Antična numizmatika

Antična numizmatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Spoznavanje denarnega sistema v antiki ter začetkov denarnega gospodarstva. Začetki denarništva v maloazijski Grčiji, prenos poznavanja in uporabe denarja na celinsko Grčijo in preko tega pričetek denarništva pri lokalnih plemenih na Balkanu. Poudarek na denarništvu keltskih plemen na prostoru jugovzhodnih Alp. Po drugi strani prenos kovanja denarja v južno Italijo ter vpliv tega na pričetek kovanja v rimski Republiki ter kasneje v času Rima in Bizanca. Pregled kovanja v času preseljevanja ljudstev (relevantno za jugovzhodnoalpski prostor – Vzhodni Goti, Langobardi). Spoznavanje z opredeljevanjem novcev, formiranjem katalogov ter predvsem z metodami evalvacije in interpretacije antičnih novčnih najdb (naselbinskih, zakladnih, grobnih) ter opozorilo na pasti, ki so s tem povezane. Izpostavitev novca kot kronološko izjemno občutljivega arheološkega artefakta.

GÖBL R., Antike Numismatik I, II München 1978; 284, 283 str.
ALFÖLDI M. R., Antike Numismatik, Mainz 1978
REBUFFAT F., La monnaiedans l’antiquité, Paris 1996. 271 str.
KOS P., Leksikon antične numizmatike, Ljubljana 1997 385 str.
CASEY J., Understanding Ancient Coins. An Introduction for Archaeologists and Historians, London 1986; 160 str.
GREENE K., The Archaeology o fthe Roman Economy, London 1986; 192 str.
NASH D., Coinage in the Celtic World, London 1987; 153 str.
KOS P., Keltski novci Slovenije, Ljubljana 1977;
KOS, P., The Monetary Circulation in the Southeastern Alpine Region ca. 300 BC – AD 1000, (=Situla 24), Ljubljana 1986. 156 str.

OPOMBA:
Navedena besedila so sintetična zgodovinska dela in obravnavajo isto tematiko,
zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine
oz. predloge učitelja.