Cvinger

Oddelek za arheologijo

2019 Cvinger

Arheološke raziskave na najdišču Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger (EŠD 110)

Koda raziskave (MK): 19-0408

Evidenčna številka dediščine: 110 Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger

Ime najdišča: Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger

Naselje: Dolenjske Toplice

Vrsta raziskave: neinvazivna, šibko invazivna in invazivna

Raziskovalni postopek: raziskava in odstranitev arheološke ostaline – geofizikalni pregled, arheološki testni izkop in drugi arheološki pregledi in vzorčenje

Vodja raziskave: doc. dr. Matija Črešnar

Trajanje terenskih del raziskave: 9. 6. 2015–15. 6. 2015, 4. 7. 2016–29. 7. 2016, 12. 9. 2016–15. 9. 2016, 24. 10. 2016

Strokovni sodelavci: izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž, doc. dr. Brane Mušič, Miha Mihelič, Dejan Udovč, asist. Manca Vinazza

Raziskave, ki smo jih na Cvingerju začeli v letu 2015 in nadaljevali v letu 2016 pod okriljem projekta ENTRANS so doslej postregle s številnimi izjemnimi rezultati. Analize lidarskih posnetkov, narejenih posebej za to območje, so najdišče postavile v nov kontekst. Prepoznane so bile ugreznjene poti, ki iz doline vodijo mimo gomilnega grobišča in naprej vzdolž metalurškega kompleksa skozi utrjeno pot v naselje, obdano z ostanki nasipa in zidu.

Številne novosti smo prepoznali z detajlno terensko analizo lidarskih posnetkov, brez katere interpretacija ne bi bila zanesljiva.

Nov preskok pomenijo geofizikalne analize, s katerimi smo prepoznali številne naselbinske strukture, ki so potencialno zanimive za nadaljnje raziskave. Izrednega pomena so rezultati magnetnih meritev na metalurškem kompleksu na Branževcu, kjer smo s sodobnimi metodami dobili pričakovano še boljše rezultate, kot pred dvema desetletjema. Terenske raziskave smo nadgradili z arheomagnetnim datiranjem, od katerega si obetamo bolj natančno datiranje metalurških dejavnosti na Cvingerju.

Rezultati raziskav še niso dokončni, saj analize materialov v veliki meri še potekajo, v vsakem primeru pa gre za raziskave, ki jih je potrebno v naslednji letih nadaljevati. Odpirajo namreč številna vprašanja, povezana na eni strani z razvojem metalurgije na Dolenjskem, po drugi strani pa z organizacijo dela v naselju na Cvingerju in njegov odnos s sosednjimi naselbinami v neposredni okolici.

Cvinger je brez dvoma eno najperspektivnejših najdišč, a ne samo iz raziskovalnega vidika, temveč tudi iz vidika promocije arheološke dediščine in kulturnega turizma.

Poročilo:

Matija Črešnar, Manca Vinazza, Brane Mušič (2016), Poročilo o izvedenih raziskavah na območju Cvingerja pri Dolenjskih Toplicah v letih 2015 in 2016. ‒ Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Sodelavke in sodelavci oddelka