Oddelek za arheologijo

Klub alumnov Oddelka za arheologijo

Klub alumnov Oddelka za arheologijo združuje diplomante, magistrante in doktorante Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med temeljna poslanstva kluba sodijo vzdrževanje in grajenje odnosov med oddlekom in njegovimi alumni po zaključku študija ter spodbujanje povezovanja, sodelovanja in komunikacije med vsemi generacijami arheologov. S svojimi aktivnostmi si prizadevamo k pripravi študentov na karierno pot po študiju, izmenjavi raznolikih in neprecenljivih izkušenj ter znanj, ki jih tekom svojega strokovnega dela pridobivajo alumni, kot tudi omogočanju oblik strokovnega izpopolnjevanja po študiju.

Na Oddelku za arheologijo si želimo vzdrževati odnose in vzpostavljati sodelovanje s svojimi alumni po zaključku študija. S tem namenom vse diplomante, magistrante in doktorante študija arheologije vljudno vabimo, da se nam pridružite v Klubu alumnov Oddelka za arheologijo. To lahko storite preprosto z registracijo na spletni platformi AlumniUL.

Zakaj se pridružiti platformi?

Postopek vpisa

Dogodki

Posvet o zaključkih Komisije SAD za terensko arheologijo, 16. 12. 2019

Več informacij v priponki.

21. november 2019

Strokovno srečanje »Temne plasti v Sloveniji« je organiziral Klub alumnov Oddelka za arheologijo FF UL v sodelovanju s Slovenskim arheološkim društvom. Srečanje je bilo namenjeno diskusiji o problematiki »temnih plasti« (angl. Dark Earth), izkušnjah s tovrstnimi plastmi ter o potrebi in možnostih njihovih natančnejših interdisciplinarnih raziskav v Sloveniji.

Knjiga povzetkov >

Sodelavke in sodelavci oddelka