Arheologija paleolitika in mezolitika 1

Arheologija paleolitika in mezolitika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Okolje v času pleistocena in začetku holocena. Povezava med razvojem človeka ter nastankom prvih tehnologij in kultur. Spoznavanje značilnosti tehnologij in kultur različnih človeških vrst, ki so živele v času paleolitika ter predstavitev njihove razširjenosti po svetu. Arheološki in genetski dokazi o poteku širitve modernega človeka po svetu. Prihod modernega človeka v Evropo in izumrtje neandertalca. Pregled paleolitske in mezolitske umetnosti in verovanj. Prehod med paleolitikom in mezolitikom ob koncu pleistocena – spremembe okolja in človekova prilagoditev na nove razmere ter pregled mezolitskih kultur. Kratek pregled slovenskega paleolitika in mezolitika.

d'Errico, F. in drugi. 2005. Nassarius kraussianus shell beads from Blombos Cave: evidence for symbolic behaviour in the Middle Stone Age. Journal of Human Evolution 48, 3-24.
Dibble, H. in drugi. 2015. A critical look at evidence from La Chapelle-aux-Saints supporting an intentional Neandertal burial. Journal of Archaeological Science 53, 649-657.
Higham, T. in drugi. 2014. The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance. Nature 512, 306-309.
Hoffecker, J. 2005. Innovation and Technological Knowledge in the Upper Palaeolithic of northern Eurasia. Evolutionary Anthropology 14, 186-198. Iakovleva, L. 2015. The architecture of mammoth bone circular dwellings of the Upper Palaeolithic settlements in Central and Eastern Europe and their socio-symbolic meanings. Quaternary International 359-360, 324–334.
McBrearty, S., Brooks. A. S. 2000. The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior. Journal of Human Evolution 39, 453–563.
Pettitt, P. 2011. The Palaeolithic Origins of Human Burial. London and New York: Routledge. 307 str.
Prüfer, K. in drugi. 2014. The complete genome sequence of a Neandertal from the Altai Mountains. Nature 505, 43-49.
Rendu, W. in drugi. 2014. Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La Chapelle-aux-Saints. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111/1, 81-86.
Wynn, Thomas in Coolidge, Frederic, 2012: How to Think Like a Neandertal. New York: Oxford University Press. 210 str.
Sprotni tematski članki.

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.