Osnove informacijske znanosti

Osnove informacijske znanosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan

Vsebina

1. Informacija: definicije, pogledi, teorije
2. Informacijska eksplozija: kaj je, vzroki, značilnosti rasti, zastarevanje
3. Informacijska znanost: definicija, različni pogledi, interdisciplinarnost.
4. Glavna področja informacijske znanosti:
• Sistemi za poizvedovanje: kaj so, poizvedovanje, relevantnost, odziv in natančnost
• Bibliometrija: definicija, trije osnovni zakoni, analiza citiranja
• Uporabniške študije: namen, vrste
• Etični problemi
• Informacijska politika
• Poizvedovanje po vsebini, orodja: klasifikacijski sistemi, tezavri