Zgodovina glasbe 1A E

Zgodovina glasbe 1A E

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

1. Glasba antične Grčije in Rima:
- Glasba v življenju antične Grčije.
- Antična harmonična teorija.
- Antična misel o glasbi.
- Osnovne lastnosti antičnih melodij.
- Zgodovinski pregled antične grške glasbe.
- Glasba v antičnem Rimu.

2. Srednjeveško liturgično enoglasje
- Nastanek srednjeveških liturgičnoglasbenih repertoarjev in gregorijanski koral.
- Koralne oblike: funkcije in glasbene značilnosti.
- Gregorijanski koral do tridentinskega koncila.

3. Razvoj srednjeveške polifonije:
- Zgodnje večglasje (organum).
- Notredamska polifonija in zgodnji motet.
- Trubadurji, truverji, Minnesängerji.
- Francoska ars nova in italijanska polifonija 14. stoletja.
- Ars subtilior.
- Angleška srednjeveška polifonija

4. Glasba 15. in 16. stoletja:
- Franko-flamska polifonija.
- Josquin in sodobniki.
- Glasba evropskih dežel v 2. polovici 15. in 1. polovici 16. stoletja.
- Polifonija 16. stoletja.
- Palestrina, Lasso.
- Madrigal 16. stoletja.
- Instrumentalna glasba 16. stoletja.

Del vaj (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo udeležbo na strokovni ekskurziji in obisk koncertov in pripravo poročil.