Department of Library and Information Science and Book Studies

Tch. Asst. Maja Kuhar

Maja Kuhar is a PhD student in the Department of Library and Information Science and Book Studies at the University of Ljubljana, Slovenia. Her research focuses on the use of eye-tracking for evaluating and designing digital libraries. She is interested in exploration of complementarity of different methods and discovering their unique benefits for improving information systems.

KUHAR, Maja, KOLER-POVH, Teja. Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji = Open science and how the Slovenian academic librarians percieve their role in it. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. dec. 2018, 62, [št.] 4, str. 87-115, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7390/6893. [COBISS.SI-ID 8706401]

KUHAR, Maja. Poročilo s konference CHIIR. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 1/2, str. 7-8, ilustr. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 69980770]

KOLER-POVH, Teja, KUHAR, Maja. Kako visokošolski knjižničarji obvladujemo izzive odprte znanosti in kakšna so pričakovanja raziskovalcev = How Slovenian academic librarians handle the challenges in open science and what are the expectations of researchers. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice - obvladovalke podatkov? : zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2019. Str. 89-110, ilustr. ISBN 978-961-6683-42-5. [COBISS.SI-ID 8899425]

MERČUN, Tanja, KUHAR, Maja. Exploring user experience in digital libraries through questionnaire and eye-tracking data : a case study of Europeana and dLib. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2021, 19-22 April 2021, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik: [s. n.], 2021, str. [5]. http://lida.ffos.hr/abstracts_2021/LIDA_2021_paper_38.docx, http://lida.ffos.hr/program/. [COBISS.SI-ID 61666051]

KUHAR, Maja, MERČUN, Tanja. Starting a search : exploring the differences in two digital libraries. V: Information for sustainable world : addressing society's grand challenges : conference proceedings : virtual conference, 83rd Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, 22. Oct.-1 Nov. 2020. Association for Information Science and Technology, 2020. Ilustr. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, vol. 57. ISSN 2373-9231. https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pra2.341, DOI: 10.1002/pra2.341. [COBISS.SI-ID 44924675]

Complete bibliography

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon