Studijski programi druge stopnje

Oddelek za arheologijo

Vpis na magistrski študijski program Arheologija za diplomante drugih strokovnih področij

Vpis z diferencialnimi obveznostmi

V magistrski študijski program druge stopnje Arheologija se poleg univerzitetnih diplomantov arheologije lahko vpišejo tudi diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov drugih strokovnih področij.

Pred vpisom morajo opraviti diferencialne študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT.

Kandidati morajo zaprositi Oddelek za arheologijo za določitev diferencialnih obveznosti (prošnjo naslovite na oddelčno tajništvo). Oddelek obveznosti določi individualno, glede na različnost strokovnega področja dodiplomskega študija vsakega posameznega kandidata.

Navodila za oddajo prošnje za določitev diferencialnih izpitov.

Sodelavke in sodelavci oddelka