Studijski programi druge stopnje

Oddelek za arheologijo

Drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski program Arheologija

Oddelek za arheologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Arheologija. Študijski program na prvi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Content

Drugostopenjski magistrski študijski program študentom oz. študentkam nudi poglobljeno poznavanje in razumevanje posameznih arheoloških poddisciplin, metodologije in teorije. S kritično analizo primarnih podatkov in interpretacij v strokovni in znanstveni literaturi ter s praktičnim delom na področju pridobivanja virov v terenskih in laboratorijskih raziskavah, poterenske obdelave rezultatov in študija artefaktov študentje in študentke razvijajo veščine, potrebne za samostojno strokovno in raziskovalno delo.

Program je zasnovan kot nadaljevanje in nadgradnja prvostopenjskega študijskega programa Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prvostopenjski in drugostopenjski študijski program skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov, kar najbolje usposobljenih za samostojno delo v arheoloških institucijah. Gre za študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega pomena je usposabljanje za samostojno vodenje primarnih, terenskih in drugih, raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot in je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno strokovno delo v muzejih (poklic kustos-arheolog) in zavodih za varstvo kulturne dediščine (poklic konservator-arheolog) pa tudi v drugih javnih ustanovah in gospodarskih družbah, ki opravljajo različne arheološke dejavnosti in storitve na področju kulture, varovanja dediščine, izobraževanja, turizma in urejanja prostora. Študentje in študentke so po končanem študiju usposobljeni za delo na področju odkrivanja, dokumentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine, za samostojno znanstveno delo na področju arheologije, za sodelovanje v interdisciplinarnih projektih in na področju načrtovanja prostorskega razvoja.

Študijski program obenem usposablja študentke in študentke za delo v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih ustanovah. Pripravi jih za nadaljevanje študija arheologije oz. sorodnih disciplin in nadgradnjo znanstveno-raziskovalnih kompetenc na tretji, doktorski stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Archaeological Ceramology 15 0 45 0 5 zimski
Archaeological Stratigraphy and Structural Analysis 60 0 30 0 8 zimski
Theoretical Archaeology 30 0 0 0 4 letni
Fieldwork 0 0 60 120 6 letni
Elective subjects 1 15
Elective subjects 2 17
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Analyses of Materials 30 0 30 0 5 letni
Archaeological Geophysics 30 0 30 0 5 letni
Remote Sensing and Geographical Information Systems in Archaeology 15 15 30 0 5 letni
Geoarchaeology and Pedology 30 0 30 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Bronze and Iron Age Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Bronze and Iron Age Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Later Periods (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Neolithic and Eneolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Neolithic and Eneolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Archaeology of Palaeolithic and Mesolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Archaeology of Palaeolithic and Mesolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Early Medieval Archaeology – Selected Topics 30 30 0 0 6 zimski
Epigraphy 30 30 0 0 5 zimski
Epigraphy 30 30 0 0 6 zimski
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5
Selected Topics in Slovenian History in Early Modern Times 0 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5
Selected Chapters from History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 8
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Master thesis 1 0 0 0 10 5 zimski
Master Thesis 2 (Defence) 0 0 0 20 25 letni
Archaeological Heritage Management 20 40 0 0 5 letni
Elective subjects 1 17
Outside elective subjects 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Bronze and Iron Age Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Bronze and Iron Age Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Later Periods (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Neolithic and Eneolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Archaeology of Neolithic and Eneolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Archaeology of Palaeolithic and Mesolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Archaeology of Palaeolithic and Mesolithic (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Early Medieval Archaeology – Selected Topics 30 30 0 0 6 zimski
Epigraphy 30 30 0 0 5 zimski
Epigraphy 30 30 0 0 6 zimski
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5
Selected Topics in Slovenian History in Early Modern Times 0 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5
Selected Chapters from History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 8
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Classical archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 5 zimski
Roman Archaeology (Selected Topics) 30 30 0 0 6 zimski

Staff