Sodobni japonski jezik - lektorske vaje 1

Sodobni japonski jezik - lektorske vaje 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Vsebina

Slušatelji se seznanijo z osnovami sodobne govorne in pisne japonščine: z izgovarjavo, zlogovnicama hiragana in katakana ter osnovnih 200 pismenk, osnovnim besediščem (okrog 800 besed), oblikoslovjem in osnovami skladnje (najpogostejši stavčni vzorci). Pri vajah srečujejo različne situacije, v katerih dejansko uporabijo naučene besede, besedne zveze in stavčne vzorce.