Delavnica projekta StaR UrbS Ljubljana

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v okviru projektov Urbani prostori: Evropska kulturna zgodovina med 1918 in 1939 kot večjezični in spremenljiv filmski pripomoček / Erazmus + –  Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit in Mestni prostori v Evropi – skupno iskanje regionalne in kulturne zgodovine za skupno evropsko prihodnost / Europe for Citizens – StadtRäume in Europa  – gemeinsames Entdecken regionaler Kultur & Geschichte als Basis für eine europäische Zukunft pripravlja delavnico, ki bo po obdobju covida omogočila prvo realno srečanje udeležencev in udeleženk obeh projektov. Na njej bodo ponovno proučili znanstvena izhodišča projekta in pripravili vse potrebno za začetek delovanja skupine za izdelavo filmskega pripomočka. V okviru delavnice (19.–23. avgust 2021) bosta organizirani tudi dve predavanji v angleščini. Prvo predavanje bo imel izr. prof. dr. Aleš Gabrič, ki bo predaval o kontinuiteti in prelomih v Ljubljani po prvi svetovni vojni, drugega pa prof. dr. Marta Verginella, ki bo predavala o urbani zgodovini in mestih na Slovenskem.

Predavanja so odprta tudi za zunanje udeležence in udeleženke. Dogodek bo potekal v nemškem in angleškem jeziku.

Program (v nemškem in angleškem jeziku)

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon