Slovanski fokus: češka, poljska in slovaška književnost

V okviru programa Slovanski fokus, ki ga soorganizira Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete, MKL Slovanska knjižnica in KUD Police Dubove, se bodo iz različnih zornih kotov posvetili književnosti slovanskih dežel, v letošnjem letniku literarni tradiciji zahodnoslovanskih dežel – Češke, Poljske in Slovaške.

O zahodnoslovanskih književnostih bodo v predavanjih in na okrogli mizi spregovorili univerzitetni predavatelji, člani Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete, književni prevajalci in uredniki.

Izbrane češke, poljske in slovaške avtorje in njihova dela bodo v kratkih predavanjih predstavile Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová, Diana Pungeršič, Jana Unuk, Lidija Rezoničnik in Tatjana Jamnik. Sledila bo okrogla miza, na kateri se bodo o bogastvu literature zahodnoslovanskih dežel v svetovnem in slovenskem kontekstu pogovarjali Iztok Osojnik, Andrej Rozman in Alojzija Zupan Sosič.

Izobraževanje bo potekalo 14. septembra 2021 med 8.30 in 14.00 uro v Slovanski knjižnici v Ljubljani. Dogodku sledi seminar za moderatorje bralnih klubov.

Za prijavo je treba izpolniti e-prijavnico in jo poslati na e-naslov: ucni.center@mklj.si 

Več na spletni strani MKL Slovanske knjižnice.

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon