Oddelek za arheologijo

Vitrina meseca - oddelek za arheologijo

Vitrina meseca je projekt, ki je nastal v želji po oživitvi oddelčne knjižnice. Želeli smo jo predstaviti ne le kot prostor znanja in učenja temveč tudi kot prostor, kjer se povežeta teorija in praksa, kot laboratorij novih idej in nenazadnje tudi kot družabni prostor.

Deseta Vitrina meseca je nastala v sklopu projekta Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine. Sodelovali so strokovni sodelavci in študentje Oddelka za argeologijo FF in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UNI LJ.

Avtorji 10. vitrine in kataloga: Pia Hudournik, Peter Kočman, Mateja Remžgar, Bernarda Sjekloča, Brina Zagorc

Katalog sta oblikovali Mateja Remžgar in Brina Zagorc

Katalog

Katalog je recenzirala doc. dr. Tina Milavec

10. Vitrina je bila na voljo za ogled od 12. decembra 2019.

Staff