Arheologija kovinskih obdobij 1

Arheologija kovinskih obdobij 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija

Vsebina

Bronasta doba: problematika zgodnjega rudarstva in barvne metalurgije
na področju od Srednje Azije, Bližnjega Vzhoda do Evrope. Zgodovina raziskav. Kronološki sistemi. Kulturni fenomeni – pogrebni običaji,
depoji, poselitvena in naselbinska
problematika, umetnost in religija.
Pregled glavnih kultur na področju srednje in južne Evrope.