Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Budja Mihael

Vsebina

Predstavitve populacijskih struktur in dinamik, materialnih kultur, naselbinskih in grobnih struktur, gospodarskih, socialnih praks in religijskih ter umetnostnih praks, paleookoljskih premen in klimatskih nihanj v neolitiku Evrope in Bližnjega Vzhoda. Pregled in semiotika (1) simbolov, ikonografij in umetnostih praks; (2) predstavitve kultov, zgodnjih religij in ritualnih praks ter kontekstov pojavljanja pri poljedelcih in nomadih v Evraziji.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...