Arheološka metodologija 2

Arheološka metodologija 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Milavec Tina, doc. dr. Vinazza Manca, doc. dr. Zanier Katharina, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja, prof. dr. Novaković Predrag, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Odnos med nedestruktivnimi in destruktivnimi arheološkimi terenskimi metodami, problem prostorskega in najdišč nega konteksta arheološkega zapisa, vprašanje strategije in izbire postopkov, teorija arheološke
stratigrafije (elementi, odnosi, interpretacija), načela in postopki dokumentiranja, organizacija in logistika izkopavanj, poterensko delo, kontekstualizacija artefaktov v arheološki stratigrafiji.
Osnove tehnologije izdelave artefaktov, surovine (pridobivanje, predelava, končna izdelava), anatomija in morfologija artefaktov, klasifikacijski postopki.