Uvod v muzikologijo

Uvod v muzikologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, red. prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

• Spoznavanje obsega, ciljev in metode muzikologije.
• Tradicionalno členjenje muzikologije na sistematični in historični del ter področja raziskovanja.
• Posamezne muzikološke poddiscipline: teorija glasbe, estetika, analiza, akustika, fiziologija poslušanja, psihologija, sociologija, lingvistika, ekonomija, etnomuzikologija, pedagogika idr.
• Zgodovinski razvoj historične muzikologije.
• Muzikologija na Slovenskem.