Antična numizmatika

Antična numizmatika

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Vsebina

Spoznavanje denarnega sistema v antiki ter začetkov denarnega gospodarstva. Začetki denarništva v maloazijski Grčiji, prenos poznavanja in uporabe denarja na celinsko Grčijo in preko tega pričetek denarništva pri lokalnih plemenih na Balkanu. Poudarek na denarništvu keltskih plemen na prostoru jugovzhodnih Alp. Po drugi strani prenos kovanja denarja v južno Italijo ter vpliv tega na pričetek kovanja v rimski Republiki ter kasneje v času Rima in Bizanca. Pregled kovanja v času preseljevanja ljudstev (relevantno za jugovzhodnoalpski prostor – Vzhodni Goti, Langobardi). Spoznavanje z opredeljevanjem novcev, formiranjem katalogov ter predvsem z metodami evalvacije in interpretacije antičnih novčnih najdb (naselbinskih, zakladnih, grobnih) ter opozorilo na pasti, ki so s tem povezane. Izpostavitev novca kot kronološko izjemno občutljivega arheološkega artefakta.