Arheologija mlajših obdobij 1

Arheologija mlajših obdobij 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja

Vsebina

Predstavitev ključnih arheoloških raziskav srednjega in novega veka v Evropi s posebnim poudarkom na deželah srednjeveške nemške države. Temeljni koncepti, metodologija, periodizacija. Zgodovina discipline v Evropi in posebej v Sloveniji. Temeljna spoznanja o materialni civilizaciji Evrope od 12. do 19. stoletja: osnove tipo-kronologije drobne materialne kulture, tehnologije in inovacije, ključne gospodarske dejavnosti, promet in trgovina, mobilnost, verske predstave in prakse, obsmrtne prakse in rituali. Socialna diferenciacija materialne kulture. Interpretativni modeli in paradigme.