5 letni
Archaeology of Later Periods 2 30 30 0 0 5 letni
Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 30 30 0 0 5 letni
Early Medieval Archaeology 2 30 30 0 0 5 zimski
History and Theory of Archaeology 30 30 0 0 5 zimski
Neolithic Population and Cultural Dynamics in Europe and Asia Minor 30 30 0 0 5 zimski
Classical Archaeology 2 30 30 0 0 5 zimski
Roman Archaeology 2 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Bronze and Iron Age Archaeology 2 with seminar paper 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Later Periods Paper 2 30 30 0 0 6 letni
Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 30 30 0 0 6 letni
Early Medieval Archaeology 2 30 30 0 0 6 zimski
History and Theory of Archaeology 30 30 0 0 6 zimski
Neolithic Population and Cultural Dynamics in Europe and Asia Minor 30 30 0 0 6 zimski
Classical Archaeology 2 30 30 0 0 6 zimski
Roman Archaeology 2 30 30 0 0 6 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Cultures of the Ancient East 60 0 0 0 5 zimski
Roman Regional History 60 0 0 0 5 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Environmental Archaeology 40 0 20 0 5 zimski
Public Archaeology 60 0 0 80 9 letni
Archaeological Methodology 3 5 0 85 0 7 zimski
Archaeometry 30 0 30 0 5 zimski
BA Thesis 0 0 0 20 11 letni
Paleoanthropology 30 0 30 0 5 zimski
Spatial and Landscape Archaeology 30 0 30 0 5 zimski
Elective subjects 1 10
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Elective subject 1 0 0 0 0 5
Elective subject 2 0 0 0 0 5
World Archaeology 0 60 0 0 5 letni

Staff