Arheologija kovinskih obdobij 1

Arheologija kovinskih obdobij 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija

Bronasta doba: problematika zgodnjega rudarstva in barvne metalurgije
na področju od Srednje Azije, Bližnjega Vzhoda do Evrope. Zgodovina raziskav. Kronološki sistemi. Kulturni fenomeni – pogrebni običaji,
depoji, poselitvena in naselbinska
problematika, umetnost in religija.
Pregled glavnih kultur na področju srednje in južne Evrope.

Müller-Karpe, H. 1980: Handbuch der Vorgeschichte IV, Bronzezeit. München: C.H. Beck. 602 str. COBISS.SI-ID - 4347651
Harding, A.F. 2000: European Societies in the Bronze Age. Cambridge University Press. 552 str. https://www.academia.edu/1638219/European_Societies_in_the_Bronze_Age
Von Schnurbein, S. (ed.) 2009: Atlas der Vorgeschichte. Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt. Stuttgart: Theiss, 106 – 149. COBISS.SI-ID - 38953314
Fokkens, H., A. Harding, 2013, The Oxford handbook of the European Bronze Age. Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 53332322
Praistorija jugoslavenskih zemalja IV (Bronzano doba), Sarajevo 1983. 903 str. COBISS.SI-ID - 209165
Dular J., 1999: Starejša, srednja in mlajša bronasta doba v Sloveniji –stanje raziskav in problemi. - Arheološki vestnik 50, 92-96. COBISS.SI-ID – 6431490
Teržan B., 1999: Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. –Arheološki vestnik 50, 130- 143. COBISS.SI-ID – 6431490
Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, str. 91-134, 151-171. COBISS.SI-ID - 22340866
Teržan, B., M. Crešnar (ur.), 2014, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije. COBISS.SI-ID - 274146816

OPOMBA:
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.