Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo v skladu z njihovim znanstvenim in pedagoškim pomenom in raziskovalnim interesom profesorja in študentov.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...