Office hours

Zimski semester:
- V živo: ponedeljek ob 10. uri, OBVEZNA je predhodna najava po e-pošti.
- Na daljavo: torek ob 10. uri, povezavo dobite ob najavi po e-pošti.
Kabinet 210A

Department of Slovene Studies

asist. Luka Horjak

Luka Horjak is a teaching assistant for Slovenian language at the Department for Slovenian Studies at Faculty of Arts, University of Ljubljana. He was born in 1994 in Ljubljana, Slovenia. In 2013 he started his further education at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. In 2018 he defended his master thesis in Slovenian studies (Schwa in Slovene: A Diachronic and Synchronic Comparison, supervisor: Prof. Hotimir Tivadar) and German studies (Old High German as a Syllable Language on the Example of Otfrid of Weissenburg’s Evangelienbuch, supervisor: Prof. Marija Javor Briški). During undergraduate and master study he participated at linguistic conferences in Ljubljana, Nova Gorica, and Toronto. In 2017 he received the Stanislav Škrabec Scholarship. 

Since 2018 he has been teaching several B.A. and M.A. tutorials (Phonetics and Phonology of Modern Slovene Language, Speech Technique, Morphology of Modern Slovene Language, Specialised Text, Functional Varieties of Slovene Language, Text Linguistics, Lexicography, etc.) and is working on his doctoral thesis in phonetics and phonology of standard Slovenian (The Phonetic and Phonological Principles pf Codification of Contemporary Slovenian Spoken Language, supervisor: Prof. Hotimir Tivadar). During his stay in Vienna in November 2019, he gave two guest lectures on Slovenian orthoepy and the history of Slovenian language at the Department of Slavonic Studies, University of Vienna (CEEPUS scholarship, CIII-AT-0012, OeAD). In 2019 he presented his papers at the conference “Speech Research” in Zagreb and Obdobja Symposium in Ljubljana. His fields of interest are phonetics, phonology, orthoepy, Slovenian and German history of language. 

 • Horjak, Luka (2016): Problematika slovenske fonetične transkripcije: predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino: Bachelor thesis. Ljubljana: Faculty of Arty, University of Ljubljana.
 • Horjak, Luka (2018): Althochdeutsch als Silbensprache am Beispiel des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg = Stara visoka nemščina kot zlogovni jezik na primeru dela Evangelienbuch Otfrida Weisenburškega: Master thesis. Ljubljana: Faculty of Arty, University of Ljubljana.
 • Horjak, Luka (2018): Slovenski polglasnik: sinhrona in diahrona primerjava: Master thesis. Ljubljana: Faculty of Arty, University of Ljubljana.
 • Horjak, Luka (2018): Izgovor slovenskih besed v nemških pravorečnih slovarjih. In: Škrabčevi dnevi 10. Helena Dobrovoljc and Aleksandra Bizjak Končan (ed.). Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 76–88.
 • Horjak, Luka (2018): Phraseme und ihre Vernetzungen im Text. In: Urška Valenčič Arh (ed.). SKOZI OČI FRAZEOLOGIJE – Zbornik študentskih strokovnih besedil s področja frazeologije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 39–44.
 • Horjak, Luka (2019): Akustična analiza polglasnika: ob osemdesetletnici izida orisa slovenskega knjižnega izgovora Franceta Bezlaja. In: Hotimir Tivadar (ed.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Obdobja 38. 39–47. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.38.39-47
 • Horjak, Luka; Tivadar, Hotimir (2019): Odprta vprašanja kodifikacije in smiselno univerzitetno poučevanje slovenskega govorjenega jezika. In:  Katarina Podbevšek and Nina Žavbi (ed.). Govor v pedagoški praksi. Ljubljana: FF. 151–158. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610602804
 • Horjak, Luka (2020): Althochdeutsche Grammatik. I. Laut- und Formlehre. 16. Auflage. Journal for Foreign Languages 12/1. 331–334. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.12.331-334
 • Horjak, Luka (2021): Izgovor črke l kot jezikoslovno vprašanje do konca 19. stoletja [The Pronunciation of the Letter l as a Linguistic Question until the End of the Nineteenth Century]. Jezik in slovstvo LXVI/1. 73–87. URL: http://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2021|1|75-90
 • Tivadar, Hotimir; Horjak, Luka (2021): Smiselna kodifikacija slovenskega pravorečja. In: MIRTIČ, Tanja; SNOJ, Marko (ed.): 1. Slovenski pravorečni posvet. Razprave: Razred za filološke in literarne vede, SAZU. Ljubljana: SAZU. 17–34. URL: https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf
 • Horjak, Luka (2021): Med fonetiko in poezijo: Akustična analiza izbranih govornih interpretacij pesmi Mile Kačič. In: PAVLIČ, Darja (ed.): Slovenska poezija. Obdobja 40. 381–388. URL: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Horjak_Obdobja-40.pdf

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon