Oddelek za arheologijo

Knjižnica Oddelka za arheologijo

Kontakt

Urnik izposoje:

pon, tor, čet 9-15
sre 10-13, 14-17
pet 9-14

Čitalniški prostori v Računalnici so na voljo vsak delovnik do 21. ure

Morebitne spremembe urnikov in poletni urniki.

Lokacija: Zavetiška 5, Ljubljana
Telefon:  1 241 15 38
E-mail: ohk.arh@ff.uni-lj.si

Poiščite nas tudi na FB > 

Kratek virtualni sprehod po knjižnici

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za arheologijo je ena od 18 članic Osrednje humanistične knjižnice. Je tretja največja knjižnica za področje arheologije v Sloveniji.  

Ima tri segmente: tiho čitalnico z osrednjim knjižničnim fondom (4 sobe), računalniško sobo ter prostor z fotokopirnim strojem. Obiskovalcem je na voljo 45 čitalniških mest, 5 računalnikov, samopostrežni fotokopirni stroj z možnostjo tiskanja in skeniranja..

Knjižnični fond obsega preko 30.000 enot knjižničnega gradiva.

Z nakupi knjižničnega gradiva pokrivamo področja arheoloških teorij, metodologije in zgodovine, arheoloških obdobij od paleolitika do arheologije mlajših obdobij, antične umetnosti in zgodovine, epigrafike in numizmatike.

Vse gradivo je prosto dostopno.

Za iskanje gradiva sta na voljo klasični listkovni katalog ter računalniški (COBISS) katalog. Od leta 2005 se vse novo gradivo sistematično vnaša v COBISS. Za učinkovito iskanje gradiva je potrebno kombinirano iskanje po obeh katalogih.

  • Klasični listkovni katalogi: AIK 50% zaloge
  • Elektronski katalogi: COBISS/OPAC 50 % zaloge

Postavitev gradiva

Vse gradivo je prosto dostopno - poglej načrt.

Gradivo je postavljeno po področjih na 30 glavnih skupin oz. signatur. Revije in serije so postavljene po državah (abecedno, po oznaki registrske tablice države).

Pravila za delo v knjižnici

V knjižnico ni dovoljeno vstopati s torbami in garderobo. Obiskovalci pred vstopom v knjižnico dobijo v knjižnici ključe za garderobne omarice.

V knjižnici morata vladati red in mir. Prepovedana je uporaba prenosnih telefonov in vsako glasno pogovarjanje.

Kopiranje, tiskanje in skeniranje knjižničnega gradiva**

Uporabniki knjižnice lahko fotokopirajo, tiskajo in skenirajo gradivo na samopostrežnem fotokopirnem stroju, ki se nahaja v knjižnici. Na fotokopirnem stroju je možno kopiranje, tiskanje in skeniranje. Za skeniranje je na voljo tudi skener A4 formata.

Za fotokopiranje knjižničnega gradiva je potrebna predhodna pridobitev osebne ID številke in gesla. Oboje lahko dobite pri izposojnemu pultu. Najnižji znesek, ki ga je lahko vplačate na osebno ID številko je 2 EUR.

  • Cena za 1 kopijo (tiskanje in kopiranje) = 0,05 EUR *
  • Skeniranje = brezplačno

Izjemoma se lahko knjižnično gradivo fotokopira brez osebne ID številke. V tem primeru je cena tiskanja oz. fotokopiranja 0,10 EUR /stran.

* Cene fotokopiranja in tiskanja so oblikovane na podlagi veljavnega cenika Filozofske fakultete.

** Reproduciranje gradiva (fotokopiranje in skeniranje) mora biti v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Dovoljeno je reproducirati le gradivo, ki je v lasti knjižnice.

Gradiva, ki je zaradi velikosti formata, slabe vezave ali morebitnih drugih poškodb neprimerno za fotokopiranje, ni dovoljeno fotokopirati ali skenirati.

Reproduciranje takega gradiva je možno po presoji knjižničarke.

Sankcioniranje kršitev navedenih pravil

Za nadzor nad upoštevanjem knjižničnih pravil so pristojni bibliotekar in manipulanti. Neupoštevanje pravil se sankcionira z začasno prepovedjo izposoje gradiva.

Če se ugotovi, da je obiskovalec knjigo poškodoval, je dolžan plačati ustrezno odškodnino.

Hujše kršitve (odtujitev gradiva, namerna poškodba knjig ali računalniške opreme) se sankcionirajo po pravilniku Filozofske fakultete in obravnavajo znotraj disciplinske komisije.

Vpis in članstvo

 

Spletni vpis: Študenti UL s statusom oziroma digitalno študentsko identiteto se včlanite (prvi vpis) v knjižnice OHK FF preko spleta. Letna članarina je že plačana ob vpisu v letnik.

Ob prvem obisku matične knjižnice poleg študentske izkaznice (oz. potrdila o vpisu, če študentske izkaznice še niste prejeli) prinesete osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, da preverimo zapis. Študenti dvopredmetnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Redni in izredni študenti UL se v OHK FF lahko vpišete tudi osebno v oddelčnih knjižnicah. Predložite študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Letno članarino ste poravnali že ob vpisu v letnik. Na začetku vsakega študijskega leta članstvo obnovite. Status rednega študenta vam omogoča brezplačen vpis tudi v knjižnice drugih fakultet UL ter v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) in Centralno tehniško knjižnico (CTK). Potrjena študentska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v OHK FF in ostalih knjižnicah UL. 

Študenti doktorskega študija na FF ob prvem obisku v matični knjižnici predložite odločbo o potrjeni temi disertacije ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Zaposleni na FF se vpišete v svoji oddelčni knjižnici. Predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, izpolnite pristopno izjavo in prejmete knjižnično izkaznico.   

Zaposleni na ostalih fakultetah UL se vpišete v eni od oddelčnih knjižnic OHK FF. Ob vpisu predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, dokazilo o zaposlenosti na UL, izpolnite pristopno izjavo in prejmete knjižnično izkaznico.

Ostali uporabniki (dijaki, študenti UL brez statusa, študenti drugih univerz, druge fizične osebe) za vpis v eni od oddelčnih knjižnic predložite osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Ob vpisu v knjižnico izpolnite pristopno izjavo, plačate članarino po veljavnem ceniku ter prejmete knjižnično izkaznico. Plačilo je možno le z gotovino. Mladoletne osebe od 16. leta dalje se vpišete v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki podpišejo pristopno izjavo. Tuje fizične osebe brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki niste študenti ali zaposleni UL, se vpišete v spremstvu poroka. 

Študenti na mednarodni izmenjavi na FF predložite študentsko izkaznico ter osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Izpolnite pristopno izjavo za tuje študente in plačate članarino po veljavnem ceniku. Študenti na mednarodni izmenjavi na drugih fakultetah UL predložite tudi potrdilo o vpisu v knjižnico na fakulteti gostiteljici.

Pravne osebe za vpis predložite pooblastilo pravne osebe, ki vsebuje navedbo odgovorne osebe, seznam največ pooblaščenih 5 oseb, ki si bodo izposojale gradivo, izjavo, s katero se pravna oseba zavezuje, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice spoštovala določila avtorskega prava in licenčnih pogodb ter uporabljala gradivo samo za nepridobitne, izobraževalne, raziskovalne in kulturne namene, uradni žig ustanove in podpis odgovorne osebe. Članarino plačate v računovodstvu FF. Pooblaščena oseba podpiše pristopno izjavo za pravne osebe. Pravne osebe, ki imate lastno knjižnico, si gradivo izposojate preko medknjižnične izposoje.  

Plačila članarine so oproščeni: 

  • člani od 16. do 18. leta starosti, 
  • brezposelne osebe (svoj status dokažejo s potrdilom območne enote ZZRS, ki ni starejše od enega meseca),
  • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
  • zaposleni na FF in upokojenci FF, 
  • zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.

Izposoja

Večino gradiva si je možno izposoditi na dom za 7 dni.

Na dom NE izposojamo: diplomskih in magistrskih nalog, doktorskih disertacij, študijskega gradiva, starejšega, poškodovanega in dragocenega gradiva (po presoji bibliotekarke), separatov.

Izposoja je delno ali v celoti avtomatizirana (COBISS). Za gradivo, ki ni v sistemu COBISS, je potrebno ročno izpolniti zadolžnico.

Uporabnik je odgovoren za izposojeno gradivo. Vrniti ga mora v enakem stanju, v kakršnem si ga je izposodil.

Gradivo lahko v času zaprtosti knjižnice vrnete v knjižni nabiralnik pred oddelčno knjižnico na Zavetiški 5.

Iskanje gradiva

Želeno gradivo iščete v COBISS/OPAC lokalnem katalogu ali v listkovnem katalogu. V Klasičnem listkovnem katalogu je zavedeno okoli 50% zaloge, v elektronskem katalogu (COBISS/OPAC) je zavedeno okoli 50 % zaloge.

Od leta 2005 se vse novo gradivo sistematično vnaša v COBISS. Za učinkovito iskanje gradiva je potrebno kombinirano iskanje po obeh katalogih.

Podaljševanje

Gradivo se praviloma lahko podaljša dvakrat, in sicer v knjižnici, po telefonu, e-pošti ali preko spletne storitve Moja knjižnica

Izjeme pri podaljševanju se nanašajo na konkretno publikacijo.

Seznam e-virov relevantnih za področje arheologije si oglejte na strani OHK (E-viri po področjih/Arheologija).

Priporočamo še naslednje izhodiščne portale/spletne strani/baze:

V ekektronskem katalogu COBISS je približno 50% vsega knjižničnega gradiva.

Za učinkovito iskanje gradiva je potrebno kombinirano iskanje po obeh katalogih (AIK listkovnem in računalniškem).

Revije - abecedna razvrstitev:

NASLOV

SIGNATURA

DRŽAVA

ZALOGA (v knjižnici)

Številke v skladišču

e-dostop

`Atiqot

01 IL 1

Izrael

1980, 1983-

9(1989)-70(2012)

Zaloga do l. 2012 v skladišču.

2005-

prost dostop

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen)

01 H 12

Madžarska

1968-1992, 1998-2000, 2005

 

 

1907-2011

prost dostop

A Janus Pannonius Múzeum évkönyve = Yearbook of the Janus Pannonius Museum(Pécs)

01 H 7

Madžarska

1963-1980, 1986, 1993, 1999/2000

8(1963)-44/45(2000)

Zaloga ARH v skladišču.

1956-2017

prost dostop

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei: Monumenta Archeologica

02 H 22

Madžarska

2010

 

 

2010

prost dostop

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei: Studia Archaeologica

01 H 18,1

Madžarska

1995-2003

 

 

1995-2011

prost dostop

A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum és a Wosinszky Mór Múzeum Évkönyvei

02 H 6

Madžarska

1982, 1986-1988

10/11(1982)-14(1988)

Zaloga v skladišču.

1970-2015

prost dostop

Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse

01 D 35, 01 D 38

Nemčija

1946-1981

 

 

 

 

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

01 H 1,2

Madžarska

1969

 

 

1999-

prost dostop

Acta Archaeologica (København )

01 DK 1

Danska

1956-1960

27(1956)-31(1960)

Zaloga v skladišču.

 

 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae

01 H 1

Madžarska

1959,1965,1991,1993

 

 

 

 

Acta Archaeologica Lundensia

02 S 10

Švedska

1992

 

 

 

 

Acta Archaeologica Opaviensia

01 CS 29

Češka

2004-

 

 

 

 

Acta Arqueologica Hispanica

02 E 15

Španija

1944

 

 

1950

samo ta št.

Acta Associationis Internationalis "Terra Antiqua Balcanica)

01 R 25

Romunija

1990

5(1990)

Zaloga v skladišču.

 

 

Acta historica neosoliensia

01 CS 30

Češka

2012, 2014

 

 

 

 

Acta Instituti Romani Finlandiae

02 SF 1

Finska

1994-1996

 

 

 

 

Acta Interdisciplinaria Archaeologica (Nitra)

02 CS 2

Slovaška

1979, 1984-1989

 

 

 

 

Acta Musei Napocensis (Cluj)

01 R 11

Romunija

1964, 1966, 1971-1983, 1985-1998, 2011-

1(1964)-34(1997)

Zaloga do l. 1997 v skladišču.

2013- (polni tekst), do takrat le kazala

prost dostop

Acta Musei Varnaensis

02 BG 3

Bolgarija

2002-2004

 

 

 

 

Acta Praehistorica et Archaeologica (Berlin)

01 D 33

Nemčija

1970-

 

 

 

 

Acta terrae septemcastrensis

01 R 33

Romunija

2007

 

 

 

 

Acta Universitatis Carolinae (Praha)

01 CS 20

Češka

1954, 1959

1 (1954) ; 3 (1959)

Zaloga v skladišču.

 

 

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia

01 PL 20

Poljska

1992

 

 

2012-2015

prost dostop

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne

02 PL 16

Poljska

 

 

 

 

 

Actas y memorias de la Sociedad Espanola de Antropologia, Etnografia y Prehistoria (Madrid)

01 E 17

Španija

1945

 

 

 

 

Advances in World Archaeology

01 USA 9

ZDA

1982-1984

 

 

 

 

Alba Regia

01 H 5

Madžarska

1963, 1965-2004

 

 

1960-2006

prost dostop

Alma Mater

01 PL 28

Poljska

2008

 

 

 

 

Alpi Giulie (Trieste)

01 I 11,1

Italija

1993-1994, 1998-2003, 2005-

 

 

2012-

prost dostop

Al-Shark: Studies for west asian archaeology

02 JP 1

Japonska

1998, 2003, 2008

 

 

 

 

Alteuropaeische Forschungen

02 D 38

Nemčija

1997-2004

 

 

 

 

Alt-Thuringen

01 D 20,1

Nemčija

1991-2006

 

 

1955-2014

 

American Anthropologist

01 USA 13

ZDA

1995

1995

Zaloga v skladišču.

1888--

dostop za UNI (Wiley)

American Antiquity (Washington)

01 USA 10

ZDA

1994-1997

 

 

 

 

American Journal of Archaeology

01 USA 1

ZDA

1909, 1925, 1937-1940, 1946, 1952, 1971 

 

 

1897--

dostop za UNI (JSTOR) - 4-letni embargo

American Journal of Prehistoric Research. Peabody Museum

01 USA 6

ZDA

1933-1936, 1948, 1956-1968, 1971, 1975, 1977, 1994-1997, 2004

 

 

 

 

American Schools of Oriental Research. ASOR Books

02 USA 20

ZDA

1999-2003

 

 

 

 

Analecta archaeologica Ressoviensia

01 PL 27

Poljska

2006-

 

 

2006-

prost dostop

Analecta Praehistorica Leidensia 

01 NL 3

Nizozemska

1996-

 

 

 

 

Analele Banatului. Serie noua. Arheologie-Istorie

01 R 34

Romunija

2008-

 

 

 

 

Anatolia Antiqua

02 TR 1

Turčija

 

 

 

 

 

Aniquity (Oxford)

01 GB 14

Velika Britanija

1980-

 

 

1927-

dostop do posameznih člankov

Annales de l`Est. Revue trimestrialle (Nancy)

02 F 12

Francija

1960

 

 

 

 

Annales de Normandie

01 F 11

Francija

1964-1968, 1980

14(1964)-30(1980)

Zaloga v skladišču.

1951-2015

prost dostop

Annales Litteraires de l`Universite de Besancon (Paris)

01 F 10

Francija

1954, 1956-1958, 1994

1(1954)-5(1958)

Zaloga v skladišču.

 

 

Annales Universitatis Apulensis. Series histprica

01 R 32

Romunija

2000/2001

 

 

 

 

Annali dei Musei Civici Rovereto

01 I 63

Italija

1992-2013

 

 

 

 

Annali del Museo (Gavardo)

02 I 7

Italija

1969-1988, 2002(4)

 

 

 

 

Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico. Archeologia e Storia Antica (AION)

01 I 24

Italija

1979-1990, ns.:1995-2007, 2010--

1(1979)-12(1990)

Zaloga do l. 1990 v skladišču.

1979-1993

prost dostop

Annali della Facolta di lettere e Filosofia (Padova)

01 I 22

Italija

1977-1980

1(1977)-3(1980)

Zaloga v skladišču.

 

 

Annali di Archeologia e Storia Antica (Napoli)

01 I 24/n.s.

Italija

1995-

 

 

1979-1993

prost dostop

Annual report of the Department of Antiquities Cyprus

02 CY 1

Ciper

2006-2007

2006 - 2007

Zaloga v skladišču.

2006-2009

 

Annuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueologos (Madrid)

01 E 14

Španija

1934-1935

1(1934)-3(1935)

Zaloga v skladišču.

 

 

Annuario. Associazione Culturale per la Ricerca Storica ed Ambientale "Ad Undecimum"

01 I 46

Italija

1986

 

 

 

 

Anodos - Supplementum

02 CS 13

Slovaška

 

 

 

 

 

Anodos. Studies of Ancient World

02 CS 12

Slovaška

 

 

 

 

 

Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae

01 H 1,1

Madžarska

1986, 1992-2005

 

 

1954-2016

prost dostop

Anthropologie et Prehistorie = Antropologica et Praehistorica (Bruxelles)

01 B 7

Belgija

1999-

 

 

2001-2007

 

Antichita Altoadriatiche (Udine) 

02 I 1

Italija

1972-1974, 1985-1986, 1991,1997, 2003

 

 

 

 

Antike Welt. Zeitschrift fur Archaologie und Kulturgeschischte (Basel)

01 CH 5

Švica

1976, 1998, 2006

 

 

 

 

Antiqua. Veröffentlichung der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte

02 CH 7

Švica

 

 

 

 

 

Antropologia Alpina. La Memoria della Terra

02 I 26

Italija

1983, 1997-1999

 

 

 

 

Antropolologia Alpina. Annual Report

01 I 64

Italija

1989-1991

 

 

 

 

Anuar

01 R 14

Romunija

1987

1(1987)

Zaloga v skladišču.

 

 

Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde = Indicateur d'antiquités suisses

01 CH 1,1

Švica

1910, 1921

12 (1910); 23 (1921)

Zaloga v skladišču.

1869-1938

prost e-dostop

Apulum. Acta Musei Apulensis. Alba Iulia

01 R 24

Romunija

1949, 1967-1969, 1971, 1979, 1981, 1994

 

 

1939- 

plačljivo

Apulum. Series archaeologica et anthropologica

01 R 36

Romunija

2014

 

 

 

prestavi revijo k 01 R 24

Aquilei Chiama. Aquileia (Udine) 

01 I 16

Italija

1972, 1977

 

 

 

 

Aquileia Nostra. Aquileia

01 I 15

Italija

1930, 1932-1957, 1960-1965, 1973-2002, 2006-

 

 

 

 

Aquitania: un Revue Inter-Regionale d`Archeologie 

01 F 18,1

Francija

1982

 

 

 

 

Arbeiten zur Urgeschichte des menschen (Frankfurt am Main)

02 D 9

Nemčija

1981-2005

 

 

 

 

Arbeits- und Forschungsberichte zur Sachsischen Bodendenkmalpfelge-Beiheft

01 D 50

Nemčija

1988-1990

 

 

 

 

Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege

01 D 50

 

 

 

 

 

 

Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpfelge in Brandenburg

02 D 40

Nemčija

1999, 2001

 

 

 

 

Arbok for Universitetet i ergen. Humanistisk serie (Bergen, Oslo)

01 N 1

Norveška

1952-1955, 1958, 1960-1963, 1969-1970, 1972/73

1952-1995(?)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archæo : Archäologie in Sachsen

01 D 59

Nemčija

2004-

 

 

 

 

Archaeologia Aeliana : miscellaneous tracts relating to antiquity

01 GB 7

Velika Britanija

1957

35(1957)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archaeologia Austriaca

01 A 28

Avstrija

1952, 1955, 1988-2002, 2003-2004 

 

 

 

 

Archaeologia Belgica

01 B 1

Belgija

1949-1973

1 (1949) - 149 (1973)

Zaloga v skladišču

 

 

Archaeologia Bulgarica

01 BG 14

Bolgarija

2004

 

 

 

 

Archaeologia Geographica: Beiträge zur vergleichenden archäologisch-geographischen Methode in der Urgeschichtsforschung (Hamburg) 

01 D 24

Nemčija

1950-1961/63

1(1950)-10/11(1961/63)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archaeologia Historica (Nitra) 

01 CS 4

Slovaška

1976-981, 1984-1985, 1989, 2002-2013;      od 2008 ostane v KŽ

1 (1976) - 32 (2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

2010-

prost e-dostop

Archaeologia Homerica

02 D 1

Nemčija

1967-1987

 

 

 

 

Archaeologica Slovaca Catalogi (Nitra)

02 CS 4

Slovaška

1995, 2003

 

 

 

 

Archaeologica Slovaca Monographiae (Nitra)

02 CS 5

Slovaška

1994-1995, 2002.2004, 2007- 

 

 

 

 

Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes Instituti archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovacae

02 CS 19

Slovaška

 

 

 

 

 

Archaeological Computing Newsletter 

01 GB 13

Velika Britanija

1984-2002

1(1984)-60(2002)

Zaloga v skladišču.

 

 

ARCHAEOLOGICAL dialogues

01 GB 29

Velika Britanija

2009-

 

 

 

 

Archaeological field survey in Northern Scotland 1976-1979

02 GB 7

Velika Britanija

 

 

 

 

 

Archaeological Monographs of the British School at Rome

02 GB 4

Velika Britanija

1994

 

 

 

 

Archaeological News

01 USA 4

ZDA

1977, 1980

6(1977), 9(1980)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archaeological Prospection

01 GB 19

Velika Britanija

1994-1998

 

 

1996-2013

wiley (za UNI)

Archaeological Reports 

01 GB 3

Velika Britanija

del J Hellen Stud

 

Zaloga do l. 1993 v skladišču.

1954-2015

JSTOR (dostopno vse razen zadnjih 4. let)

Archaeological Review from Cambridge

01 GB 12

Velika Britanija

1986, 1993, 1995?-

 

 

kazala

 

Archaeologisch Inventaris Vlaanderen (Gent)

01 B 3

Belgija

1983-1984, 1986-1992

1 (1983) - 15 (1992)

Zaloga v skladišču

 

 

Archaeology Alive

01 GB 17

Velika Britanija

1993-1994

1(1993)-2(1994)

ni v cobissu

 

 

Archaeology and the National Roads Authority monograph series

02 IRL 1

Irska

2003-2007

 

 

 

 

Archaeology International

01 GB 24

Velika Britanija

1997-2006

 

 

1997-

odprt dostop do vseh št.

Archaeoloy: a Magazine dealing with the antiquity of the world (Cincinati)

01 USA 2

ZDA

1957

10(1957)/2

Zaloga v skladišču.

 

 

Archaeoslavica (Krakow)

01 PL 18

Poljska

1991,1998

1(1991), 3(1998)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archäologie Aktuell im Freistaat Sachsen

01 D 50

Nemčija

1993, 1996-1999(2000)

 

 

 

 

Archäologie Bern. Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern 

02 CH 10

Švica

2008-

 

 

 

 

Archäologie der Schweiz = Archéologie suisse = Archeologia svizzera (leta 2000 spremeni naslov: AS : Archäologie Schweiz : Mitteilungsblatt von Archäologie Schweiz …)

01 CH 6

Švica

1978-

 

 

1978-2000 in od 2001 dalje

 

Archäologie im Kanton Bern 

01 CH 11

Švica

1990-

 

 

od 1990 dalje

prost e-dostop

Archäologie im Raum Hollabrunn

02 A 31

Avstrija

 

 

 

 

 

Archäologie in Berlin und Brandenburg

02 D 55

Nemčija

1990-92, 1997  

 

 

 

 

Archäologie in Deutscland / Sonderheft

02 D 18

Nemčija

1993-1994

 

 

 

 

Archäologie in Sachsen-Anhalt

02 D 56

Nemčija

2005

 

 

 

 

Archäologie in Salzburg

02 A 20

Avstrija

1991-1993

 

 

 

 

Archäologie in Westfalen-Lippe

02 D 62

Nemčija

2009-

 

 

 

 

Archäologie Österreich. Sonderausgabe 

01 A 20,1

Avstrija

1995-2002

 

 

 

 

Archäologie Österreichs=Mitteilungen der osterreichischen Gesellschaft fur Ur-...

01 A 20

Avstrija

1990-2014

 

 

 

 

Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn (Jahrbücher)

01 CH 15

Švica

2006

11 (2006)

Zaloga v skladišču.

vse št. dostopne: od 1996 dalje

prost e-dostop

Archäologie und Museum. Berichte aus der Arbeit des Amtes fur Museen und arch. des Kanton Baselland

02 CH 3

Švica

1988,1991,1992

 

 

 

 

Archäologische Ausgrabungen in Baden-Wurtenberg

01 D 21,1

Nemčija

1978-1982, 1986, 1990-1994 

 

 

 

 

Archäologische Berichte (Bonn) 

01 D 15,1

Nemčija

1987, 1989, 1993-1994, 1996-2004 

 

 

 

 

Archäologische Berichte aus Sachsen- Anhalt

01 D 52

Nemčija

1993, 1995,

 

 

 

 

Archäologische Berichte des Landkreises Rotenburg (Wumme)

02 D 21/5

Nemčija

1995

 

 

 

 

Archäologische Forschungen in Niederösterreich

02 A 27

Avstrija

2010-

 

 

 

 

Archäologische Informationen (Köln) 

01 D 45

Nemčija

1986

 

 

 

 

Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg

02 D 31

Nemčija

1988, 1991

 

 

 

 

Archäologische Nachrichten aus Baden (Freiburg)

01 D 21

Nemčija

1972, 1976, 1980-

8(1972), 17(1976)-74/75(2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

1968-

prost dostop

Archäologische Reihe (Frankfurt) 

02 D 9,1

Nemčija

1984, 1990-

 

 

 

 

Archäologische Schriften (Luzern) 

02 CH 6

Švica

1994

 

 

 

 

Archeo Attualita` del Passato 

01 I 59,1

Italija

1986

 

 

 

 

Archeo Dossier

01 I 59

Italija

1985

 

 

 

 

Archeologia (warszawa-Wroclaw)

01 PL 5

Poljska

1948-1955

2(1948)-7(1955)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archeologia dell`Alto Pordenonese (Trieste)

02 I 4

Italija

1991-1993

 

 

 

 

Archeologia dell`Archittetura (supplemento ad Archeologia medievale)

01 I 35

Italija

1996-

 

 

 

 

Archeologia delle Alpi (Trento)

02 I 3,1

Italija

1993-2002

 

 

 

 

Archeologia di frontiera

02 I 29

Italija

1996-

 

 

 

 

Archeologia e Calcolatori

01 I 50

Italija

1990-1994, 1996-1998

1(1990)-5(1994), 7(1996)-9(1998)

Zaloga v skladišču.

1990-

do 1995 le povzetki, dalje prost dostop do celotnih besedil

Archeologia Medievale (Firenze) 

01 I 34

Italija

1974-

 

 

 

 

Archeologia Uomo Territorio. Gruppi Archeologici Nord Italia

01 I 47

Italija

1986

 

 

 

 

Archeologia Viva

01 I 60

Italija

1992, 1995

 

 

 

 

Archeologia Żywa

 

 

spec. Iss.

 

 

 

 

Archeologicke pamatky stredni Moravy

02 CS 17

Češka

 

 

 

 

 

Archeologicke Rozhledy (Praha) 

01 CS 15

Češka

1949-1976; od l- 1965 dalje ostane v KŽ

1 (1949) - 17 (1965)

Zaloga do 1965 v skladišču.

1949-

prost e-dostop do vseh letnikov

Archeologicke Viskumy v Jižnich Čechach

01 CS 28

Češka

2004

 

 

 

 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku... (Nitra)

01 CS 21

Slovaška

1980-1995

1980-1995

Zaloga v skladišču.

1974-2012

prost e-dostop (pdf)

Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN = Archaeological Motorways Fascicles of the Institute of Archaeology and Ethnology

02 PL 14

Poljska

2004-

 

 

 

 

Archeologie des Pyrenees Occidentales. Catalogue de l`exposition

02 F 4

Francija

1987

 

 

 

 

Archeologie en Aquitaine: Bulletin de liaison et d`information

01 F 18

Francija

1988

 

 

 

 

Archeologie in Vlaanderen = Archaeology in Flanders

01 B 4

Belgija

1991-1997, 2001

 

 

 

 

Archeologie in Vlaanderen. Monografie

02 B 2

Belgija

2005-

 

 

 

 

Archeologie Neuchateloise (Neuchatel) 

02 CH 1

Švica

1988, 1990, 1992-

 

 

 

 

Archeologie Urbaine (Reims)

02 F 11

Francija

1992

 

 

 

 

Archeologie: centre d` etudes foreziemes. (Saint-Etienne

01 F 5

Francija

1985

1(1957)-7(1963)

Zaloga v skladišču.

 

 

Archeologie: Flanders archaeological bulletin

01 B 5

Belgija

1990

1990

Zaloga v skladišču

 

 

Archeologische Inventairs in Vlaanderen. Buitengewone reeks (Gent)

02 B 1

Belgija

1992-1999

 

 

 

 

ArchéoSciences, revue d'Archéométrie

01 F 14

Francija

1982-1997, 1999-2001

 

 

1977-2004

prost dostop

Archiv für Vaterländische Geschichte und Topographie

02 A 5,2

Avstrija

1944, 1950, 1951, 1953, 1976

 

 

posamezni letniki okoli 1850..

 

Archives d’Ecologie Prehistorique 

01 F 32

Francija

2005

 

 

 

 

Archivo de Prehistoria Levantina 

01 E 16

Španija

2006-

 

 

1928-

celotna revija prosto dostopna

Arctos Succica (Stockholm)

02 S 1

Švedska

1941-1951

 

 

 

 

Arhailogike Efemeris Athenesi

01 GR 1

Grčija

1920-1927/28, 1930 

1920-1930

ni v cobissu

 

 

Arheologia Medievalia

01 R 29

Romunija

2005

 

 

 

 

Arheologia Moldovei (Iasi)

01 R 6

Romunija

1967-1972, 1987-2000/01, 2003- 

5(1967)-20(1999)

Zaloga do l. 1999 v skladišču.

1997-

prost dostop

Arheologija: organ na Arheologičeskija institut i muzej pri Bʺlgarskata akademija na naukite (Sofija)

01 BG 1

Bolgarija

1959-1963, 2000-; od l. 2000 -> ostane v KŽ

1 (1959) - 5 (1963)

Zaloga do l. 1999 v skladišču.

od 2003- (povzetki v angl.)

 

Ariadne : epistemonike epeterida tes Philosophikes Scholes toy Panepistemioy Kretes

01 GR 4

Grčija

1983-2010

1(1983)-12(2006)

Zaloga do l. 2006 v skladišču.

 

 

Arkeos

01 P 1

Portugalska

1999-2000, 2002, 2004- 

 

 

2014--

prost dostop

Arqueohistorica. Universidade de santiago de Compostela

02 E 7

Španija

1988

 

 

 

 

Arqueologia (Cordoba)

01 MX 2

Mehika

1987-1988

1(1987)-3(1988)

Zaloga v skladišču.

 

 

Arqueologia Colombiana (Bogota)

02 CO 1

Kolumbija

1985-1988

27(1985)-38(1988)

Zaloga v skladišču.

 

 

Arqueologia, paleontologia y etnografia

01 E 16

Španija

2001

 

 

1991-2011

prost dostop do posameznih člankov

Arqueoloxia. Informes

01 E 9

Španija

1987-1989

1(1987)-3(1989)

Zaloga v skladišču.

 

 

Arqueoloxia. Investigacion. Xunta de Galicia

02 E 6

Španija

1987, 1991, 1992

 

 

1986

 

Arqueoloxia. Memorias. Xunta de Galicia

02 E 5

Španija

1992

 

 

posamezne številke (11 številk)

 

Arrabona : a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei

01 H 8

Madžarska

1962, 1964-1965, 1967 

4(1962)-9(1967)

Zaloga v skladišču.

1959-2007

prost dostop

Ars z umenia stredoveku (Bratislava)

01 CS 22

Slovaška

1984

1 (1984)

Zaloga v skladišču.

 

 

Ashmolean

01 GB 28

Velika Britanija

2007--

 

 

 

 

Atacina. Carcassonne

02 F 9

Francija

1975

 

 

 

 

Athenaeum. Studi Periodici di Letteratura e Storia dell Antichità (Pavia)

01 I 7

Italija

1940, 1942, 1944/45-1950, 1952- 

18(1940)-67(1989)

Zaloga do l. 1989 v skladišču.

1958-

samo kazala

Atti dei civici musei di storia ed arte (Trieste)

01 I 14

Italija

1968-1971/72, 1983-1995/2000, 2004

 

 

 

 

Atti dell’ Accademia di Scienze lettere e Arti di Udine

01 I 4,1

Italija

1990

 

 

 

 

Atti della Società per la prehistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia 

01 I 25

Italija

1973/74-1978/81, 1987/92-2001/02 

 

 

 

 

Atti e Documenti. Università Macerata 

01 I 22

Italija

1995

 

 

 

 

Atti e documeti. Universita di Macerata.

02 I 22

Italija

1995

 

 

 

 

Atti. Centro studi e documentazione sull’ Italia romana (Milano=

01 I 19

Italija

1967/68, 1972/73

 

 

 

 

Atti. Classe di scienze morali, lettere ed arti (Venezia)  Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti.

01 I 4

Italija

1952/53-2004

111(1953)-162(2004)

Zaloga v skladišču.

 

 

AUN (Uppsala)

02 S 4

Švedska

1987, 1988, 1993, 1995-1999, 2001-2005, 2006

 

 

 

 

Ausgrabungen und Funde in Westfalen - Lippe

02 D 7

Nemčija

1992-1999

 

 

 

 

Ausgrabungen und Funde Westfalen - Lippe. Beiheft

02 D 22

Nemčija

1997-2000

 

 

 

 

Ausgraungen und Funde: archäologische Berichte und Informationen

01 D 31

Nemčija

1958, 1967-1970, 1976 

3(1958), 12(1967)-15(1970),2181976)

Zaloga v skladišču.

1956-1995

prost dostop

Ausstellung: die Salier und ihr Reich: ublikationen zur Ausstellung "Die Salier" 

02 D 6

Nemčija

1991, 1992

 

 

 

 

Ausstellungskataloge der prähistorischen Staatssammilung (München)

02 D 2,2

Nemčija

1982, 1985, 1990, 1993, 1997

 

 

 

 

Babesch

01 B 10

Belgija

2009

 

 

 

 

Badania Archeologiczne na Górnym Šlasku i Ziemiach Pogranicznych

01 PL 26

Poljska

1991/92-2009/10

 

 

 

 

Balcanica Posnaniensia. Acta et studia (Poznan)

01 PL 15

Poljska

1984-1995

1(1984)-7(1995)

Zaloga v skladišču.

 

 

Banatica. Muzeul de istorie al judetului caras-severin. Resita

01 R 27

Romunija

1983-2003

7(1983)-10(1990)

Zaloga do l. 1990 v skladišču.

1971-(kazala); 2008- (povzetki)

prost dostop

Basler Beitäge zur Ur- und Frühgeschichte

02 CH 4

Švica

1991

 

 

 

 

Bauforschung auf Schloß Tirol

01 A 33

Avstrija

1999, 2006

 

 

2006

 

Bayerische Akademie der Wissenschaften. München

01 D 34

Nemčija

1928-1973

 

 

 

 

Bayerische Vorgeschichtsblätter (München)

01 D 18

Nemčija

1964, 1997-

 

 

 

 

Bedfordshire Archaeology 

01 GB 20

Velika Britanija

1996

 

 

1962-2010

 

Bedfordshire Archaeology. Monograph Series

02 GB 6

Velika Britanija

1994

 

 

1994-2007

odprt dostop 

Beitäge zur Ur- und Frühgeschichte. Mecklenburg-Vorpommerns

02 D 12

Nemčija

1993-

 

 

 

 

Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie

01 D 58

Nemčija

1979-1985

1(1979)-7(1985)

Zaloga v skladišču.

 

 

Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg

01 D 55

Nemčija

1997-1999

1(1997)-3(1999)

Zaloga v skladišču.

 

 

Beiträge zur Archäologie in Mittelfranken

01 D 56

Nemčija

1996-1999

2(1996)-5(1999)

Zaloga v skladišču.

 

 

Beiträge zur Archäologie in Sachsen-Anhalt

01 D 52

Nemčija

1993, 1995

 

 

 

 

Beiträge zur Archäologie in Unterfranken

01 D 57

Nemčija

1998, 2000

63(1998)-67(2000)

Zaloga v skladišču.

 

 

Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Osterreich

02 A 7

Avstrija

1985-

 

 

 

 

Beiträge zur römerzeitlichen Bodenforschung in Osterreich

02 A 6

Avstrija

1995, 1974

 

 

 

 

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 

01 D 10

Nemčija

1918/19-1923/24, 1955, 1959, 1968-1969, 1986-

11(1918/19)-50(1969)

Zaloga do 1969 v skladišču.

1908-1960 in 2016-

prost e-dostop do večine številk

Berichte und Materialien

02 A 1,1

Avstrija

1992-1995

 

 

 

 

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodenmonderzoek (Rob) (Amersfoort)

01 NL 2

Nizozemska

1995, 2000/01- 2006 

 

 

 

prispevki so v angl.

Berliner Jahrbuch für vor- und Frühgeschichte

01 D 33,2

Nemčija

1961 (se nadaljuje kot  "Acta praehistorica et archaeologica" -- SG=01 D 33)

1(1961)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bestandskataloge. Museum für vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin

02 D 16

Nemčija

1993-1994, 1997-2002

 

 

 

 

Bezirkskunde Osttirol. Bezirksschulart Lienz

01 A 22

Avstrija

1988

 

 

 

 

Biblical Archaeologist

01 USA 13

ZDA

1989-1997

 

 

 

 

Biblioteca de archeologie. Institutul de Arch. (Bucuresti)

02 R 2

Romunija

1976-1977, 1979, 1989, 1993

 

 

 

 

Biblioteca di Archeologia Medievale 

02 I 32

Italija

992, 1996-1997, 1998-1999

 

 

 

 

Biblioteca di archeologia medievale (Firenze)

02 I 27

Italija

1996

 

 

 

 

Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi

02 PL 8

Poljska

2005

 

 

 

 

Bibliotheca Archaeologica Iassiensis 

02 R 4

Romunija

1989-1996

 

 

 

 

Bibliotheca Historica Hispana (Madrid)

02 E 22

Španija

1970

 

 

 

 

Bibliotheca Musei Apulensis

02 R 5

Romunija

1994-1998

 

 

 

 

Bibliotheca Musei Napocensis. Museul de Istorie al Transilvaniei (Cluj-Napoca)

02 R 1

Romunija

1971-1979, 1995-1996

 

 

 

 

Bibliotheca Thracologica

02 R 7

Romunija

1997

 

 

 

 

Bibliothèques et musées (Neuchâtel)

01 CH 16

Švica

2009-2010

9 (2009) - 10 (2010)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bilan Scientifique. Provence-Alpes-Côte d’ Azur

01 F 28

Francija

1991-1994

 

 

 

 

Birka. Untersuchungen und Studien

02 S 8

Švedska

1985

 

 

 

 

Biskupinske Prace Archeologiczne

02 PL 9

Poljska

2005

 

 

 

 

Blätter für Heimatkunde (Graz)

01 A 13

Avstrija

1953-1961

 

 

 

 

Bochumer Forschungen zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie

02 D 52

Nemčija

2008-

 

 

 

 

Bodendenkmalpfelge in Mecklenburg (Schwerin)

01 D 30

Nemčija

1954, 1957-1964, 1966-1992, 1995-1997

 

 

 

 

Boletin de Arqueologia (Bogota)

01 CO 1

Kolumbija

1986-1987

1(1986)-2(1987)

Zaloga v skladišču.

1986-2000, 2017

 

Boletin del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia. Universidad de Valladoid

01 E 10

Španija

1992

58(1992)

Zaloga v skladišču.

1933-2005

celotna revija prosto dostopna

Bollettino de Museo Civico di storia Naturale di Verona

01 I 51

Italija

1974, 1976-1997

1(1974)-21(1997)

Zaloga v skladišču.

2006-

prost dostop

Bollettino del Centro comuno di studi preistorici (Brescia)

01 I 12

Italija

1968, 1975-1988, 1996-1999 

4(1969)-19(1982)

Zaloga do l. 1982 v skladišču.

2012-2016

prost dostop (ostala leta vpogled v kazala)

Bollettino del Museo Civico di Padova 

01 I 30

Italija

1976, 1985-1989

65(1976)-78(1989)

Zaloga v skladišču.

1898- 

kazala

Bollettino dell’ Associazione internazionale degli studi mediterranei (Roma)

01 I 48,1

Italija

1930-1935

1(1930)-5(1935)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bollettino di archeologia (Roma) 

01 I 32

Italija

1990-1999

 

 

2010-

prost dostop

Bollettino di Archeologia Subacquena 

01 I 57

Italija

1993

ni

 

 

 

Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie

02 D 61

Nemčija

2007-

 

 

 

 

Bonner Hefte zur Vorgeschichte (Bonn) 

01 D 15

Nemčija

1972-1974, 1975-1979

5(1972)-20(1979)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn 

01 D 14

Nemčija

1923, 1950-1955/56, 1959-1960 

128(1923)-160(1960)

Zaloga v skladišču.

1842--

prost e-dostop do večine številk

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Régészeti Emlékei (Miskolc)

02 H 14

Madžarska

2000-2004

 

 

2000-2014

prost dostop

Britannia (Longon)--dalje Journal of Roman Studies

01 GB 5

Velika Britanija

1970-1979

1(1970)-10(1979)

Zaloga v skladišču.

1911-2015

JSTOR (dostopno vse razen zadnjih 4. let)

BTM műhely = BTM scientific workshop

01 H 4,1

Madžarska

1991, 1992

3(1991)-6(1992)

Zaloga v skladišču.

1988-1992

prost dostop

Bucuresti. Rezultatele Sapaturilor Arheologice si ale Ceretarilor Istorice din anul 19...

01 R 26

Romunija

1954

1(1954)

Zaloga v skladišču.

 

 

Budapest Régiségei. A Budapesti Töréneti Múzeum Évkönyve

01 H 4

Madžarska

1955, 1993, 1997-2005

 

 

 

 

Buletinul Cercurilor Stiintifice Studentesti. Arheologie - Istorie

01 R 31

Romunija

1995, 1998-2002

 

 

 

 

Bulletin de Correspondece Hellénique (athenes-Paris)

01 F 1

Francija

1953-1961, 1963-1964, 1992-1995, 1997-1999, 2001-2004/05

77(1953)-131(2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

1877-2010

prost dostop

Bulletin de l’ Association internationale pour l etude de la mosaique antique (Maurepas)

01 F 9

Francija

1973

 

 

 

 

Bulletin de l’Institut d’archeologie (Akad.n.Sofija)

02 BG 2

Bolgarija

1995

 

 

 

 

Bulletin de la Societe Archeologique Champenoise (Reims)

02 F 13

Francija

1990-1991, 1994-1995

 

 

 

 

Bulletin de la Sociéte Phehistorique Française (Paris)

01 F 15

Francija

1923-1924, 1937-1940, 1991-2001 

20(1923)-104(2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

1904-2015

prost dostop

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts (Budapest)

01 H 17

Madžarska

1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1991, 1995-2004

20(1962)-60/61(1983)

Zaloga do l. 1983 v skladišču.

 

 

Bulletin du Musée National de Varsovie (Warsawa)

01 PL 19

Poljska

1985-2009

26(1985)-35(1994)

Zaloga do l. 1994 v skladišču.

1960-2001

prost dostop

Bulletin Interieur. Association Française pour l’etude de l’age du fer 

01 F 24

Francija

1994

 

 

 

 

Bulletin of the American Schools of Oriental Research (Atlanta)

01 USA 11

ZDA

1992

285(1992)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bulletin of the Institute of Archaeology (London)

01 GB 6

Velika Britanija

1959, 1964-1965, 1971-1994 

2(1959)-31(1994)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bulletin of the natural History Museum. Geology Series (se nadaljuje kot Journal of Systematic Paleontology)

01 GB 25

Velika Britanija

1998-2003

 

Zaloga v skladišču.

2002-2003

iz prostorov fakultete

Bulletin SAA (Society for American Archaeology)

01 USA 12

ZDA

1995-1997

13(1995)-15(1997)

Zaloga v skladišču.

 

 

Bullettino di Paletnologia Italiana n.s.

01 I 9

Italija

1943-2010

7(1943)-82(1982) + 1903 (serie III,tomo IX) anno 29/No. 7-9, No. 10-12

Zaloga do l. 1982 v skladišču.

1885-1931

 

Burgen und Schlösser

01 D 49

Nemčija

1995-2004

 

 

 

 

Burgenläandische Landesmuseum wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland

02 A 11

Avstrija

1989, 1984, 1985

 

 

 

 

Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt)

01 A 9

Avstrija

1946-1957, 1970-1978

8 (1946) - 20 (1958); 32 (1970); 35 (1973) - 40 (1978)

Zaloga ARH (1946-1978) v skladišču

1946-

v celoti prost e-dostop

Byzantinische Zeitschrift (München)

01 D 27

Nemčija

1968-1974

61(1968)-67(1974)

Zaloga v skladišču.

kazala, posamezni članki

 

Cahier. Association pour la Recherche Archeologique en Languedoc Oriental

02 F 7

Francija

1985

 

 

 

 

Cahiers Alsaciens d’archeologie d’art et d’histoire (Strasbourg)

01 F 5

Francija

1957-1963

1957-1963

Zaloga v skladišču.

 

 

Cahiers d’archeologie et d’histoire d’Alsace (Strasbourg)

01 F 4

Francija

1952-1954

132(1952)-134(1954)

Zaloga v skladišču.

 

 

Cahiers d’histoire Romande (Lausanne)

01 CH 10

Švica

1979, 1990, 1992-1993

 

 

 

 

Cahiers du patrimoine. Maison du Patrimoine

02 F 10

Francija

1994

 

 

 

 

Calgary archaeologist

01 CDN

Kanada

1971-81

1 (1973) - 8/9 (1980/81)

Zaloga v skladišču.

 

 

Carinthia I. Mitteilungen des Geschichtsvereines für Kärnten (Klagenfurt)

01 A 14

Avstrija

1903-1904, 1927, 1931, 1933-1934, 1943, 1950-1958, 1960-1963, 1965-2000, 2002- 2013

 

 

1873-1890

 

Carnuntum Jahrbuch (Graz-Köln)

01 A 8

Avstrija

1955, 1957-1959, 1996-1997

 

 

2014-2016

 

Carpica

01 R 10

Romunija

1969-1970, 1972-1973/74, 1978, 1982, 1985-1987

2(1969)-18/19(1987)

Zaloga v skladišču.

1968-

prost dostop

Carta archaeologica della provincia di Siena

02 I 24

Italija

1995

 

 

 

 

Carta archeologica del Veneto (Modena)

02 I 11

Italija

1988-1992

 

 

 

 

Castellologica Bohemica

02 CS 6

Češka

1989-

 

 

 

 

Castellum pannonicum pelsonense

02 H 20

Madžarska

2010-

 

 

 

 

Castrum

01 H 23

Madžarska

2010-

 

 

 

 

Castrum Pragense (Praha)

02 CS 7

Češka

1988

 

 

 

 

Cataloghi e monografie archeologische dei Civici Musei di Udine

02 I 5

Italija

1989-2002

 

 

 

 

Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archeologica I.

02 H 8

Madžarska

1993

 

 

1993-2004

prost dostop

CBA (The Council for British Archaeology) Research Report

02 GB 1

Velika Britanija

1975, 1976, 1978, 1979

 

 

1955-2013

odprt dostop 

Cedesum (Uppsala)

02 S 6

Švedska

1992-1993

 

 

 

 

Centre d’etudes foreziennes. Archeologie (Saint-Etienne)

02 F 5

Francija

1985

 

 

 

 

Centre d’investigacions arqueologiques de Girona. Serie Monigrafica

02 E 26

Španija

1985-1995

 

 

 

 

Cercetari Archeologice

01 R 8

Romunija

1979-1981, 1983

3(1979)-4(1981), 6(1989/90)

Zaloga v skladišču.

1975-2000

prost dostop

Cercetari de Conservare si Restaurare a Patrimoniului Muzeal

01 R 8,1

Romunija

1981-1984

181981)-3(1984)

Zaloga v skladišču.

 

 

Clasicos de la Arquelogia de Huelva

01 E 7

Španija

1991-

 

 

1988-2011

prost dostop do posameznih člankov

Coast to Coast

02 S 9

Švedska

2001-2003, 2004

 

 

 

 

Comision de investigaciones paleontologicas y prehistoricas

02 E 10, 02 E 10,1 

Španija

1915, 1917, 1921, 1930

 

 

 

 

Comision de investigaciones paleontologicas y prehistoricas. Memoria numero

02 E 10,2

Španija

1916, 1917

 

 

1915-1960

prost dostop

Commentationes Humanarum Litterarum (Helsinki)

01 SF 1

Finska

1950-1970, 1971, 1980, 1987

 

 

 

 

Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest)

01 H 16

Madžarska

1981-1990

 

 

 

 

Complutim. Extra. Madrid

02 E 2,1

Španija

1991-1997

 

 

1991-

celotna revija prosto dostopna

Complutum. Madrid

02 E 2

Španija

1992-

 

 

1991-

celotna revija prosto dostopna

Comptes Rendus (Academie des inscriptions et belles lettres Paris)

01 F 3

Francija

1960-

1960-2007

Zaloga do 2007 v skladišču.

1857-2011

prost dostop

Comune di Spilimbergo. Ricerche storico-archeologiche nello splimberghese. Quaderni spilimberghesi

01 I 29

Italija

1986

2(1986)

Zaloga v skladišču.

 

 

Contributions in new world archaeology

02 PL 19

Poljska

2012-

 

 

 

 

Contributions of the University of California. Archaeology Research Faculty (Berkeley)

02 USA 19

ZDA

2003

 

 

 

 

Corinth

02 USA 9

ZDA

1954, 1975, 1977, 1984, 1990

 

 

 

 

Corpus de sepulcros megaliticos Espana 

02 E 11

Španija

1961-1971

 

 

 

 

Crisia (Oradea)

01 R 7

Romunija

1980-1981, 1989-90

10(1980)-11(1981), 19(1989)-20(1990)

Zaloga v skladišču.

2012-- (polni tekst); 2007-2011 (povzetki)

 

Cronache Pompeiane (Napoli)

01 I 18

Italija

1975

 

 

 

 

Cuadernos de prehistoria y arquelogia Universidad autonoma de Madrid

01 E 15

Španija

1990-1993

17(1990)-20(1993)

Zaloga v skladišču.

1974-

celotna revija prosto dostopna

Cultura si civilizatie la Dunarea de jos (Calarasi)

01 R 21

Romunija

1987-1989

 

 

1985-2011

prost dostop

Cumania (Kecskemét)

01 H 6

Madžarska

1972-1978, 1989

1(1972)-11(1989)

Zaloga ARH v skladišču.

1972-2011

prost dostop

Current Anthropology (Chicago)

01 USA 8

ZDA

1982-1983, 1986

23(1982)-27(1986)

Zaloga v skladišču.

1959-2015

dostop za UNI (JSTOR) 

Current Swedish Archaeology (Stockholm) 

01 S 2

Švedska

1993-1994

 

 

 

 

Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales

01 CS 10

Češka

1973-1978, 1980-1992, 1995-

58 (1973) - 92 (2007)

Zaloga ARH do 2007 v skladišču.

 

 

Časopis muzealnej slovenskej spoločnosti. Turčiansky sv. Martin

01 CS 7

Slovaška

1921-1931, 1933-1950 

18 (1921) - 41 (1950)

Zaloga v skladišču.

 

 

Časopis Národního muzea. Oddíl věd společenských (1965-1975 se nadaljuje  kot: "Časopis Národního muzea. Historické muzeum = ISSN 0008-7343;  1979-1993 se preimenuje v Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická = ISSN 0139-9543)

01 CS 8

Češka

1948/50-1981

117 - 119 (1984-50) - 150 (1981)

Zaloga v skladišču.

 

 

Dacia. N.s. (Bucarest)

01 R 1

Romunija

1962-1970, 1972-1973, 1978-1982

 

 

1957-2016

prost dostop

Das Altertum (Berlin)

01 D 28

Nemčija

1955-1961,1997

 

 

 

 

Dawna kultura. Czasopismo kwartalne polskiego towarystwa archeologicznego (Wroclaw)

01 PL 24

Poljska

1955-1956

2(1955)-3(1956)

Zaloga v skladišču.

 

 

Decouvertes archeologiques sur l’autoroute A5 (Dijon)

01 F 27

Francija

1994

 

 

 

 

Dédalo : musen de Aiqueologie e Etnologia Universidade de Sao Paulo 

01 BR 1

Brazilija

1965-1975, 1984-1989 

1 (1965) - 27 (1989)

Zaloga v skladišču.

 

 

Deguwa - Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V. 

01 D 47

Nemčija

1994

 

 

 

 

Dendrochronologia. Istituto Italiano di Dendrocronologia (Verona)

01 I 51,1

Italija

1985-1993

 

 

2002-

dostop za UNI

Denkmalpflege in Südtirol 1987/88 (Bozen)

01 I 31

Italija

1988

 

 

 

 

Der Abschnitt. Zeitschrift fur Kunst und Kultur im Bergbau=Veroffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum

02 D 5

Nemčija

1980, 1984, 1988-1989, 1998

 

 

 

 

Der Alte Orient (Leipzig)

01 D 3

Nemčija

1902,1910, 1912, 1922-1925, 1937-1938, 1940-1943

4(1902)-43(1943)

Zaloga v skladišču.

 

 

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin

01 D 37, 01 D 36, r.s.

Nemčija

1950-1954, 1958, 1962 

 

 

 

 

Dialoghi di archeologia (Milano-Roma)

01 I 17

Italija

1967-1992

1(1967)-9/10(1977)

Zaloga do l. 1977 v skladišču.

 

 

Die Antike (Berlin/Leipzig)

01 D 4

Nemčija

1925-1944

1 (1925) - 20 (1944)

Zaloga v skladišču.

 

 

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque

02 CS 16

Češka

 

 

 

 

 

Dissertationes archaeologicae. Ser. 2 (Budapest)

01 H 3

Madžarska

1972-1987

 

 

1972-87

prost dostop

Dissertationes Musei Potaissensis. Muzeul de Istorie Truda

02 R 3

Romunija

1994

 

 

 

 

Dissertationes pannoniene. Series 1 (Budapest)

02 H 2

Madžarska

1940, 1934-1936, 1937-1940, 1946

 

 

 

 

Dissertationes pannoniene. Series 2 (Budapest)

01 H 1

Madžarska

1933-1935, 1937, 1938/41, 1938, 1940, 1942, 1946-1944/47

 

 

 

 

Dissertationes pannoniene. Series 3 (Budapest)

02 H 2/3

Madžarska

1995

 

 

 

 

Dobrudja

01 BG 15

Bolgarija

2002

 

 

 

 

Documenti di archeologia

02 I 31

Italija

1996, 1998

 

 

 

 

Documenti per la Storia delle Arti, dell’Archeologia e delle Scienze a Reggio Emilia. Civici Musei di Reggio Emilia

02 I 12

Italija

1985, 1988 

 

 

 

 

Dolnoslaskie wiadomosci Prahistoryczne (Glogow)

01 PL 23

Poljska

1993-2007

 

 

 

 

Drobeta. Muzeul Regiunii portilor de Fier

01 R 28

Romunija

1978, 1980-1985

 

 

nekaj zadnjih številk

 

Dunántúli Dolgozatok. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum Kiadványai (Pécs)

02 H 3

Madžarska

1965-1975, 1976 

 

 

1965-2013

prost dostop

Durham Archaeological Journal

01 GB 9

Velika Britanija

1984, 1992-2003 , 2014-2015

 

 

 

 

Empúries: Revista de prehistoria, Arqueologia i Etnologia (Bracelona) [prejšnji naslov: AMPURIAS]

02 E 4

Španija

1993

 

 

1939-

celotna revija prosto dostopna

Eotopia (Roma) 

01 I 17,1/1,1

Italija

1992-1996

1(1992)-5(1996)

Zaloga v skladišču.

 

 

Ephemeris napocensis

01 R 35

Romunija

1996-

 

 

 

 

Epigraphica (Milano)

01 I 6

Italija

1939-1965

1(1939)-27(1965)

Zaloga v skladišču.

 

 

Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österr. Arch. Institutes

02 A 23

Avstrija

2001-2004

 

 

 

 

Estonian Archaeology 

01 EST 1

Estonija

2006

 

 

2006-2012

dostop do treh tematskih številk

Estudios de la atigüedad

01 E 1

Španija

1986

 

 

 

 

Estudios de la atigüedad

01 E 3

Španija

1 letnik

 

 

 

 

Ethnographisch-archäologische Zeitschrift

01 D 67

Nemčija

2009-

 

 

 

 

Études balkaniques : revue trimestrielle (Sofia)

01 BG 6

Bolgarija

1990-1991

(1990) 2, 3, 4 ;  (1991) 1, 2, 3

Zaloga v skladišču.

 

 

Études et Travaux (Warszawa)

01 PL 1

Poljska

1966-1969, 1971-1983 

1(1966)-13(1983)

Zaloga v skladišču.

 

 

Eudes d’archéologie classique (Pais-Nancy)

01 F 8

Francija

1958-1965, 1976 

1(1958)-5(1976)

Zaloga v skladišču.

 

 

Eurasia Antiqua 

01 D 8,1

Nemčija

1995-

1 (1995) - 12 (2006)

Zaloga do 2006 v skladišču.

1995-2014 (le kazala)

 

European Heritage (Strasbourg)

01 F 23

Francija

1994

 

 

 

 

European Journal of Archaeology --> prej glej: Journal of European Archaeology 

01 GB 16,1

Velika Britanija

1998-2000

 

 

 

 

Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat ... évi feltárásairól = Field service for cultural heritage ... yearbook and review of archaeological investigations

02 H 22

Madžarska

2010-

 

 

 

 

Excavations and surveys in Israel

02 IL 3

Izrael

1991

 

 

 

 

Extremadura Arqueologica (Madrid)

02 E 23

Španija

1995-1996, 2006 

 

 

 

 

Fenice, La (Roma)

02 I 19

Italija

1983, 1984, 1987

 

 

 

 

Fennoscandia archaeologica (Helsinki) 

01 SF 4

Finska

1991

 

 

 

 

Finskt Museum = Finska Fornminnesföreningen (Hagalund)

01 SF 3

Finska

1951-1973, 1975-1989, 1992-1995, 2002-2004

58(1951)-102(1993)

Zaloga do l. 1993 v skladišču.

 

 

Folia Archaeologica (Budapest) 

01 H 2

Madžarska

1954, 1961-1989, 1996-1998/98

 

 

1939-2010

prost dostop

Folia Praehistorica Posnaniensia (Poznan)

01 PL 14

Poljska

1985-2015

1(1985)-9(1999)

Zaloga do l. 1999 v skladišču.

2003-2005, 2011--

prost dostop

Fontes archaeologici Posnanienses = Annales musei archaeologici Posnaniensis (Poznan)

01 PL 14,1

Poljska

1970

21(1970)

Zaloga v skladišču.

1959, 2012

prost dostop

Fontes archaeologici Pragenses (Pragae)

02 CS 9

Češka

1958, 1985-1994 

 

 

 

 

Fontes prachistorici. Annales Musei archaeol. Posnaniensis (Poznan)

01 PL 7

Poljska

1950, 1954-1955

1(1950),5(1954)-6(1955)

Zaloga v skladišču.

 

 

Forschungen in Augst

02 D 11

Nemčija

1992

 

 

 

 

Forschungen in Lauriacum (Linz)

02 A 9

Avstrija

1953-1954, 1960, 1962-1981

 

 

 

 

Forschungen in Stillfried (Wien)

01 A 6

Avstrija

1974-1988

 

 

 

 

Forschungen und Berichte zur vor- und Frühgeschichte in Baden Wörttemberg 

02 D 29

Nemčija

1972, 1987, 1988, ..1990, 1995, 2000

 

 

 

 

Forschungen zur Allgemeinen und Vergl. Archäologie, Ava-Forschungen

02 D 35

Nemčija

1981, 1983-1984

 

 

 

 

Forschungen zur Ältesten Entwicklung Dresdens 

02 D 19

Nemčija

1970-1981

4(1970)-5(1981)

Zaloga v skladišču.

 

 

Forschungen zur Volks- und Landeskunde (Bucuresti)

01 R 4

Romunija

1980, 1982 

23(1980), 25(1982)

Zaloga v skladišču.

2007- (povzetki)

povzetki, članki plačljivi

Forum Iulii. Annuario del Museo Nazionale di Gividale del Friuli

02 I 10

Italija

1985-1992, 2003 

 

 

2003-2012

 

Fouille archeologique 

02 F 8

Francija

1992/93

 

 

 

 

Fundamenta - Monographien zur Urgeschuchte. Reihe A (Köln)

01 D 44/A

Nemčija

1965,... 1984

 

 

 

 

Fundamenta - Monographien zur Urgeschuchte. Reihe B (Köln)

01 D 44/B

Nemčija

1973,..1984

 

 

 

 

Fundberichte aus Baden-Württemberg

01 D 21,2

Nemčija

1974-1984, 1986-1993

1(1974)-18(1993)

Zaloga v skladišču.

1974-

prost dostop

Fundberichte aus Österreich 

01 A 32

Avstrija

1995-2012

 

 

 

 

Fundberichte aus Österreich . Materialhefte. Reihe B

02 A 29

Avstrija

 

 

 

 

 

Fundberichte aus Österreich : Materialhefte. Reihe A / Sonderheft

02 A 26

Avstrija

2004-

 

 

 

 

Fundberichte aus Österreich. Materialhefte. Reihe A

02 A 25

Avstrija

 

 

 

 

 

Fundberichte aus Österreich. Tagungsbände

02 A 30

Avstrija

 

 

 

 

 

Fundberichte aus Schwaben

01 D 54

Nemčija

1962-1978

16(1962-20(1978)

Zaloga v skladišču.

1893-1978

prost dostop

Funde aus Asciburgium

02 D 47

Nemčija

1978, 1987

 

 

 

 

Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier

01 D 46,1

Nemčija

1984-1986, 1991-2004

 

 

 

 

Fundgeschichten. Archäologie in Frankfurt ...

01 D 64

Nemčija

2010/2011-

 

 

 

 

Fundort Wien: Berichte zur archäologie

01 A 35

Avstrija

2008

 

 

 

 

Gallaecia (Santiago de Compostela)

01 E 5

Španija

1975-1976, 1979-- 

1(1975)-18(1999)

Zaloga do 1999 v skladišču.

2012-

prost dostop do revije; zadnja št. embargo

Gallia informations. Aquitaine

01 F 21

Francija

1991

 

 

 

 

Gallia. Archeologie de la France antique

01 F 31

Francija

1995

 

 

1943-2009

prost dostop

Géochronique. Société Géologique de France

01 F 25

Francija

1992

 

 

 

 

Gerión (Madrid) 

01 E 2

Španija

1983-1984, 1991-- 

1(1983)-2(1984), 9(1991)-25(2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

1983-

celotna revija prosto dostopna

Gerión anejos 

02 E 31

Španija

2005--

 

 

 

 

Germania

01 D 9

Nemčija

1917--

 

 

1917 - 2017

vse številke prost e-dostop

Glogowskie zeszyty naukowe (Glogów)

02 PL 10

Poljska

2000-2006

 

 

 

 

Godišnik na Narodnija arheologičeski muzej Plovdiv = Annuaire du Musée National Archéologique Plovdiv

01 BG 10

Bolgarija

1968

6 (1968)

Zaloga v skladišču.

 

 

Godišnik' na Narodnija muzej (Sofija)

01 BG 9

Bolgarija

1920

21 (1920)

Zaloga ARH v skladišču.

 

 

Godišnik na Sofijskija universitet "Sv. Kliment Ohridski", Istoričeski fakultet, Specialnost Arheologija = Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculté d'histoire, Studia Archaeologica

01 BG 12

Bolgarija

1949;  Se nadaljuje kot: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis: zaloga 1999-

45(1948/1949)

Zaloga 1948/1949 v skladišču.

 

 

Gortania: Atti del Museo friulano di storia naturale (Udine)

01 I 26,1

Italija

1991-2008, 2009-2015

13(1991)-30(2008)

Zaloga do l. 2008 v skladišču.

 

 

Gotarc Series B

02 S 11

Švedska

2005

 

 

 

 

Hamburger Beiträge zur Archäologie

01 D 16 

Nemčija

1971-1988/90

1(1971)-16(1974)

Zaloga v skladišču.

 

 

Hammaburg : vor- u. frühgeschichtliche Forschungen aus dem niederelbischen Raum 

01 D 16,1

Nemčija

1951-1958

2(1950/51)-14(2003)

Zaloga v skladišču.

 

 

Hammaburg. Neue Folge (Hamburg)

01 D 16,1 n.f.

Nemčija

1978-1985, 1989-1997, 2002-2003, 2010-

3/4(1978)-14(2003)

Zaloga do 2003 v skladišču.

 

 

Hautes Éttudes du monde Gréco-Romain

02 F 6

Francija

1973

 

 

 

 

Heimatkundliche Blätter

01 A 30

Avstrija

1997, 2000, 2007

 

 

1954-2014

 

Helis (Sofia)

01 BG 8

Bolgarija

1992-1992

1 (1992) - 2 (1992)

Zaloga v skladišču.

 

 

Helvetia archaeologica = Archäologie in der Schweiz = Archéologie en Suisse = Archeologia in Svizzera

01 CH 1

Švica

1970, 1972, 1978, 1988

 

 

 

 

Hemmenhofener Skripte (Baden-Württenberg)

02 D 39

Nemčija

1999-2004

 

 

 

 

Herman Ottó Múzeum Évkónyve (Miskolc)

01 H 11

Madžarska

1957-1975, 1979--

1(1957)-17/18(1979)

Zaloga do l. 1979 v skladišču.

1957-2014

prost dostop

Hesperia. Supplement 

02 USA 11

ZDA

1973, 1989-1992 

 

 

 

 

Heves megyei régészeti közlemények = Publicationes archaeologicae de comitatu Heves

02 H 19

Madžarska

1999

 

 

1999-2000

prost dostop

Historia. Einzelschriften (Wisbaden)

01 D 26

Nemčija

1956, 1958 

1(1956), 7(1958)

Zaloga v skladišču.

 

 

Historia. N.s. Milano-Roma

01 I 5

Italija

1927, 1929-1932

1(1927)-6(1932)

Zaloga v skladišču.

 

 

Historica- Austria (Wien)

01 A 23,1

Avstrija

1994-2005

 

 

 

 

Historica Slovaca (Bratislava)

01 CS 5,1

Slovaška

1947

5 (1947)

Zaloga v skladišču.

 

 

Holocene

01 GB 27

Velika Britanija

2000--

10(2000)-17(2007)

Zaloga do l. 2007 v skladišču.

1991-

Ebscohost (za UNI)

Huelva Arqueologica (Huelva)

01 E 6

Španija

1989-2004

 

 

1975-2009

prost dostop do posameznih člankov

I’Inaj. Semilla de Maiz: Revista de divulgación del patrimonio Cultural de Yucatán 

01 MX 1

Mehika

1990/91-1992

2(1990/91)-7(1992)

Zaloga v skladišču.

 

 

ia - kulturális örökségvédelmi kismonográfiák = Via - monogrpahia minor in cultural heritage

02 H 21

Madžarska

2009-

 

 

 

 

IAP rapporten

01 B 9

Belgija

1997, 2004

 

 

 

 

Informes y Memorias (Madrid)

01 E 11

Španija

1954,...,1955

1(1954)-31(1955)

Zaloga v skladišču.

 

 

Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft

02 A 21

Avstrija

1969

 

 

 

 

Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a. Chr.-I p. Chr.

02 R 6

Romunija

2002

 

 

 

 

International Journal of Nautical Archaeology

01 GB 21

Velika Britanija

1988-1999

 

 

1972-

wiley (za UNI)

Inventaria praehistorica Hungariae

02 H 12

Madžarska

1988-

 

 

1988-2009

prost dostop

Istanbuler Mitteilungen 

01 D 8,2

Nemčija

1996-

46 (1996) - 56 (2006)

Zaloga do 2006 v skladišču.

 

 

Isthmia (Chicaho)

02 USA 13

ZDA

1977, 1987

 

 

 

 

Istituto Italiano di preisoria e protostoria. Attivita del,… (Firenze)

01 I 28

Italija

1984-85

1984-1985

Zaloga v skladišču.

 

 

Istros (Braila)

01 R 18

Romunija

1980, 1992, 2000

 

 

 

 

Izvestija = Proceedings (Istoričeski muzej Ruse)

01 BG 13

Bolgarija

1998-2002, 2005-2007

5 (1998) - 7 (2002), 9(2005)-11(2007)

Zaloga v skladišču.

 

 

Izvestija = Proceedings; Regionalen Istoričeski Muzei Ruse = Rousse Regional Museum of History

02 BG 4

Bolgarija

2005-

 

 

 

 

Izvestija Azerbandžanskogo arheologičeskogo komiteta (Baku)

01 SU 9

Rusija

1925

1(1925)

Zaloga v skladišču.

 

 

Izvestija na Arheologičeskija institut (Sofija)

01 BG 2

Bolgarija

1969-1987; od 35 (1979) - 37 (1987) ostane v KŽ

31 (1969) - 34 (1974)

Zaloga ARH 1969-1974 v skladišču.

 

 

Izvestija na Narodnija muzej Varna = Bulletin du Musée national de Varna

01 BG 5

Bolgarija

1985, 1991-1992, 2000-2003

21(1985), 27(1991)-28(1992), 30/31(2000)-34/35(2003)

Zaloga v skladišču.

 

 

Jahrbuch der kaiserl. königl. Central- Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale (Wien)

01 A 2

Avstrija

1859, 1905-1906

 

 

1856-1861

 

Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (1966 se nadaljuje kot "Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte" in od 2006 kot "Jahrbuch Archäologie Schweiz")

01 CH 8,1

Švica

1952-1956, 1976, 1979 - 2004, 2004 

42 (1952) - 87 (2004) 

Zaloga v skaldišču.

1938-1965 in 1966-2005 in od 2006 dalje

prost e-dostop

Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts mit dem Beiblatt Archäologischer Anzeiger + Bibliographie zum JDAI

01 D 6

Nemčija

1916-1932, 1934-1959, 1969-1972

31 (1916) - 87 (1972)

Zaloga v skladišču.

1886-1925

prost dostop

Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein

01 LI 1

Lihenštajn

1994-2009

92(1994)-108(2009)

Zaloga v skladišču.

 

 

Jahrbuch des Musealvereines Wels 

01 A 7

Avstrija

1954-1962/63, 1964/65-1989/90 ; v Knjižnici: no. 10, 22, 25

1 (1954) - 28 (1989/90)

Zaloga v skladišču, tematske št. v knjižnici

1954-2004/05

 

Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines: Gesellschaft für Landeskunde (Linz)

01 A 21,2

Avstrija

1993-2003, 2005 ->  v KŽ ostane od 145 (2000) dalje

138 (1993) - 144 (1999)

Zaloga do l. 1999 v skladišču.

 

 

Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz

01 D 11

Nemčija

1954--

1(1954)-26(1979)

Zaloga do 1979 v skladišču.

1954-1980 in 1997-2015

prost e-dostop do večine številk

Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins (Bergenz)

01 A 15

Avstrija

1958/59, 1983- ta je pri SG 01 A 24 

1958/59

Zaloga v skladišču

 

 

Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins. Freunde der Landeskunde 

01 A 24

Avstrija

1983 (127 J.)

1983 (127)

Zaloga v skladišču (Revija sodi pod SG 01 A 15)

 

 

Jahrbuch für Altertumskunde (Wien)

01 A 3

Avstrija

1907-1909, 1911-1913

 

 

 

 

Jahrbuch für Antike und Christentum (Münster Westfalen)

01 D 5

Nemčija

1958-1977

1 (1958) - 20 (1977)

Zaloga v skladišču.

2013--

dostop za UNI

Jahrbuch. Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz

01 D 38

Nemčija

1946-1975, 1984, 1989, 1993-1994 

 

 

 

 

Jahresbericht - Schweizerisches Landesmuseum (Zürich)

01 CH 2

Švica

1951-1969, 1972-1973, 1987

60 (1951) - 96 (1987)

Zaloga v skladišču.

1892-2008

prost e-dostop

Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung (Staubing) 

01 D 22

Nemčija

1976--

79(1976)-108(2007)

Zaloga ARH (1976-2007) v skladišču

kazala

 

Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt a.M.

01 D 12

Nemčija

1974-1978/79

 

 

 

 

Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien

01 A 4

Avstrija

1915-1929, 1952, 1967, 1971

 

 

1898-1924

 

Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder

01 D 20,2

Nemčija

1925, 1926-1930 

12(1925)-20(1932)

Zaloga v skladišču.

 

 

Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle)

01 D 19 

Nemčija

1950-1971, 1990-1991, 1995, 2005-

34(1950)-77(1995)

Zaloga do 1995 v skladišču.

1940, 1949, 1982-1989

 

Jahresschrift. Salzburger Museum Carolino Augusteum

02 A 4

Avstrija

1971, 1963, 1990 

 

 

 

 

Jonas

01 S 3

Švedska

1994-2010

 

 

2002-2013

 

Journal of European Archaeology --> dalje glej: European Journal of Archaeology

01 GB 16

Velika Britanija

1993-1994

 

 

1998-2010

posamezni članki

Journal of Field Archaeology, The 

01 USA 3

ZDA

1974-1977, 1980-1985 

1(1974)-12(1985)

Zaloga v skladišču.

1974--

dostop za UNI Taylor and Francis)) 

Journal of Hellenic Studies 

01 GB 2

Velika Britanija

1922-1931, 1956-1979, 1981-1985, 1989-1993, 1998--

42(1922)-51(1931), 76(1956)-113(1993)

Zaloga do 1997 v skladišču.

1880-2015

JSTOR (dostopno vse razen zadnjih 4. let)

Journal of Mediterranean Archaeology (Sheffield)

01 GB 22

Velika Britanija

1998--

 

 

2006-

za UNI

Journal of Prehistoric Religion

02 S 2

Švedska

1991-1998

 

 

 

 

Journal of Roman Studies

01 GB 4

Velika Britanija

1911-1979, 1985-1986, 1989, 1992-1993, 1998--

1(1911)-69(1979),75(1985)-76(1986)

Zaloga do l. 1986 v skladišču.

1911-2015

JSTOR (dostopno vse razen zadnjih 4. let)

Journal of systematic palaeontology

01 GB 26

Velika Britanija

2003--

1(2003)-5(2007)

Zaloga do l. 2007 v skladišču.

1927-2014 

JSTOR (za UNI)

Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University. Occasional Publications

02 IL 2

Izrael

1997

 

 

 

 

Kärntner Jahrbuch

01 A 14,2

Avstrija

1944

 

 

 

 

Kärntner Museumsschriften. Archaeologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg (Klagenfurt)

02 A 5

Avstrija

1964, 1965-1967, 1975, 1977, 1980, 1985, 1987, 1989, 1994, 1998, 2001 

 

 

 

 

Katalog der Prähistorischen Staatssammlung (München)

02 D 2

Nemčija

1961-1964, 1975-1991, 1993

 

 

 

 

Katalog der Prähistorischen Staatssammlung. Beiheft (München)

02 D 2,1 

Nemčija

1991

 

 

 

 

Keos

02 USA 14

ZDA

1986

 

 

 

 

Kleine Schriften …

02 A 28

Avstrija

1999

 

 

 

 

Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg

01 D 17 

Nemčija

1977-1982, 1983-- 

 

 

 

 

Kokalos (Palermo) 

01 I 8

Italija

1955-1960

1(1955)-6(1960)

Zaloga v skladišču.

 

 

Komárom Megyei Múzeumok Közleményei = Mitteilungen der Museen des Komitats Komárom. Tata

01 H 20

Madžarska

1968

1(1969)

Zaloga v skladišču.

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei = Mitteilungen der Museen des Komitats Komárom. Tata

01 H 10

Madžarska

1968

1(1968)

ni v cobissu

1968-2009

prost dostop

Kratkie Soobštenija. Akademia Nauk SSSR (Moskva, Leningrad)

01 SU 3

Rusija

1948-1949

23(1948)-26(1949)

Zaloga v skladišču.

 

 

Krotke zvidomlennja vseukrainskogo arheologičnogo komitetu (Kiev)

01 SU 8

Rusija

1926

1926

Zaloga v skladišču.

 

 

Kültür envanteri dergisi = Journal of cultural inventory

01 TR 2

Turčija

 

 

 

 

 

Kwartalnik historii kultury materialnej

01 PL 25

Poljska

1991

39(1991)

Zaloga v skladišču.

 

 

Laborativ arkeologi

01 S 3

Švedska

 

 

 

1984-1999

 

Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht N.F.

01 A 12

Avstrija

1971-1976

 

 

 

 

Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis

01 SU 11

Rusija

1993

5(1993)

Zaloga v skladišču.

2008--

prost dostop

Le Courier du CNRS (Paris)

01 F 12,1

Francija

1989

 

 

 

 

Leipziger Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie

01 D 60

Nemčija

2005-

 

 

 

 

Leipziger online--Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie

01 D 61

Nemčija

2005-

 

 

 

 

Lerna. a preclassical site in the Argolid (New Jersey)

02 USA 12

ZDA

1969, 1995

 

 

 

 

Les decouvertes archeologiques en tournugeois

01 F 30

Francija

1976-1977, 1979 

 

 

 

 

Les Dossiers historie et archèologie

02 F 2

Francija

1985

 

 

 

 

Limesmuseum Aalen 

02 D 25

Nemčija

1972, 1977, 1978, 1986

 

 

 

 

Linzer Archäologische Forschungen

01 A 21

Avstrija

1965-1980, 1984-1986, 1989-1992, 1997

 

 

 

 

Linzer Archäologische Forschungen. Sndereft

01 A 21,1

Avstrija

1964, 1968, 1990-1992

 

 

 

 

Linzer Archäologische Forschungen. Sonderband

01 A 21,1

Avstrija

1992-1993

 

 

 

 

Litua: Studii si Cercetri

01 R 17

Romunija

1978

1(1978)

Zaloga v skladišču.

2009-(kazala)

 

Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte

02 D 24

Nemčija

1988-1990

17(1988)-20(1990)

Zaloga v skladišču.

 

 

MACH. Magazin fur Technikgeschichte

01 A 36

Avstrija

2012

 

 

 

 

Magdalensberg - Grabungsberichte

02 A 5,1

Avstrija

1956

 

 

 

 

Mainzer archäologische Zeitschrift

01 D 63

Nemčija

2008-

 

 

 

 

Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archaeologie, Kunst und Geschichte

01 D 11,1

Nemčija

1991-1998

 

 

 

 

Mapping. Revista de cartografia, sistemas de informacion geografica y teledeteccion

01 E 12

Španija

1993

 

 

 

 

Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte

02 D 13

Nemčija

1978,1981-1982, 1984-1986, 1988-1990, 1993-1995,1998, 2002, 2004, 2006

 

 

 

 

Marburger Winckelmann - Programm.

01 D 41

Nemčija

1956-1982

1956-1982

Zaloga v skladišču.

kazala, seznam naslovov

 

Materiale si Cercetari Archeologice

01 R 13

Romunija

1957, 1970, 1979, 1983

3(1957)-17(1983)

Zaloga v skladišču.

1953-1983

2000-

Materialhefte zur Archäologie in Basel

02 CH 8

Švica

1999

 

 

 

 

Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte 

02 D 34

Nemčija

1955,….2001

 

 

 

 

Materialia Archaeologica Slovaca

02 CS 3

Slovaška

1994-1995

 

 

 

 

Materiały Archeologiczne

02 PL 4

Poljska

1988

 

 

 

 

Materiały Archeologiczne Nowej Huty Seria A

02 PL 4,1

Poljska

1994-1998, 2000, 2002

 

 

 

 

Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Seria archeologia.

01 PL 16

Poljska

1985

24(1985)

Zaloga v skladišču.

 

 

Mediaevalia Archaeologica

02 CS 11

Češka

1999-2004

 

 

 

 

Medium Aevum Quotidianum

01 A 23

Avstrija

1987, 1989-1992

 

 

 

 

Medium Aevum Quotidianum. Sonderband

01 A 23/Sondbd.

Avstrija

1994

 

 

 

 

Memoires d' Archeologie Generale

02 F 1

Francija

1989

 

 

 

 

Memoirs of the American Academy in Rome

01 USA 7

ZDA

1918-1919, 1938, 1949, 1962, 1965, 1967-1968, 1971, 1973, 1976, 1980

 

 

1915-2016

dostop za UNI (JSTOR) 

Memoirs of the Peabody Museum

01 USA 2

ZDA

1980

1980

Zaloga v skladišču.

1886-1950

prost dostop

Memoria antiquitatis

01 R 15

Romunija

1969, 1971, 1970, 1995-97

1(1969)-381971), 20(1995)-21(1997)

Zaloga v skladišču.

1969-2016

prost dostop

Memorias de Arqueologia extremena

02 E 29

Španija

1998-2001, 2003, 2006

 

 

 

 

Memorias del seminario de prehistoria y arqueologia

02 E 10,3

Španija

1968

 

 

 

 

Memorias del servicio de arqueologia del protectorado

02 E 19

Španija

1951

 

 

 

 

Memorie Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti

02 I 28

Italija

1978-1987, 2006

78(1998)-114(2006)

Zaloga v skladišču.

 

 

Memòries de la Seccióhistorico - Arqueològica

02 E 12

Španija

1958

 

 

 

 

Metalla

01 D 66

Nemčija

2000-

 

 

 

 

Metropolitan, The

02 USA 6

ZDA

1926, 1930, 1932-1933, , 1937-1938, 1941-1943, 1945

 

 

različno

nekatere prost dostop

Miskolci, A, Herman Ottó Múzeum Közleményei

01 H 10

Madžarska

1963-1964, 1966, 1972-1974, 1979-1980, 1982-1989, 1991, 1993

5(1963)-28(1993)

Zaloga v skladišču.

1955-1993

prost dostop

Mitteilungen Archäologischen Gesellschaft Graz

01 A 12,1

Avstrija

1978, 1988

 

 

 

 

Mitteilungen aus dem Museum in Hallstatt

01 A 5

Avstrija

1952….1957/59

 

 

 

 

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien

01 A 18

Avstrija

1985-1987, 1990-1992, 1994-2003, 2005, 2007-2013

 

 

 

 

Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte

01 D 33,1

Nemčija

1974-1977, 1985-1991, 1993-1997

 

 

 

 

Mitteilungen der Freunde der Bayerischen Vor- und Frühgeschichte

01 D 65

Nemčija

2011

 

 

 

 

Mitteilungen der K.K. Central-Commission Wien

01 A 1

Avstrija

1867-1871, 1880, 1889-1894, 1896, 1898-1899, 1916-1917

 

 

1856-1874

 

Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte

01 A 17

Avstrija

1974-1975, 1977

1974- 75 (25), 1977 (27)

Zaloga v skladišču

 

 

Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte

02 A 13

Avstrija

1994

 

 

 

 

Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

01 A 19

Avstrija

1915-1992, 2002

 

 

 

 

Mitteilungen des D.A.I. - Römische Abteilung

02 D 45

Nemčija

1974-1975, 1977, 1989

 

 

 

 

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung = Bullettino dell'Istituto Archeologico Germanico. Sezione romana

01 D 8

Nemčija

1915-1936, 1953-57

30 (1915) - 51(1936), 60/61(1953/54) - 64 (1957)

Zaloga v skladišču.

1886-1917

prost dostop

Mitteilungen des Deutschen Arhäologischen Instituts - Athenische Abteilung

01 D 7

Nemčija

1919-1942

44 (1919) - 67 (1942)

Zaloga v skladišču.

1876-1925

prost dostop

Mitteilungen des Heimatkundlichen Arbeitskreises für die Stadt und den Bezirk Tulln

01 A 26

Avstrija

1992

 

 

 

 

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

01 D 48

Nemčija

1994

 

 

1963-1964

 

Mitteilungen zur Alten Geschichte und Archäologie in der DDR

01 D 43

Nemčija

1982-1985

10(1982)-13(1985)

Zaloga v skladišču.

 

 

Mitteilungen zur Christlichen Archäologie

01 A 31

Avstrija

1995

 

 

 

 

Mitteilungen zur Frühchristlichen Archäologie in Österreich

02 A 7,1

Avstrija

1992-1993

 

 

 

 

Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte - SGUF

01 CH 8

Švica

1976-1978

25/26 (1976) - 32 (1978)

Zaloga v skaldišču.

 

 

Mittelalter - Moyen Age - Medioevo - Temp Med.

01 CH 14

Švica

1996-  

1 (1996) - 12 (2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

vse št. dostopne; od 1996 dalje

prost e-dostop

Model validation in Sparta

02 USA 1,1/25

ZDA

1986

 

 

 

 

Molas

01 GB 18

Velika Britanija

1994

92/93(1994)

ni v cobissu

 

 

Monografias arqueologicas

02 E 9

Španija

1966-1967

 

 

 

 

Monografias del instituto de estudos Pirenaicos

02 E 14

Španija

1980

 

 

 

 

Monografie di "Natura Bresciana"

01 I 9,2

Italija

1994-1995, 2003, 2010-2011

20(1994)-22(1995)

Zaloga do l. 1995 v skladišču.

 

 

Monograph Series of the Institute of Archaeology Tel Aviv University

02 IL 1

Izrael

1991-1995

 

 

 

 

Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie

02 A 18

Avstrija

1994-1997, 2004

 

 

 

 

Monographien.Internationale Interakadämische Kommisssion für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans

02 D 10

Nemčija

1992-1995

 

 

 

 

Monographs. Peabody Museum

02 USA 3

ZDA

1975-19976, 1981

 

 

 

 

Monumenta archaeologica Barbarica

02 PL 5

Poljska

1995-1998, 2001

 

 

 

 

Monumenta Avarorum Archaeologica (MAA)

02 H 10

Madžarska

1995, 2000-2006

 

 

 

 

Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae

02 H 13

Madžarska

2002-2005

 

 

 

 

Monumenta Historica Budapestinensia

02 H 9

Madžarska

19??, 1991-1993, 1999, 2003

 

 

1963-2008

prost dostop

Monumenti Etruschi

02 I 38

Italija

2006

 

 

 

 

Mosaic: Newslaetter of the Association for the Study and Preservation of Roman Mosaics

01 GB 8

Velika Britanija

1979-1980

1(1979)-3(1980)

ni v cobissu

kazala 1979-

 

Mousaios. Muzeul JudeTean Buzău

01 R 10,1

Romunija

1994

4(1994)

Zaloga v skladišču.

1971-(kazala/povzetki)

prost dostop

Mousaios. Studi şi comunicări arheologie. Istorie

01 R 19

Romunija

1981

1981

Zaloga v skladišču.

 

 

Museo Arquelogico Provincial

01 E 4

Španija

1989-1997

 

 

 

 

Museum Helveticum

01 CH 3

Švica

1950-1953

7 (1950) - 10 (1953)

Zaloga ARH (1950-1953) v skladišču.

1944-2018

 

Muzeum a sončasnost

01 CS 24

Češka

1979-1984 (posamezne št.)

1 (1979) - 3 (1984)

Zaloga v skladišču.

 

 

Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte

01 D 21,3

Nemčija

1991-2015

 

 

1920--

 

Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 1, Philologisch-Historische Klasse

01 D 39

Nemčija

1945-1985

pomanjkljivo od 1965-1985

Zaloga v skladišču.

18--?

prost dostop

Nachrichtenblatt/Archäologische Gesellschaft Steirmark

01 A 34

Avstrija

2011

 

 

 

 

Natura Bresciana

01 I 9,1

Italija

1977-2003, 2007-

14(1977)-32(2000)

Zaloga do l. 2000 v skladišču.

1965-

prost dostop

Near Eastern Archaeology

01 USA 14

ZDA

1998-2002

 

 

1998-2014

dostop za UNI (JSTOR) 

Nearchos. Beiheft

02 A 19

Avstrija

1993-2002

 

 

 

 

Nearchos. Sonderheft

02 A 19,1

Avstrija

1998-2000, 2004

 

 

 

 

Neues aus Alt Villach

01 A 14,1

Avstrija

1964, 1966-2006, 2008-2012, 2014; v knjižnici ostane od 37 (2000) ->

1 (1964) - 3 (1966); 4 (1967) - 33 (1996); 35 (1998) - 36 (1999)

Zaloga ARH do l. 1999 v skladišču.

 

 

News Warp

01 GB 23

Velika Britanija

 

 

 

 

 

Newsletter. ICCROM

01 I 21

Italija

1978-1980, 1992

 

 

prost dostop do vseh številk

 

Norwegian Archaeological Review

01 N 2

Norveška

1969-1976, 1978-1983, 1986-1993, 1995

 

 

1968--

Za UNI-LJ (Taylor and Francis)

Notiziario - Soprintendenza Archeologia della Lombardia

01 I 52

Italija

1991-1993

 

 

2010-2011

prost dostop

Notiziario. Preistoria e Protostoria in Etruria

01 I 55

Italija

1992

 

 

2014

 

Notizie Archeologiche Bergomensi

02 I 36

Italija

2000

 

 

 

 

Nouvelles de L'archéolgie

01 F 12

Francija

1982, 1984-1996, 1998-2002

 

 

 

 

Novaensia ebadania ekspedycji archeologicznej Uniwersytetu warszawskiego w Novae

02 PL 15

Poljska

2010-

 

 

 

 

NRA scheme monographs

02 IRL 2

Irska

2007

 

 

 

 

Numizmatika i epigrafika

01 SU 5

Rusija

1962

3(1962)

Zaloga v skladišču.

 

 

Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne

02 PL 17

Poljska

2011

 

 

 

 

Occasional Paper

01 GB 15

Velika Britanija

1994

 

 

 

 

Occasional paper (University of Edinburgh, Department of Archaeology)

02 GB 8

Velika Britanija

 

 

 

 

 

Occasional Paper. National Museum in Warsaw

02 PL 1

Poljska

1990-1992

 

 

 

 

Occasional Papers in Archaeology

01 S 7

Švedska

1994, 2001-2002, 2004, 2005

 

 

 

 

OCNUS: Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia

01 I 58

Italija

1993-2006

 

 

 

 

Opera Archaeologiae Iagellonicae

02 PL 18

Poljska

2013

 

 

 

 

Origini: Preistoria e Protostoria delle Civita Antiche

02 I 8

Italija

1987-1995, 1997-2005

 

 

 

 

Österreichische Denkmaltopographie

02 A 32

Avstrija

 

 

 

 

 

Österreichisches Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische, Klasse. Denkschriften (DPH)

02 A 15

Avstrija

1965, 1978-1980, 1981

 

 

 

 

Österreichisches Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische, Klasse. Sitzungsberichte (SPH)

02 A 17

Avstrija

1964, 1968, 1969, 1970, 1972, 1979, 1980, 

 

 

 

 

Österreichisches Arhäologisches Institut Grabungen

01 A 4,1/1966

Avstrija

1966-1982

 

 

 

 

Oxford University Committee for Archaeology. Monograph

02 GB 5

Velika Britanija

1992

 

 

 

 

Padusa

01 I 27

Italija

1984-1985, 1987-1988

 

 

 

 

Palaeohistoria

01 NL 1

Nizozemska

1951-1998, 2003-2015

1(1951)-31(1989)

Zaloga do l. 1989 v skladišču.

 

 

Paleo: Revue d' Archéologie Préhistorique

01 F 17

Francija

1989, 1992-1993

 

 

1989-

prost dostop

Paleobulgarica = Starob'lgaristika 

01 BG 4

Bolgarija

1977-1991

1 (1977) - 15 (1991)

Zaloga v skladišču.

 

 

Památky Archeologicke, Supplementum

02 CS 14

Češka

1996, 2000-2005

 

 

 

 

Pápai Múzeumi Értesítő=ACTA Musei Papensis

02 H 5

Madžarska

1988-1996

1(1988)-6(1996)

Zaloga v skladišču.

1988-2008

prost dostop

Papers from the Istitute of Archaeology

01 GB 11

Velika Britanija

1990--

 

 

1990-2017

prost dostop

Papers of BAS: humanities and social sciences

01 BG 16

Bolgarija

2014-

 

 

 

 

Papers. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology

02 USA 4

ZDA

1973-1980, 1983-1987, 1985-1989, 1994, 1995-2001

 

 

1888-1966

prost dostop

Patrimonio storico e artistico del Trentino

02 I 2

Italija

1981, 1983-1986, 1994, 1996, 1997

 

 

 

 

Patrimonium Apulense

01 R 30

Romunija

2001-2002

 

 

 

 

Peabody Museum Bulletin

02 USA 4,1

ZDA

1996, 1998-2000

 

 

 

 

Peuce

01 R 9

Romunija

1971, 1991

2(1971), 10(1991)

Zaloga v skladišču.

1971-

prost dostop

Pharos

01 NL 4

Nizozemska

2009

 

 

 

 

Popoli e civilta dell'Italia antica

02 I 23

Italija

1974-1978, 1992

 

 

 

 

Postumia. Annali del museo d'arte moderna dell'alto Montovano

01 I 65

Italija

1994-1995

5(1994)-6(1995)

Zaloga v skladišču.

 

 

Prace archeologiczne

01 PL 4

Poljska

1964, 1972, 1974-1975, 1979-1989, 1990-1991, 1992, 1993, 2006--

6(1964)-57(1993)

Zaloga do l. 1993 v skladišču.

tematske izdaje, zadnja leta

 

Prace i materiały muzeum archeologicznego i entograficznego w Łodzi

01 PL 10

Poljska

1956-1964, 1969-1975, 1977-2015

1(1965)-40(1997/98)

Zaloga do l. 1998 v skladišču.

 

 

Praehistorica. Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis

02 CS 1

Češka

1970-1981, 1986-1990, 1991-

 

 

 

 

Praehistorica: acta Instituti praehistorici universitatis Carolinae Pragensis

02 CS 14

Češka

1970-1981, 1986-1990, 1991-2007

 

 

 

 

Prähistorische Archäologie in Südosteuropa

02 D 14

Nemčija

1982-1989, 1994-1998, 2000-2006

 

 

 

 

Prähistorische Zeitschrift

01 D 13

Nemčija

1975, 1978, 1985, 1987-1998, 2001-

 

 

1910-2014

prost dostop

Pravěk. Časopis moravských a slezských archeologů

01 CS 25

Češka

1992- 

2(1992) - 9(1999)

Zaloga do 1999 v skladišču.

 

 

Pravěk. Supplementum

02 CS 10

Slovaška

 

 

 

 

 

Préhistoire Ariegeoise. Foix Bulletin de la Socièté préhistorique Ariège-Pyrènées

01 F 16

Francija

1992-1993

 

 

1986-2001

prost dostop

Přehled výzkumů

01 CS 2

Češka

1958-2000, 2005-2006,          2008, 2009

1958 - 2006

Zaloga do 2006 v skladišču.

2003-

prost dostop

Preistoria Alpina

01 I 11

Italija

1972-1987, 1989-2013

 

 

2016-2017

prost dostop

Pro Avstia Romana. Nachrichtenblatt für die Vorschungsarbeit über die Römmerzeit in Österreich

01 A 29

Avstrija

1995-2000

 

 

 

 

Prospezioni Archeologiche

01 I 66

Italija

1967-1986

2(1967)-10(1986)

Zaloga v skladišču.

 

 

prosta sg?

01 PL 21

Poljska

 

 

 

 

 

Przeglad Archeologiczny

01 PL 2

Poljska

1973--

22(1974)-38(1991)

Zaloga do l. 1991 v skladišču.

2015-

prost dostop

Pubblicazione del museo Friulano di Storia Naturale

01 I 26,2

Italija

1994-1996, 1999, 2000

 

 

 

 

Publicacion de la Fundacion de Investigaciones Arqueologicas nacionales

02 CO 2

Kolumbija

1995, 1999

60(1995), 69(1999)

Zaloga v skladišču.

 

 

Publicaciones del seminario de historia primitiva del hombre, notas

02 E 16

Španija

1948

 

 

 

 

Publications du Service des antiquitees du Maroc

01 F 6

Francija

1938, 1941-1945, 1954

4(1938)-10(1954)

Zaloga v skladišču.

 

 

Publications of the Metropolitan Museum of Art

02 USA 5

ZDA

1917-1927

 

 

različno

nekatere prost dostop

Publications of the Metropolitan Museum of Art

02 USA 7

ZDA

1932-1936, 1948

 

 

različno

nekatere prost dostop

Pyrenae

01 E 8

Španija

1993-

24(1993)-38(2007)

Zaloga do 2007 v skladišču.

1965-

celotna revija prosto dostopna

Quaderni cividalesi

01 I 61

Italija

1977-1978, 1980-1990, 1993, 1995-1996

5(1977)-23(1996)

Zaloga v skladišču.

 

 

Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale

02 I 37

Italija

2002-2005

 

 

 

 

Quaderni dell`Istituto per le Technologie Applicate ai Beni Culturali (Roma)

01 I 45

Italija

 

 

 

 

 

Quaderni della Sezione archeologica 

02 I 3,2

Italija

?-1997

 

 

 

 

Quaderni della Sezione archeologica del Museo provinciale d'arte

02 I 3

Italija

1985-1997

 

 

 

 

Quaderni della Soprintendenza archeologica della Liguria

02 I 33

Italija

1999

 

 

 

 

Quaderni dell'Instituto per le Technologie Applicate ai Beni Culturali

01 I 95

Italija

1991

 

 

 

 

Quaderni di archeologia del Veneto

01 I 26-26,2

Italija

1985-2006

 

 

 

 

Quaderni di archeologia medievale

02 I 30

Italija

1997

 

 

 

 

Quaderni Friulani di Archeologia

02 I 6

Italija

1991-1993, 1995-1998

 

 

1991-

prost dostop

Quaderni per lo studio dell`archeologia. Firence

01 I 20

Italija

1938-43

 

 

 

 

Quaderni, Gruppo Archeologico Ostigliese

01 I 53

Italija

1992-1993

 

 

 

 

Quaderno

02 I 28,1

Italija

1996-2002

 

 

 

 

Quadernos Emeritenses

02 E 28

Španija

1990-1993

 

 

 

 

Quartär. Internationales Jahrbuch zur Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit

01 D 62

Nemčija

1951--

5(1951)-29/30(1979)

Zaloga do 1979 v skladišču.

1938-

 

Quelen und Darstellungen zur Geschichte von Wels

01 A 7,1/1

Avstrija

1988-1991

 

 

 

 

Razkopki i proučvanija = Fouilles et recherches

01 BG 3

Bolgarija

1948-1949; v KŽ ostane od l. 2002

1 (1948) - 4 (1949)

Zaloga do 1949 v skladišču.

 

 

Recherches Archeologiques

01 PL 6

Poljska

1972-2003, 2009--

1972(1973)-1999/2003(2006)

Zaloga do l. 2006 v skladišču.

 

 

Referaty o pracovnych vysledkoch československych archeologov za rok 1955

01 CS 18

Češka

1956

2 (1956)

Zaloga v skladišču.

 

 

Regensburger Beiträge zur prähistorischen Archäologie

02 D 17

Nemčija

1994-1997

 

 

 

 

Régészeti Dolgozatok = Dissertationes Archeologicae

01 H 2,1

Madžarska

1965-1968

 

 

1958-

prost dostop

Régészeti Füzetek. Ser. II

02 H 7

Madžarska

1957, 1981, 1984-1989

 

 

1958-1989

prost dostop

Régészeti kutatások Magyarországon…=Archaeological investigations in Hungary…

02 H 16

Madžarska

2000-

 

 

1998-2014

prost dostop

Relazioni

01 I 23

Italija

1982-1983, 1985-2000

 

 

 

 

Relicta

02 B 3

Belgija

2006-2007

 

 

 

 

Relicta Monografieën

02 B 4

Belgija

2008-

 

 

 

 

Rendiconti della Accademia di archeologia lettere e belle arti (Napoli)

01 I 3

Italija

1952-1995,1997-2000

27(1952)-61(1987/88)

Zaloga do l. 1988 v skladišču.

1865-1874

 

Report of Prehistoric Research Projects

02 BG 1

Bolgarija

1995-2001

 

 

 

 

Report of the Department of Antiquities. Cyprus

01 CY 1

Ciper

1992-1993, 1995- ; v KŽ ostane od l. 2009 dalje

1992- 2008

Zaloga do 2008 v skladišču.

 

 

Research Series

02 USA 1

ZDA

1975, 1981, 1982, 1985, 1989

8(1975)-37(1989) (pomanjkljivo)

Zaloga v skladišču.

 

 

Revista de portugal

01 P 2

Portugalska

2004-2006

1(2004)-9(2012)

Zaloga v skladišču.

 

 

Revista do Museo de Arqueologia e etnologia

01 BR 2

Brazilija

1991-2013

1 (1991)-23(2013)

Zaloga v skladišču.

 

 

Revista do Museo de Arqueologia e etnologia - Supl.

02 BR 1 ; so tematske št.

Brazilija

1997-1999

 

 

2008, 2011, 2013

 

Revista portugesa de arqueologia

01 P 3

Portugalska

2007-2011

 

 

 

 

Revue Archéologique

01 F 2

Francija

1921-1939, 1949-1957, 1964, 1967-1968

13(1921)-36(1932),1(1933)-14(1939), 29(1949)-50(1950), 1(1964)-1967

Zaloga v skladišču.

1840-2015

JSTOR

Revue Archéologique de Picardie

01 F 19

Francija

1988, 1990

 

 

1971-2013

prost dostop

Revue Archéologique Sites 01 F 20/3 Francija 1994        
Revue d' Archéologie Moderne et d' Archéologie Generale 01 F 13 Francija 1982-1995        
Rheinische Vierteljahrsblätter 01 D 42 Nemčija 1981 1981 Zaloga v skladišču. 1994-2014 prost dostop
Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale 02 I 16 Italija 1986, 1992, 1994        
Rivista Archeologica dell' antica Provincia e Diocesi di Como 01 I 44 Italija 1978        
Rivista del R. Istituto d' archeologia e storia dell' arte (Roma) 01 I 1 Italija 1929-1932 1(1929)-4(1932), 17(1994) Zaloga v skladišču. 1929-1943  
Rivista di Archeologia 01 I 54 Italija 1977-1986, 1989-1993, 1995-1999        
Rivista di scienze preistoriche 01 I 67 Italija 2000--        
Rivista di studi Liguri 01 I 10 Italija 1955, 1959-1965, 1990-1991 21(1955)-57(1992) Zaloga v skladišču. 1942- samo kazala
Rock Art Research 01 AUS Avstralija 2018-        
Romana Contact: bulletin trimestriel 01 B 2 Belgija 1975-1981 8  (1975) - 11 (1980/81) Zaloga v skladišču    
Römische Limes in Österreich, Der 02 A 3 Avstrija 1949, 1958-2007        
Rossiiskaja Arheologija (Rossiiskaya Arkheologiya) 01 SU 6 Rusija 1995-2009 1(1995)-1999 Zaloga do l. 1999 v skladišču. 1957- (polni tekst v ruščini); 2010-2013 (povzetki in kazalo v angleščini) prost dostop
Rozprawy Habilitacyjne 02 PL 3 Poljska 1992-1993        
Rudolfinum 01 A 30 Avstrija 2000-2001, 2915-2016        
Russian Monographs in Migration-Period and Medieval Archaeology 02 SU 1 Rusija 1993        
Saalburg Jahrbuch 01 D 25 Nemčija 1910-1913, 1930-1958, 1969-1970 1(1910)-17(1958),26(1969)-27(1970) Zaloga v skladišču. kazala  
Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 02 D 23 Nemčija 1974, 1976-1980, 1984-1978, 1987, 1991, 1995        
Saarbrücker Studien und Materialien zur Altertumskunde = SASTUMA 01 D 53 Nemčija 1992--        
Saeculum: Jahrbuch fuer Universalgeschichte 01 D 1 Nemčija 1954 5 (1954)  Zaloga ARH v skladišču. /  
Saguntum 01 E 17 Španija 1998 31(1998) Zaloga v skladišču.    
Salvage Excavation reports 02 IL 4 Izrael 2004        
Salzburger … 01 A 27 Avstrija 1963        
Sargetia 01 R 23 Romunija 1966-1968, 1975-1998 4(1966)-20(1987) Zaloga do l. 1987 v skladišču. 1937- prost dostop
Satu Mare 01 R 3 Romunija 1969, 1980-1987 1969, 4(1980)-7/8(1986/87) Zaloga v skladišču. 1997-2014 prost dostop
Savaria 01 H 9 Madžarska 1963-1991, 1992-- 1(1963)-11/12(1977/78=1984)) Zaloga ARH do l. 1977/78 (=1984) skladišču. (1925-27); 1963-2016 prost dostop
Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV 01 CS 12 Češka 1961-1971 1 (1961) - 4 (1970/71) Zaloga v skladišču.    
Sborník geologických věd. Antropozoikum = Journal of Geological sciences. Antropozoic 01 CS 1 Češka 1951-1958 1 (1952) - 8 (1958) Zaloga v skladišču. 1994-2011  
Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti 01 CS 16 Slovaška 1907-1908, 1914-1927, 1929-1931, 1935-1951 20 (1926) - 43/45 (1949/51) Zaloga v skladišču.    
Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie = Acta Musei Nationalis Pragae. Series A, Historia 01 CS 9 Češka 1938-1948, 1952, 1955-1970, 1973-- 1 (1938/39) - 61 (2007) Zaloga ARH do 2007 v skladišču. 2017-  
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická (od 1956-1995); potem sprememba v "Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. M, Studia archaeologica Brunensia, Řada archeologická, = Series archaeologica" (1996-2012); potem sprememba v  "Studia archaeologica Brunensia" (od 2013 dalje) 01 CS 14 Češka 1956-1970, 1986-1994, 1996-2001, 2002 - ;  od 2007/08 ostane v KŽ 5 (1956) - M10-11 (2005/2006) Zaloga do 2007 v skladišču. 1956- dostopne vse številke (pod vsemi 3. naslovi revij)
Schild von Steier 01 A 11 Avstrija 1945-1978, 1994-2002         
Scholae Archeologicae 01 B 6 Belgija 1991 12 (1991) Zaloga v skladišču    
Schriften der Balkan-Kommission 02 A 2 Avstrija 1906, 1913-1919, 1939, 1958-1979        
Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt 02 D 60 Nemčija          
Schriften des Vorarlberger Landesmuseums  02 A 12 Avstrija 1991-1992        
Schriften zur Uhr- und Frühgeschichte 02 D 4 Nemčija 1986     1994  
Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 02 CH 2 Švica 1974-1975, 1977-1979, 1980, 1982-1992, 1995-1998, 2001-2002        
SEANDA : NRA archaeology magazine  01 IRL 1 Irska 2006, 2007        
Serie de Trabajos varios 02 E 8 Španija 1971, 1972, 1956, 1993-1995, 2000, 2001-2003, 2004-2005     1937- celotna revija prosto dostopna
Serie geografico 02 E 21 Španija 1992 1993 Zaloga v skladišču.    
Serie Varia 02 E 20 Španija 1993        
Sheffield Archaeological Monographs 02 GB 2 Velika Britanija 1992        
Sibrium 01 I 19,1 Italija 1990-1993        
Silesia Antiqua 01 PL 9 Poljska 1959-2012     2009- (kazala)  
Sitzungsberichte 01 D 34 Nemčija 1928-1973       1901
Slavia Antiqua 01 PL 8 Poljska 1948-1956, 1961-1969, 1971-1999, 2002-2012     2013- prost dostop; od 2007-2012 dostopna tudi kazala
Slavia Antiqua 01 PL 29 Poljska 2007-2013     2013- prost dostop
Slovenská archeológia 01 CS 5 Slovaška 1953-1970, 1973-1986, 1988, 1990-  ; od 2008 ostane v KŽ 1 (1953) - 55 (2007) Zaloga do 2007 v skladišču. 1953- prost e-dostop do vseh letnikov
Sonderschriften des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien 02 A 1 Avstrija 1902, 1905-1906, 1909, 1923, 1967-1971, 1990-1991-1994, 1997, 2000-2001, 2006        
Soobščenija. Gosudarsveniogo ordena Lenina Herimitaža 01 SU 2 Rusija 1947, 1977 4(1947)-42(1977) Zaloga v skladišču.    
Soobščenija. Instituta istorii i teorii arhitekturij 01 SU 10 Rusija 1947 8(1947) Zaloga v skladišču.    
Sovetskaja arheologija 01 SU 1 Rusija 1990 4(1990) Zaloga v skladišču.    
Specimina nova 01 H 7,1 Madžarska 1992-1994        
Spotkania Bytomskie 02 PL 2 Poljska 1993-2000        
Sprawozdania archeologiczne 01 PL 17 Poljska 1990-2000, 2002-- 41(1990)-51(1999) Zaloga do l. 1999 v skladišču. 2016- prost dostop
Storia di Piacenza 02 I 13 Italija 1990        
Stratum plus. Archaeology and cultural anthropology 02 SU 2 Rusija 2002        
Studi bizantini e neoellenici 01 I 56 Italija 1935        
Studi Classici e Orientali 01 I 4,2 Italija 1991     2002- prost dostop
Studi di antichita 01 I 33 Italija 1983, 1994-1995        
Studi di paletnologia: collana dell Bulletino di paletnologia italiana 02 I 34 Italija 2002        
Studi e documneti di archeologia 02 I 21 Italija 1985, 1994        
Studi e ricerche 02 I 9 Italija 1974-1990        
Studi e ricerche di Protostoria mediterranea 01 I 48 Italija 1992-1996        
Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina 02 I 15 Italija 1988-1994, 1997, 2001        
Studi e scavi 02 I 20 Italija 1994-1995        
Studi Genuensi 02 I 10,1 Italija 1975        
Studi miscellanei 02 I 27 Italija 1966-1967, 1971, 1972        
Studi sulla Villa Romana di Desenzano 02 I 17 Italija 1994     1994  
Studia archeologica et medievalia 02 CS 8 Češka 1995, 2005-2006        
Studia archeologiczne 01 PL 13 Poljska 1981-1987 1(1981)-5(1987) Zaloga v skladišču.    
Studia historica nitriensia 01 CS 26 Slovaška 1996-2006     kazala od 1993-2012; celotna revija 2013--  
Studia i materialy z Dziejów Glogowa 01 PL 22 Poljska 1993 3(1993) Zaloga v skladišču.    
Studia Medievalia pragensia 01 CS 23 Češka 1988, 1992, 2005-2006        
Studia Palmyrenskie 01 PL 12 Poljska 1967, 1970-1974 2(1967)-5(1974) Zaloga v skladišču.    
Studia praehistorica 01 BG 11 Bolgarija 1990-1992 10 (1990) - 11/12 (1992) Zaloga v skladišču.    
Studia prehistorica belgica raz. ser. Belgija 1990     posamezni prispevki  
Studie archeologického ústavu Československé akademie ved v Brne 01 CS 11 Češka 1972-1982       tematske št.
Studien über frühe Tierknochenfunde von der iberischen Halbinsel 02 D 20 Nemčija 1973, 1985-1987 4(1973), 9(1985)-11(1987) Zaloga v skladišču.    
Studien zur Industrie-Archäologie 02 A 14 Avstrija 1980        
Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 02 A 22 Avstrija 1994-1997, 1999-2000, 2004, 2005        
Studies in African Archeology 02 S 5 Švedska 1995, 1997-1998     1987-2001  
Studies in ancient art and civilization = De antiquorum artibus et civilisatione studia varia 02 PL 12 Poljska 2009-2011        
Studies in early near eastern production, subsistence, and environment 02 D 49 Nemčija 1994-1995        
Studies in Modern Archeology 02 D 3 Nemčija 1992        
Studii clasice 01 R 22 Romunija 1963 5(1963) Zaloga v skladišču. 1959- prost dostop
Studii si comunicari archeologie-istorie 01 R 23 Romunija 1965-1969, 1974-1981     1969- prost dostop
Studii si Comunicari. Muzeul Brukenthal. Arheologie-Istorie 01 R 2 Romunija 1965-1969, 1974-1981 1965-1969, 1974-1981 Zaloga v skladišču.    
Suceava 01 R 12 Romunija 1984-1985 11-12(1984/85) Zaloga v skladišču. 1969-2014 prost dostop
Südosteuropa 01 D 2 Nemčija 1959        
Suomen Museo 01 SF 2 Finska 1951-1966, 1968-1989, 1992- 58(1951)-106(1999) Zaloga do l. 1999 v skladišču.    
Suplementi alla Rivista di Archaeologia 02 I 25 Italija 1994, 1995        
Symbols 01 GB 28 Velika Britanija 1997        
Symposia Thracologica 01 R 16 Romunija 1989 7(1989) Zaloga v skladišču.    
Százhalombatta Archaeological. Xpedition 02 H 18 Madžarska 2000        
Szolnok megyei múzeumi Adattar 02 H 4 Madžarska 1984        
Študijné zvesti 01 CS 3 Slovaška 1956-1961, 1962, 1963, 1964, 1968-1970, 1981-1996, 2006 -> ; v KŽ ostane od l. 2008 1 (1956) - 42 (2007) Zaloga ARH do 2007 v skladišču. 1956- prost e-dostop do vseh letnikov
Śląskie sprawozdania archeologiczne 01 PL 30 Poljska 2010-2011        
Tabona 01 E 13 Španija 1993-2006     1972-2015 prost dostop do posameznih člankov
Tel Aviv 01 IL 2 Izrael 1974-2007 1(1974)-26(1999) Zaloga do l. 1999 v skladišču. 1974- delni dostop za UNI
The Annual of the British School at Athens 02 GB 9 Velika Britanija 1968-1972, 1979, 2010, 2012- 53/54(1958/59)-104(2009) Zaloga do l. 2009 v skladišču. 1894-2015 JSTOR (za UNI)
The Antiquaries Journal (London)  01 GB 1 Velika Britanija 1940-1942, 1944, 1952  20(1940)-22(1942), 24(1944), 32(1952) Zaloga v skladišču. dostop do posameznih člankov  
The Athenian Agora 02 USA 10 ZDA 1971-1990        
Thracia 01 BG 7 Bolgarija 1989        
Thraco-Dacica 01 R 5 Romunija 1981, 1998-2002     1994-2009 (kazala), 2010- (polni tekst) prost dostop
Tisicum – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyvei 01 H 15 (presignirano na 01 H 22) Madžarska 1979-1983, 1990-1993, 1997, 2001- 1979/80(1980)-1982/83, 8 (1993) Zaloga do l. 1993 v skladišču. 1973-2011 prost dostop
Tisicum – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyvei 01 H 22 Madžarska 1980-1983, 1993, 1997, 2001-        
To Arhaiologiko Ergo stäe Makedonia kai Thrakäe 01 GR 3 Grčija 1987, 1989, 1991, 1993-1996, 1998-2001 1(1987)-19(2005) Zaloga v skladišču. kazala poskenirana in poslana D. Grosman marca 2019  
Tor 01 S 1 Švedska 1948-1951, 1957-1971, 1975-1997        
Trabajos de Prehistoria 02 E 1 Španija 1975-1981, 1983-1989, 1993-2007 32(1975)-62(2005) Zaloga do 2005 v skladišču. 1988- celotna revija prosto dostopna
Trabalhos de Arqueologia 02 P 1 Portugalska 1998-2001, 2002-2006        
Transylvanian review = Revue de Transylvanie 01 R 32 Romunija 2006        
Trierer Zeitschrift 01 D 46 Nemčija 1987-2002, 2004-- 50(1987)-62(1999) Zaloga do 1999 v skladišču. kazala  
Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete 02 D 46 Nemčija          
Trudy otdela istorii iskusstva i kultury antičkogo mira 01 SU 7 Rusija 1945 1(1945) Zaloga v skladišču.    
Trudy otdela numizmatiki 01 SU 4 Rusija 1945 1(1945) Zaloga v skladišču.    
TÜBA-AR. Türkiye Bilimler Akademisi arkeoloji dergisi = Turkish Academy of Sciences journal of archaeology 01 TR 1 Turčija 2011        
Tübinger Archäologische Taschenbücher 02 D 50 Nemčija          
Tübinger Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 02 D 28 Nemčija 1997, 1999, 2002        
Tübinger Texte 02 D 45 Nemčija 2004        
Tugium : Jahrbuch des Staatsarchivs des Kantons Zug, des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie, des Kantonalen Museums für Urgeschichte Zug und der Burg Zug 01 CH 12 Švica 1996- 12 (1996) - 23 (2007) Zaloga do 2007 v skladišču. vse dostopno, od 1985 dalje prost e-dostop
Ufersiedlingen am Bielersee 02 CH 9 Švica 2003        
Universita degli studi di Trieste 02 I 14 Italija 1992, 1996        
Ur-Schweiz : Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz = Suisse primitive : notices sur la préhistoire et l'archéologie suisses 01 CH 4 Švica 1959-1960 23 (1959) - 24(1960) Zaloga v skaldišču.    
Váci könyvek 01 H 21 Madžarska 1997        
Veröffentlichungen dee Deutschen Burgenvereinigung 02 D 32 Nemčija 1994-1995        
Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte 02 D 8 Nemčija 1991-1998        
Veröffentlichungen des Historischen Museums der Stadt Wien 01 A 16 Avstrija 1951, 1953 1951 (1), 1953 (2) Zaloga v skladišču    
Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der Eth Zürich 02 CH 5 Švica 1996        
Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte = Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte 02 D 33 Nemčija 1987, 1991, 1997-2003        
Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 02 D 64 Nemčija 1998-        
Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart 02 D 30  Nemčija 1966-1967, 1969 11(1966)-14(1969) Zaloga v skladišču.    
Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 01 A 25 Avstrija 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1995- ;                       v KŽ ostane od l. 1980 dalje 46 (1966); 48 (1968); 50 (1970); 52 (1972); 54 (1974); 56 (1976); 58 (1978) Zaloga do l. 1979 v skladišču. 1835-2007  
Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg 02 D 13,1 Nemčija 1983-1984, 1991-1996        
Veröffentlischungen des Landesmuseums für Vorgeschichte = Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie-Landesmuseum für Vorgeschichte 02 D 27 Nemčija 1996-2005        
Vestigios del Pasado 02 E 18 Španija 1963        
Via Archaeologica Lodziensis 02 PL 20 Poljska          
Viking 01 N 3 Norveška 1984 47(1984) Zaloga v skladišču. 2016-2018 prost dostop
Vioe Rapporten 01 B 8 Belgija 2005--        
Vorgeschichtliche Museumsarbeit und Bodendenkmalpflege 01 D 20 Nemčija 1950-1958 1950-1958 Zaloga v skladišču.    
Vorträge der Bibliotek Warburg 01 D 40 Nemčija 1925-1926 1925-1926 Zaloga v skladišču. kazalo  
Výzkumy v Čechách. Supplementum 01 CS 31 Češka posamezni letniki        
Vznik a počátky Slovanů 01 CS 17 Češka 1955-72 1 (1956) - 7 (1972) Zaloga v skladišču.    
Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 02 D 57 Nemčija 2009-        
Wiadomosci archeologiczne 01 PL 5,1 Poljska 1956, 2015 1(1956) Zaloga do l. 1956 v skladišču.    
Wiener Prähistorischen Gesellschaft 02 A 10,1 Avstrija 1933, 1939        
Winckel Mannsprogramm der Archäologischen gesellschaft zu Berlin  01 D 32 Nemčija 1903, 1969-1979        2004, 2008
Wissenschaftliche Beiträge / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 02 D 37 Nemčija 1966-1980, 1982-1987  2(1966)-20(1987) Zaloga v skladišču.    
Workshop series - Collegium Budapest Institute for Advanced Study 02 H 17 Madžarska 2000        
World Archaeology (London)  01 GB 10 Velika Britanija 1970-1981/82, 1984/85, 1986/87-1988, 1990-1994     1969-2011 JSTOR (za UNI)
Wosinsky Mor Muzeum Evkönyve = Jahrbuch des Wosinsky Mor Museums 02 H 15 Madžarska 1996     1990- prost dostop
Wratislavia Antiqua 02 PL 6 Poljska 2001     2000- prost dostop
Würzburger Arbeiten zur prähistorischen Archäologie 02 D 53 Nemčija 2004        
Wydawnictwo fundaciji badan archeologicznych imienia profesora Konrada Jazdzewskiego (Lodz) 02 PL 7 Poljska 2005        
Yale Classical Studies (New Haven) 01 USA 5 ZDA 1928, 1932-1942, 1947-1957        
Z Otchlani Wieków (Wroclaw)  01 PL 11 Poljska 1957-1969 23(1957)- 35(1969) Zaloga v skladišču.    
Zaberns Bilbände zur Archäologie (Berlin) 02 D 15 Nemčija 1995        
Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 01 H 19 Madžarska 1987-1999, 2006      1987-2010 prost dostop
Zapiski archeologiczne (Warszawa) 01 PL 3 Poljska 1953, 1955, 1956 3(1953)-9(1956) Zaloga v skladišču.    
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : Musaica 01 CS 13 Slovaška 1961- ; od l. 2007 dalje ostane v KŽ 1 (1961) - 24 (2003) Zaloga do 2003 v skladišču. 2007-2014  
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Historica 01 CS 6,2 Slovaška 1991 39/40 (1989) Zaloga v skladišču. 1995-2015 prost e-dostop
Zborník Slovenského národného múzea = Annales Musei nationalis Slovaci. Archeológia 01 CS 6,1 Slovaška 1991-2003, 2005-   ; v KŽ ostane od l. 2008 dalje 1 (1991) - 17 (2007) Zaloga do 2007 v skladišču. 1991- prost e-dostop do vseh letnikov
Zborník Slovenského národného múzea = Annales Musei Nationalis Slovaci. História 01 CS 6 Slovaška 1961-1970, 1972-1990 1 (1961) - 30 (1990) Zaloga v skladišču.    
Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark (Graz) 01 A 10 Avstrija 1953-1961        
Zeitschrift für Archäologie (Berlin) 01 D 29 Nemčija 1967-1971, 1991-1994        
Zephyrus (Salamanca)  01 E 1  Španija 1950-1954, 1957 1(1950)-8(1957) Zaloga v skladišču. 1950- celotna revija prosto dostopna
Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueologia 01 E 16 Španija 2003-2004     1950-  celotna revija prosto dostopna
Ziegelei - Museum. Bericht der Stiftung  01 CH 13 Švica 1992-1996 9 (1992) - 13 (1996) Zaloga v skaldišču.    
Ziridava (Arad)  01 R 20 Romunija 1987 15-16(1987) Zaloga v skladišču.    
Zürcher Denkmalpflege 01 CH 7 Švica 1958/59 - 1995/96 1 (1958/59) -1995/96 Zaloga v skaldišču. 1958-2012 prost e-dostop
         

Bibliotekarji v knjižnicah OHK FF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. Več na straneh OHK.

Knjižne novosti:

2021:

Nekatere pomembnejše tuje založbe in distributerji za področje arheologije*:

(*v izboru je le nekaj največjih univerzitetnih in institucionalnih založb; seznam se še dopolnjuje)

Knjige:

Nekatere SLOVENSKE REVIJE/SERIJE z dostopom so polnega besedila:

REVIJA/SERIJA

SPLETNI DOSTOP 

DOSTOP/ZALOGA

Arheološki vestnik

Dlib, 

ZRC SAZU 

DLIB=od 1988/1989, letnik 39/40 dalje-- ; ZRCSAZU=od let. 50 (1999) dalje --

Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia

Dlib

od 1991, letnik 1, številka 1 do 2016, letnik 26, številka 2

Arheo

Slovensko arheološko društvo

1 (1981) –
(večina številk)

Časopis za zgodovino in narodopisje

Dlib

od 1904, letnik 1, številka 1 do 2014, letnik 85, številka 4

Documenta Praehistorica

Dlib

FF

DLIB= 1988-  ; FF=2001-

Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino

Dlib

od 1953, letnik 1, številka 1 do 2013, letnik 61, številka 3

Mittheilungen des Musealvereines für Krain

Dlib

od 1866 do 1907

zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae

Dlib: večina monografij

 

Zbornik za umetnostno zgodovino

Dlib

dostop do izbranih člankov

Zgodovinski časopis

Zgodovinski časopis

Dlib 

ZG. ČASOPIS= arhiv: 1947-2011 ; DLIB=od 2013, letnik 67, številka 1/2 do 2013, letnik 67, številka 3/4

Staff