Etnoansambel 1

Etnoansambel 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

Poudarek je na spoznavanju različnih glasbil, njihovih značilnosti, načinov igranja in kombiniranja v kulturno pogojene in druge tipe ansamblov.

Pridobljeno znanje se konkretizira v enem tipu ansambla, s katerim se pripravlja konkreten program za javno izvedbo ob koncu semestra. Program se spreminja vsako leto.

20 kontaktnih ur je namenjenih terenskim vajam, v okviru katerih se študenti seznanijo z etnomuzikološkim terenskim delom: tonski in/ali video zapis izvedbe izbrane vokalne in/ali instrumentalne viže, transkripcija, priprava gradiva za izvedbo z etnoansamblom.