Etnologija Balkana

Etnologija Balkana

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Jezernik Božidar

Vsebina

Pregled preučevanja; tuji in domači avtorji; spreminjanje poudarkov v preučevanju Balkanskega polotoka. Geografske, politične, zgodovinske in kulturne meje na Balkanu; Balkan kot stičišče in meja med Vzhodom in Zahodom; Balkan in Evropa. Razsvetljenstvo in kulturna konstrukcija divjaka. Romantika in lokalni kolorit; orientalizacija Orienta.
Razkroj tradicionalne kulture; patriarhat in kult junaka. Tradicionalna kultura in modernizacija.
Vera in nacija. Diferenca kot identiteta; nacionalizem in nacionalna država.
Preteklost, (kulturna) dediščina in zgodovina. Kolektivno pomnjenje in kolektivno pozabljanje.