Studijski programi prve stopnje

Oddelek za arheologijo

Študijski program druge stopnje Arheologija

Vsebine

Oddelek za arheologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program ARHEOLOGIJA.

Drugostopenjski enopredmetni študijski program Arheologija ponuja študentom in študentkam poglobljena, mednarodno primerljiva znanja s področja različnih arheoloških poddisciplin, metodologije in teorije. S kritično analizo primarnih podatkov in interpretacij v strokovni in znanstveni literaturi, s praktičnim delom na področju pridobivanja virov v terenskih in laboratorijskih raziskavah, s poterenskimi obdelavami rezultatov in študijami artefaktov študenti in študentke razvijajo veščine za samostojno strokovno in raziskovalno delo. Posebnega pomena je usposabljanje za samostojno vodenje primarnih, terenskih in drugih raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot ter je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva. Program je zasnovan kot nadaljevanje in nadgradnja prvostopenjskega študijskega programa Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Programa na obeh stopnjah skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov oziroma strokovnjakinj arheologinj, kar najbolje usposobljenih za samostojno delo v arheoloških institucijah, hkrati pa tudi ustrezno osnovo za nadaljevanje študija v znanstveno-raziskovalni sferi na doktorskem študiju.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključku študija.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Arheološka metodologija 4 30 0 80 0 10 zimski
Teoretska arheologija 30 0 0 0 4 letni
Terensko delo 1 5 0 30 120 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 19
Strokovni izbirni predmeti 2 15
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
AR2 Arheologija zgodnjega srednjega veka - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Arheologija kovinskih obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija kovinskih obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Arheologija zgodnjega srednjega veka - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Klasična arheologija - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Klasična arheologija - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Rimska arheologija - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Rimska arheologija - izbrana poglavja 30 30 0 0 7 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Analize materialov 30 0 30 0 5 letni
Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji 30 0 30 0 5 letni
Epigrafika - izbrana poglavja 30 0 30 0 5 zimski
Geoarheologija in arheološka geofizika 30 0 30 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 1 0 0 0 10 5 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 20 25 letni
Upravljanje z arheološko dediščino 20 40 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 17
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija zgodnjega srednjega veka (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Epigrafika 30 30 0 0 5 zimski
Epigrafika 30 30 0 0 6 zimski
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5
Historična antropologija 60 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5
Klasična arheologija - izbrana poglavja 30 30 0 0 5 zimski
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka