40. simpozij Obdobja

Vabimo vas, da se udeležite jubilejnega 40. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Slovenska poezija, ki bo potekal od 17. do 19. novembra 2021 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Več informacij o simpoziju Obdobja 40, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani (Simpozij Obdobja 40), kjer je tudi elektronska prijavnica.

Rok za prijavo (izpolniti je potrebno prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed): 10. februar 2021.

Za dodatne informacije pišite na: simpozij@ff.uni-lj.si.

Predsednica 40. simpozija Obdobja doc. dr. Darja Pavlič, strokovni sodelavci in sodelavke simpozija doc. dr. Damjan Huber, Matej Klemen, mag. Mateja Lutar in dr. Mojca Nidorfer.

 

Tematska področja 40. simpozija Obdobja:

  • Literarne vrste, zvrsti, oblike in žanri slovenske poezije
  • Periodizacija slovenske poezije
  • Interpretacije slovenske poezije
  • Jezikovne in slogovne analize slovenske poezije
  • Družbene vloge slovenske poezije
  • Slovenska poezija v šoli
  • Mediji slovenske poezije: med črko, podobo, glasom in glasbo
  • Vrednotenje slovenske poezije
  • Recepcija slovenske poezije v tujini, prevodi iz slovenščine in vanjo
  • Primerjalne teme

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon