Cabinet

443B/ODDELEK ZA SOCIOL

Department of Sociology

Asst. Prof. Polona Petek

Polona Petek je po študiju primerjalne književnosti na Univerzi v Ljubljani odšla v Avstralijo, kjer je na Univerzi v Melbournu doktorirala iz filmskih študijev in nato tam še nekaj let predavala. Po vrnitvi v Slovenijo je svojo akademsko pot nadaljevala na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer še zdaj gostuje kot predavateljica in raziskovalka, redno pa je zaposlena kot predavateljica na Oddelku za film in televizijo Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Je avtorica monografije Echo and Narcissus: Echolocating the Spectator in the Age of Audience Research (2008) in sourednica (z Nilom Baskarjem) zbornika Fenomenologija filma (2014), njeni članki pa so bili objavljeni v znanstvenih časopisih, kot sta Studies in European Cinema in Journal of Contemporary European Studies. V zadnjem času raziskuje vprašanja transkulturnosti, kozmopolitstva in mobilnosti na področju filma, zlasti presečišča teh vprašanj in spola v slovenski in drugih evropskih kinematografijah.

 

Polona Petek: »Women in the Way? Re-reading The Monstrous-Feminine in contemporary Slovenian cinema«. V: Nicholas Chare, Jeanette Hoorn in Audrey Yue (ured.): Re-reading the Monstrous-Feminine: Art, Film, Feminism and Psychoanalysis. London: Routledge, 2019, str. 230?240.

Polona Petek in Petra Roter: »La fille mal gardée: film med umetniško svobodo in selektivnim spominom«. Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko (posebna izdaja na temo »Spomin«), let. 13, št. 1, 2019, str. 191?204. DOI: 10.4312/ars.13.1.191-204. ISSN 1854-9632.

Ana Vogrinčič Čepič in Polona Petek: »Čefurji raus! Večkulturna zamišljanja slovenske identitete v knjigi in filmu«. V: Roman Kuhar (ured.): Identitete na presečišču kriz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019, str. 153?179.

Polona Petek: »Med kritičnim mišljenjem in umetnostjo«. Ekran: revija za film in televizijo let. 54, december–januar 2017/2018, str. 82–84. ISSN: 0013-3302.

olona Petek: »The (M)Others of Slovenian Cinema? Gender, border-crossing and the conundrum of national cinema«. Studies in European Cinema let. 14, št. 2, 2017, str. 134–152. DOI: 10.1080/17411548.2016.1268803. ISSN: 1741-1548 (tiskana izdaja) 2040-0594 (elektronska izdaja).

Polona Petek: »Filmski sprehod skozi človeški senzorij«. Kinotečnik let. XVII, št. 5–6, januar–februar 2017, str. 4. ISSN: C503-7182. – 2232-254X.

Polona Petek: »Novi duhovi in stare prikazni filmske teorije«. Ekran: revija za film in televizijo let. LIV, 2017, str. 38–43. ISSN: 0013-3302.

Nil Baskar in Polona Petek (ured.): Fenomenologija filma: tradicije in novi pristopi. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2014.

Polona Petek: »Highways, byways and dead ends: Towards a non-Eurocentric cosmopolitanism through yugonostalgia and Slovenian cinema«. New Review of Film and Television Studies let. 8, št. 2, 2010, str. 219–233. ISSN: 1740-0309 (tiskana izdaja), 1740-7923 (elektronska izdaja).

Polona Petek: »The Death and Rebirth of Surrealism in Bohemia: Local Inflections and Cosmopolitan Aspirations in the Cinema of Jan Švankmajer«. Journal of Contemporary European Studies let. 17, št. 1, 2009, str. 75–89. ISSN: 1478-2804 (tiskana izdaja), 1478-2790 (elektronska izdaja).

Polona Petek: Echo and Narcissus: Echolocating the Spectator in the Age of Audience Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Polona Petek: »Migracija, človekove pravice in svetovljanska vloga filmskega medija«. Vpogled: Revija za književnost let. 4, št. 7, 2008, str. 120–134. ISSN: 1854-3790.

Polona Petek: »Enabling Collisions: Re-thinking multiculturalism through Fatih Akin’s Gegen die Wand«. Studies in European Cinema let. 4, št. 3, 2007, str. 177–186. ISSN: 1741-1548.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon