Oddelek za arheologijo

Zaposlitvene možnosti - Oddelek za arheologijo

Kariere v arheologiji, ob njej in izven nje

Nadaljevanje študija na 2. stopnji

 • Magistrski študij Arheologija

 • Drugi magistrski študiji na Filozofski fakulteti, UL ali na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini

(večina diplomantov 1. stopnje se odloči za nadaljevanje študija arheologije na 2. stopnji).

Zaposlitev v arheologiji oz. na področju dediščine

Strokovna in tehnična dela v arheologiji in v dejavnostih, povezanih z varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine (primarna kvalifikacija po prvostopenjski diplomi).

Zaposlitve so možne v javnih zavodih oziroma zasebnih podjetjih. Pogosta oblika so tudi samozaposlitve (s.p.).

Druge zaposlitve v javnem ali zasebnem sektorju

Strokovna in tehnična dela v drugih dejavnostih, npr.: kjer se zahteva diploma družboslovne oz. humanistične smeri.

Arheologi so vsekakor najbolj interdisciplinarno izobraženi diplomanti Filozofske fakultete.  

Zaradi zelo raznovrstnega študija pridobijo, poleg temeljnih arheoloških znanj, še celo vrsto danes zelo iskanih veščin, kot so sposobnost dela v skupini, projektno razmišljanje, terenske izkušnje, logistika, delo z dokumentacijo, delo v laboratorijskih pogojih, naprednejše računalniške veščine ipd.

Zaposlitev z diplomo

Javne arheološke ustanove

Različna strokovna dela na arheološko-muzeološkem in dediščinskem področju: dokumentalistika, terensko delo, arhivsko delo, laboratorijsko delo.

 • Muzeji,
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • raziskovalne in akademske ustanove(pogoste tudi oblike projektnih zaposlitev.

Arheološka zasebna podjetja in organizacije

Preventivna arheologija (terensko delo, delo na dokumentaciji, druga tehnično strokovna dela).

 • Druge dejavnosti v povezavi s kulturno dediščino,
 • izobraževanje, 
 • turizem, 
 • druge storitvene dejavnosti.

Druge javne ustanove

Različna strokovna oz. tehnična dela, odvisna od narave same ustanove.

 • Razvojne in podobne agencije,
 • kulturne ustanove,
 • druge ustanove.

Druge zaposlitve

Odvisno tudi od drugih (ne-arheoloških) znanj in veščin, pridobljenih tekom študija, npr.:

 • digitalna znanja,
 • organizacijska in terenska znanja,
 • dokumentacijska znanja,
 • druga specifična znanja.

Nika Jancsary

Diplomirala je leta 2011. Njena diploma je bila prvo delo s področja računalniške vizualizacije arheoloških najdišč. Po diplomi se je zaposlila v podjetju 7reasons na Dunaju, ki je med najbolj znanimi podjetji za računalniško vizualizacijo in virtualizacijo, ki ustvarja proizvode za številne arheološke parke in muzeje v Evropi. Kariero je po nekaj letih nadaljevala na Inštitutu Ludwiga Boltzmana za arheološko prospekcijo in virtualno arheoogijo Univerze na Dunaju. 

Petra Vojakovič

Po diplomi je bila nekaj let samozaposlena arheologinja, nato pa mlada raziskovalka v gospodarski družbi Arhej d.o.o., kjer je še danes zaposlena in vodi terenske projekte tega podjetja. V tem času je tudi doktorirala in se raziskovalno ukvarja z predvsem z bronasto in železno dobo Slovenije. 

Saša Čaval

Diplomirala in doktorirala je na Oddelku za arheologijo. Po diplomi je delala kot mlada raziskovalka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije, nato pa nadaljevala kariero v tujini, v Veliki Britaniji in ZDA. Trenutno je raziskovalna sodelavka na Univerzi v Readingu v Veliki Britaniji. Raziskuje srednjeveško arheologijo na Zahodnem Balkanu, posebej dejavna pa je tudi na Mavriciju v Indijskem oceanu.  

Matjaž Novšak

​Diplomiral in magistriral je na Oddelku za arheologijo. Leta 1998 je ustanovil eno prvih zasebnih podjetij v arheologiji v Sloveniji - Arhej d.o.o., ki zelo uspešno posluje že 23 let. Do danes je podjetje izvedlo več kot petdeset različnih projektov preventivnih raziskav, izobraževalnih projektov in projektov predstavljanja arheološke dediščine. 

Sodelavke in sodelavci oddelka