© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 20.2.2006

Doc. dr. Katarina Katja Predovnik

tel: [01] 241 15 46
email: katja.predovnik@ff.uni-lj.si

Leta 1995 je diplomirala in leta 2002 doktorirala iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za arheologijo). Leta 2001 je pridobila tudi diplomo iz opernega petja Operni šoli Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Leta 1994 se je usposabljala za arheologijo mlajših obdobij na Univerzi v Durhamu (Velika Britanija). Leta 1996 je za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa priznanje KS Podbočje za raziskovalno delo na Starem gradu nad Podbočjem. Kot raziskovalka se ukvarja z arheologijo mlajših obdobij, posebno še z arheološkimi raziskavami srednjeveških gradov in drobne materialne kulture, pa tudi z arheološko teorijo. Leta 1998 se je zaposlila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot stažistka asistentka in od leta 2002 kot docentka poučuje predmet Arheologija mlajših obdobij.

Izbrana bibliografija

Izbor raziskovalnih projektov