Antropologija spola in spolnosti

Antropologija spola in spolnosti

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bartulović Alenka, red. prof. dr. Jezernik Božidar

Vsebina

Definicija predmeta preučevanja in temeljni pojmi; biološki in gramatični spol; spolna identiteta in druge identitete posameznika. Zgodovina spola in spolnosti in primerjava v različnih kulturah. Dva ali več spolov; kulturna konstrukcija maskulinega in feminilnega. Razmerje med telesom in njegovo kulturno podobo. Človeška spolnost kot družbeni konstrukt. Družbena delitev dela in vlog v družini in spolna pripadnost. Agresija, nasilje in (družbena) moč. Javno in zasebno območje in topografija spola in spolnosti. Simbolika spola in spolnosti v mitologiji in folklori.