Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Antić Gaber Milica

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela.