Aplikativna etnomuzikologija

Aplikativna etnomuzikologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

Podaljšanje namena znanstvenega udejstvovanja, ki se praviloma konča z razširjanjem in poglabljanjem znanja, v smeri kreativne uporabe pridobljenega znanja, razumevanja in veščin za izboljšanje razmer v raznovrstnih socio-kulturnih kontekstih. Obravnavanje situacij v razponu od medkulturnega nerazumevanja, cenzuriranja in vojskovanja do begunskih kriz in zdravljenja z glasbo. Spoznavanje tipov etnomuzikoloških intervencij ter dosežkov znotraj vedno bolj prisotnega polja aplikativne etnomuzikologije.
30 kontaktnih ur je namenjenih terenskim vajam.