Oddelek za arheologijo

Tutorstvo na Oddelku za arheologijo

Tutorstvo

Za pomoč pri študiju in vsestranskem razvoju naših študentov poteka na Oddelku za arheologijo študentsko in učiteljsko tutorstvo.

Namen študentskega tutorstva je olajšati mlajšim kolegom vključevanje v univerzitetno okolje. Tutor študent posreduje svojim tutorantom študijske in obštudijske informacije in jim pomaga pri problemih, vezanih na študij. Tudi tutor učitelj pomaga študentom pri reševanju problemov, vezanih na študij, svetuje mu pri izbiri neobveznih predmetov, pri odločitvah o praksi in študiju v tujini.

ŠTUDENTJE TUTORJI NA ODDELKU ZA ARHEOLOGIJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20: 

  • Tjaša Žokalj, koordinatorka, 
  • Tim Jarc, 
  • Jure Korenjak, 
  • Izidor Ramšak. 

Kontakt: tutorstvo@ff.uni-lj.si

UČITELJI TUTORJI NA ODDELKU ZA ARHEOLOGIJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20:

Dodatne informacije o tutorstvu na Filozofski fakulteti so na spletni strani FF.

Staff