© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana; Last update: 20.2.2006

Akademik prof. dr. Biba Teržan

tel: [01] 241 15 54
email: biba.terzan@ff.uni-lj.si

Diplomirala, magistrirala in doktorirala je iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskuje bronasto in železno dobo v Vzhodnih Alpah, Panoniji in na Balkanskem polotoku ter ju obravnava v povezavah s prazgodovinskimi kulturami v srednji Evropi, Sredozemlju in na Kavkazu. Ukvarja se z analizami grobnih pridatkov in njihove sestave, raziskuje grobni kult ter ugotavlja družbeno strukturiranost prazgodovinskih skupnosti. Od leta 2002 je izredna članica SAZU. V letih 1989–2002 je predavala arheologijo bronaste in železne dobe na Svobodni univerzi v Berlinu. Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je z nekaj prekinitvami zaposlena od leta 1972, poučuje arheologijo kovinskih obdobij.

Izbrana bibliografija