Oddelek za arheologijo

Vitrina meseca - Oddelek za arheologijo

Vitrina meseca

Vitrina meseca je projekt, ki je zaživel konec leta 2016 v želji po oživitvi oddelčne knjižnice. Želeli smo jo predstaviti ne le kot prostor znanja in učenja, temveč tudi kot prostor, kjer se povežeta teorija in praksa, kot laboratorij novih idej in nenazadnje tudi kot družabni prostor. 

Preko Vitrine meseca se lahko študenti in študentke preizkusite pri izvajanju vseh segmentov razstavne dejavnosti, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite.

Več o Vitrini meseca si lahko preberete v dveh prispevkih (1, 2).

VITRINA MESECA (10. 11. 2023)

Obeleženje stote obletnice študija arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sovpada s stoletnico začetka izgradnje knjižnice Oddelka za arheologijo.

Med najstarejše in najdragocenejše pridobitve naše knjižnice spadajo knjige, ki jih je pridobil Vojeslav Molé, prvi predavatelj za arheologijo na Univerzi in kot upravnik takratnega Arheološkega seminarja tudi upravnik prve knjižnice.

Vojeslavu Molétu, posvečamo tokratno VITRINO MESECA v knjižnici Oddelka za arheologijo.

Avtorica priložnostne vitrine: Danijela Udovič

12. VITRINA MESECA (22. 12. 2022)
Dvanajsta Vitrina meseca predstavlja kompleksno vlogo udomačenih in divjih živali v poznobronastodobni in starejšeželeznodobni družbi na prostoru današnje Slovenije. Posveča se vlogi živali v času življenja, njihovem simbolnem pomenu ter vlogi v pogrebnem obredu.
Avtorji 12. vitrine in kataloga: Nina Bratušek, Pia Hudournik, Izidor Ramšak, Anja Rudež, Simeun Srdanović, Ana Tuljak, Matic Zupan.
Ilustracijo na naslovnici je prispevala Pia Hudournik.
Katalog je recenziral asist. dr. Luka Gruškovnjak.
Vitrina je nastala v sklopu projekta Humanistika, to si ti!

Katalog

11. VITRINA MESECA (24. 2. 2022)

Enajsta Vitrina meseca nudi vpogled v različne vidike žita v antiki (od pridelave in obdelave žit, predstavitve različnih sort žit, distribucijskih žitnih poti v antiki, pa do arheobotaničnih analiz, priprave hrane ter obredov in navad povezanih z njenim uživanjem).

Avtorji 11. vitrine in kataloga: Gostinčar Sanja, Jarc Tim, Kocjan Manca, Korenjak Jure, Pavlin Timotej, Žokalj Tjaša

Katalog je oblikoval Timotej Pavlin, ilustracijo na naslovnici je prispevala Pia Hudournik

Katalog

Katalog sta recenzirala doc. dr. Andrej gaspari in doc. dr. Tamara Leskovar

10. VITRINA MESECA (12. 12. 2019)

Deseta Vitrina meseca je nastala v sklopu projekta Inovativni pristopi k antropološkim analizam materialne dediščine. Sodelovali so strokovni sodelavci in študentje Oddelka za argeologijo FF in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UNI LJ.

Avtorji 10. vitrine in kataloga: Pia Hudournik, Peter Kočman, Mateja Remžgar, Bernarda Sjekloča, Brina Zagorc

Katalog sta oblikovali Mateja Remžgar in Brina Zagorc

Katalog

Katalog je recenzirala doc. dr. Tina Milavec

9. VITRINA MESECA (6. 6. 2019)

Avtorji 9. vitrine: Črnilogar Matija, Krašna Matjaž, Popič Zala, Rondič Denis, Tihle Peter, Žličar Matic.

Avtorji kataloga: Črnilogar Matija, Krašna Matjaž, Popič Zala, Rondič Denis, Tihle Peter, Vičar Ana, Žličar Matic.

Katalog sta oblikovala Krašna Matjaž in Luka Škerjanec.

Katalog sta recenzirala doc. dr. Gaspari Andrej in doc. dr. Zrinka Mileusnić.

Katalog

8. VITRINA MESECA (13. 11. 2018)

Avtorji 8. vitrine in kataloga: Črt Lorber, Izidor Janžekovič, Uroš Košir, Dejan Kožuh.

Katalog je oblikoval Luka Škerjanec.

Katalog je recenzirala izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik.

Katalog

7. VITRINA MESECA (12. 4. 2018)

Avtorji razstave in kataloga: Petra Basar, David Glavič, Dejan Kožuh, Kaja Pavletič, Matic Zupan, Kristina Žgank.

Katalog je oblikoval Milan Drobnak.

Vitrina je nastala v okviru Arheološkega tabora Slovenija 2018, ki poteka znotraj projekta Iron-Age-Danube.

Katalog sta recenzirala doc. dr. Matija Črešnar in doc. dr. Brane Mušič.

Katalog

6. VITRINA MESECA (17. 4. 2018)

Avtorji razstave in kataloga: Nuša Kovačič, Dejan Kožuh, Črtomir Lorber, Kaja Pavletič, Ana Vičar, Matic Zupan, Kristina Žgank.

Katalog je oblikoval Matic Zupan.

Katalog je recenziral red. prof. dr. Mihael Budja.

Katalog

5. VITRINA MESECA (29. 11. 2017)

Avtorji razstave in kataloga: Nuša Kovačič, Kaja Pavletič, Špela Vučak, Kristina Žgank.

Katalog je oblikoval Matic Zupan.

Repliko fibule pava je oblikoval Mihael Kalan.

Maketo grobišča je naredila Kaja Pavletič.

Katalog sta recenzirala dr. Tina Milavec in dr. Dimitrij Mlekuž.

Katalog

4. VITRINA MESECA (18. 5. 2017)

Avtorji razstave: Izidor Janžekovič, Dejan Kožuh, Črt Lorber, Tanja Prašnikar, Cene Štern, Špela Vučak, Kristina Žgank.

Avtorji kataloga: Izidor Janžekovič, Črt Lorber, Tanja Prašnikar, Špela Vučak.

Katalog je oblikoval Milan Drobnak.

Recenzent kataloga je bil dr. Andrej Gaspari.

Razstavljene predmete nam je posodil Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož.

Katalog

3. VITRINA MESECA (8. 3. 2017)

Avtorji razstave: Eva Dornik, David Glavič, Iza Jamar Anderle, Ana Jurak, Gregor Kočar, Dejan Kožuh, Črt Lorber, Rok Ratej, Matic Zupan.

Rekonstrukcijo obleke kneginje, ki je na ogled v vitrini sta oblikovali Iza Jamar Anderle in Ana Jurak.

Rekonstrukcijo nakita je izdelal Matic Zupan.

Zloženko je oblikoval Milan Drobnak.

Obleko kneginje nam je izposodil Dolenjski muzej.

Katalog

2. VITRINA MESECA (7. 2. 2017)

Avtorji razstave: Iza Jamar Anderle, Ana JurakDejan Kožuh, Rok Ratej.

Zloženko je oblikoval Milan Drobnak.

Zloženka

1. VITRINA MESECA (19. 12. 2016)

Avtorji razstave: Iza Jamar Anderle, Eva Grašič, Dejan Kožuh, Kaja Pavletič, Jon Nikolaj Pollak, Rok Ratej, Ana Vičar, Matic Zupan, Tonia Žanko.

Repliko kadilnice je izdelal Matic Zupan.

Zloženko in logotip je oblikoval Milan Drobnak.

Zloženka

Sodelavke in sodelavci oddelka