Slovenistika_hero

Oddelek za slovenistiko

Magistrski študij

Oddelek za slovenistiko na drugi stopnji študija izvaja štiri programe: enopredmetni študijski program Slovenistika, dvopredmetni študijski program Slovenistika, enopredmetni pedagoški študijski program Slovenistika in dvopredmetni pedagoški študijski program Slovenistika.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.