Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, prof. dr. Budja Mihael

Predstavitev arheologij lovcev, poljedelcev in živinorejcev ter metalurgov v Evraziji. Pojasnjeni so (1) temeljni interpretativni koncepti, modeli in procesi, povezani z razvojem in menjavo gospodarskih praks in tehnik ter tehnologij izdelave keramike, predelave rud in izdelave orodij; (2) regionalnimi in lokalnimi kronološkimi sekvencami ter 14C datacijskimi nizi posameznih kontekstov; (3) stratigrafskimi sekvencami (4) spreminjanjem paleookolja in procesi domestikacij živali, kultiviranja rastlin ter menjave prehranjevalnih vzorcev in (5) osnovami populacijske dinamike. Predstavljene so (6) kontinentalne in regionalne distribucije kultur in njihovih artefaktnih zbirov; (7) značilnosti poselitvenih in grobnih struktur; (8) umetnostnih praks (9) simbolov in verovanj ter (10) začetkov pisav.

Budja M. 2016. Ceramics among Eurasian hunter-gatherers: 32 000 years of ceramic technology use and the perception of containment. Documenta Praehistorica 43: 61-86, 25str. COBISS.SI-ID - 98765312
Cummings V., Jordan P. and Zvelebil M (eds.). 2014. The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers Edited by Oxford University Press. Oxford, izbrana poglavja, 50 str. COBISS.SI-ID - 62876514
Croucher K. 2012. Death and Dying in the Neolithic Near East. Oxford University Press. Oxford, 50 str. COBISS.SI-ID - 51161442
Fowler C., Harding J. and Hofmann D. (eds.), 2015. The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford University Press. Oxford 2015, ), izbrana poglavja, 60 str. COBISS.SI-ID – 57363298
Hodder I. (ed.). 2010. Religion in the Emergence of Civilization. Çatalhöyük as a Case Study. Cambridge University Press. Cambridge, izbrana poglavja, 50 str. COBISS.SI-ID - 44975714
Hodder I. 2012. Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Wiley-Blackwell. Chichester, izbrana poglavja, 20 str. COBISS.SI-ID - 164787715
Pinhasi R. in Stock J. T. (eds.), 2011. Human Bioarchaeology of the Transition to Agriculture. John Wiley Sons, Ltd. Chichester, izbrana poglavja, 30 str. COBISS ID 165626371
Mathieson I. et al . 2015. Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians. Nature 528(7538): 499-505, 6 str. https://www.nature.com/articles/nature16152
Colledge S., Conolly J., Dobney K., Manning K., Shennan S. 2013. Origins and Spread of Domestic Animals in Southwest Asia and Europe. Left Coast Press. Walnut Creek, izbrana poglavja 40 str. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=50812…
Schmandt-Besserat D. 1992. Before writing. Vol. I. From counting to cuneiform. Austin, 34 str. COBISS.SI-ID - 145805
The Origins of Agriculture: New Data, New Ideas. 2011. Current Anthropology 52( S4), izbrana poglavja, 50 str. https://www.jstor.org/stable/10.1086/658481
Zeder M., A. 2015. Core questions in domestication research. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112( 11): 3191–3198, 7 str. https://doi.org/10.1073/pnas.1501711112

Predavanja in dodatni seznam literature za poglobljen vpogled v tematiko je dostopen na spletnih straneh Filozofske fakultete UL (E-izobraževanje).